Vanavond livestream

Over burgerparticipatie bij de gemeente

Vanavond livestream

Beste mensen,

Op maandagavond 7 juni laten bestuurders en raadsleden van de Gemeente Schagen zich breed informeren over mogelijke oplossingen om de inspraak van de bevolking te optimaliseren. Vier externe sprekers geven hun zienswijze op nieuwe manieren om burgerparticipaties vernieuwend vorm te geven. Als geïnteresseerde in besluitvormingsprocessen in onze gemeente is het goed om te weten dat u online via een ‘live-stream’ kunt aanschuiven bij deze informatieve Beeldvormende Vergadering.

Als één van de insprekers ben ik uitgenodigd om in de raadzaal een presentatie te geven over het Burgerberaad , waarover in heel bestuurlijk Nederland momenteel actief wordt gesproken.  Zoals bekend, tijdens recente activiteiten rond inspraakprocedures in de gemeente, ben ik een warm pleitbezorger van deze vorm van bestuurlijke vernieuwing als aanvullend democratisch hulpmiddel. Volgens het programma/draaiboek mag ik als derde spreker rond 20.35 uur mijn pleidooi houden.

Alle sprekers krijgen een kwartier de tijd voor hun presentatie. Vervolgens krijgen de toehoorders gelegenheid om vragen te stellen. Alleen de raadsleden kunnen interactief deelnemen, maar overige belangstellingen kunnen via een live-stream de presentaties en de vragen/antwoorden-sessie online volgen:  https://schagen.raadsinformatie.nl/live .  Eventueel later ook te gebruiken als “Uitzending gemist”.

Reden voor deze bijeenkomst is de constatering dat ‘Burgerparticipatie’ in de gemeente tijdens verschillende momenten onvoldoende uit de verf kwam en komt. Het op de politiek en ambtelijke agenda krijgen in Coronatijd was geen sinecure, maar de kogel is door de kerk en op basis van een Collegebesluit is deze specifieke Beeldvormde Vergadering op 7 juni tot stand gekomen.

Er is door de organiserende commissie niet gekozen voor een persbericht om de buitenwereld op de hoogte te stellen. Dat is overigens de gewone gang van zaken bij deze meetings. Maar we staan aan het begin van een nieuwe democratisch ontwikkeling en kan ook voor u interessant zijn om kennis te nemen.

U kunt maandagavond 7 juni 2021 19.30 uur via uw internetverbinding ervaren hoe onze bestuurders en democratische vertegenwoordigers tegen de nieuwe inspraakontwikkelingen aankijken. Mocht het u qua tijdstip niet lukken om te volgen, weet dan dat de vergadering later via de website van de Gemeente Schagen alsnog is terug te kijken.

Het leek mij u/jullie goed te berichten en wie weet is Burgerberaad wederom een gespreksonderwerp tussen ons.

Met vriendelijke groet,
Hans  Westrik