Deel

advertentie

Vogels en windturbines

Een botsing met de wieken van windturbines loopt voor vogels haast altijd fataal af

Vogels en windturbines

Heeft het ook effect op de populatie
Een botsing met de wieken van windturbines loopt voor vogels haast altijd fataal af. Bij bepaalde roofvogels heeft die sterfte door aanvaringen mogelijk een effect op de populatie. Wat kunnen we daartegen doen?

Onderzoek
De Nederlandse provincie Flevoland heeft grote ambities op vlak van windenergie en wil oude turbines vervangen door meer moderne, grotere exemplaren. Onderzoekers van de Wageningen University & Research gingen na welke risico’s dit meebrengt voor roofvogels, met name zeearenden en bruine kiekendieven als focus. Elf bruine kiekendieven en vijftien zeearenden – twee soorten waarvoor Flevoland een belangrijke habitat is – kregen een zender om die hun bewegingen twee jaar lang vastlegde.

Botsingen hangen af van vlieghoogte
Uit de GPS-data van de gezenderde roofvogels blijkt dat het risico op botsingen grotendeels afhangt van het moment van de dag en de vlieghoogte. Beide soorten begeven zich het vaakst in de luchtlagen ter hoogte van de rotoren tussen 12.00 en 15.00 uur, al spelen ook weersomstandigheden mee. De aanvaringskans van bruine kiekendieven is het hoogst in het begin van het broedseizoen, daarna daalt het risico. Voor jonge zeearenden is de aanvaringskans het hoogst buiten de zomermaanden. Het rapport identificeert een aantal risicogebieden die belangrijk zijn voor beide soorten, en reikt ook mogelijke maatregelen aan om botsingen te vermijden. Het stilleggen van de turbines tussen 10.00 en 18.00 uur gedurende de maanden april en mei bijvoorbeeld zou het aantal slachtoffers met een kwart doen dalen.

Populatie-effect moeilijk meetbaar
Ook in Vlaanderen houdt men het effect van windparken op vogels in de gaten, vertelt Joris Everaert, bioloog bij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. ‘We vinden roofvogels zoals torenvalken, sperwers of buizerds die in aanvaring zijn gekomen met windturbines, maar niet van die omvang om al te spreken van een mogelijk effect op de populatie. Onze data tonen echter slechts een beperkt beeld, want we monitoren natuurlijk niet alle windparken.’

Ongeschikte plekken voor windmolens
Het onderzoek in Flevoland stipt een aantal potentiële maatregelen aan om het risico op botsingen te verlagen. Ook Everaert denkt mee aan oplossingen. ‘De locatie van nieuwe windparken is essentieel. Plekken waar veel vogels tijdens de broedperiode of winter samenleven en locaties dicht bij of in natuurgebieden die belangrijk zijn voor roofvogels, zijn geen geschikte locaties voor nieuwe windparken. Het stilleggen van turbines op momenten dat het risico het grootst is kan ook al helpen, maar dat betekent wel minder opbrengst.’

Slimme molens
Geen enkele uitbater van windmolenparken zit te wachten op productieverlies, dus werkt men aan technologieën die gerichter werken. Een intelligente camera bijvoorbeeld, die de molen enkel stillegt wanneer het systeem bepaalde gevoelige vogelsoorten zoals grote roofvogels detecteert in de verte. ‘Dergelijke systemen zijn in ontwikkeling, en lijken al goed te werken voor roofvogels en andere grotere vogels. Bovendien is het mogelijk om zo’n systeem te combineren met een afschrikkend geluid op afstand, zodat vogels misschien al van koers veranderen.

Eén wiek zwart
Een andere optie is om simpelweg één wiek van de turbine zwart te verven. Daarmee experimenteerde men onder andere in Noorwegen. De zwarte wiek dient de zichtbaarheid van de turbine te verhogen. ‘De resultaten lijken daar veelbelovend voor zeearenden, maar voor andere soorten is het niet onderzocht.

advertentie

Meer 'Rechterkolom':

Kofferbakmarkt

24 maart 2023

De hele zomer door kun je daar op zaterdag terecht

Het is in Schoorl maar we weten dat veel Schagenezen er graag komen dus vandaar dat we je even helpen herinneren dat het seizoen vanaf volgende week weer start

100 jaar Aloysius

24 maart 2023

Opa kijk ik vond op zolder...

Meerkoeten

30 april 2021

Ze zijn al druk met het nest

Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze nogal wat moeite doen om onder water te komen. Ze komen dan ook als een dobber weer boven

Vietnam

24 maart 2023

Van onze Schager Globetrotters

Even een dagje rust

24 maart 2023

Inclusief een gratis lunch bij de Posthoorn, speciaal voor mantelzorgers

Film van Steven Spielberg over Spielberg

24 maart 2023

En een Golden Globe genomineerde klassieker la double vie de Veronique

Slapen

24 maart 2023

Belangrijk voor je lijf maar ook voor je hersenen, veel mensen slapen te kort

Rebellen

16 maart 2023

Een overweging van IkWik

Zwerfafval

17 maart 2023

Door te fotograferen zie je het ineens overal liggen

Antje Tet

17 maart 2023

Opa kijk ik vond op zolder...

Workaway

17 maart 2023

Een wereldwijde organisatie die vrijwilligerswerk organiseert. We gaan Engelse les geven

Heibel op de Witte Paal

17 maart 2023

Overlast vanuit bedrijfsverzamelgebouw

Tafel van Tig

17 maart 2023

Een heerlijk 3-gangen menu, dit keer met het thema Poëzie

Film over activiste Nan Goldin

17 maart 2023

En de Ierse film The Banshees of Inisherin

Plooibaar

17 maart 2023

Politici zijn maar een eigengereid volkje

Luisteren op zondag

17 maart 2023

Rianne Groen uit Waarland is te gast

De IJsbaan

10 maart 2023

Schagen heeft verschillende ijsbanen gekend, ook in hartje centrum

Elzenpropjes

10 maart 2023

De kleurrijke puttertjes zijn er dol op

Cambodja: ‘Onvergetelijk leed’

10 maart 2023

Van onze Schager Globetrotters

Burgerberaad

10 maart 2023

Gemeente Schagen zet de eerste stappen

Een burgerberaad is participatie op een hoger vlak. Inwoners worden in het burgerberaad geloot en worden ondersteund door ambtenaren en specialisten. Zij kunnen bindende adviezen aan de raad geven

Makelaar in baby’s

10 maart 2023

Een film uit Zuid-Korea en ter compensatie een Franse feel-good film

Lezing over Beethoven

10 maart 2023

Onverminderd populair, maar hoe kan dat na zoveel jaar?

RS-virus

10 maart 2023

Oftewel Respiratoir Syncytieel virus, luchtwegvirus op z'n Hollands

OUD?!

10 maart 2023

Een overweging van IkWik

Het Melkmeisje

10 maart 2023

Een inkijkje in het leven van de jonge kunstschilder Vermeer rond 1650

Familie Godschalk

3 maart 2023

Opa kijk ik vond op zolder...

Naaktbloeier

3 maart 2023

De gele Kornoelje bloeit voor de blaadjes uit

Humorloze Douaniers

3 maart 2023

Een grap kan echt heel verkeerd uitpakken

Nowhere special

3 maart 2023

Een gevoelig en indringend verhaal

Iedereen een boek!

3 maart 2023

Trakteer jezelf en kies er eentje uit de top 25, Lize Spit krijg je erbij

Vanaf vrijdag 10 maart is het weer boekenweek. Dit jaar met een gratis verhaal van Lize Spit en een essay van Raoul de Jong, de eerste boekenweekschrijver met Surinaamse roots

Help de gierzwaluw

3 maart 2023

Doe mee aan de verlotingsactie van de gemeente

Tine Boeve is te gast

3 maart 2023

Op de zondagochtend bij Kitty

Uitvaart

3 maart 2023

Een overdenking van IkWik

Mylou

20 februari 2023

Zij vertelt in Kunst Verklaard over haar loopbaan

Mylou kwam als figurant terecht op het podium van de Nationale Opera. Zo begon ze, anders dan verwacht, aan een heel nieuwe carrière. Zingen!

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug