Van Fietsnetwerk tot Doorfietsroute

Inmiddels een heel scala aan soorten fietsroutes

Van Fietsnetwerk tot Doorfietsroute

Een wirwar aan fietsroutes
Het hebben van goed onderhouden fietspaden met verkeersveilige verbindingen hebben alle politieke partijen, naar ik aanneem, als onderdeel in hun verkiezingsprogramma staan.
Feit blijft dat véél fietspaden in de gemeente Schagen op diverse plekken een mindere dan wel slechte staat van onderhoud hebben.
In het beleidsplan Niveaus van onderhoud openbare ruimte staat het onderhoud vermeld.
Deze niveaus staan vermeld in de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2023 van het Landelijk Kennisplatvorm Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek afgekort (CROW). In het onderhoud in de openbare ruimte wordt gewerkt met verschillende niveaus aangeduid als beeldkwaliteitsniveaus. Standaard is in Schagen gekozen voor niveau minimaal C. Voor de meeste werken is gekozen voor het iets hogere niveau B.
Voor verharde vlakken zoals fietspaden geldt het kwaliteitsniveau B. Dit niveau geldt in de gemeente Schagen inclusief de centra stad Schagen, Callantsoog, Petten, Grote Keeten en Sint Maartenszee.
Voor een aantal gebieden geldt standaard een hoger niveau A. Met name in de gebieden waar véél toeristen komen. Hier wil de gemeente Schagen als visite kaartje niveau A laten zien.

Aanwezige officiële fietsroutes
De bekende routes zijn de toeristische routes zoals de Lange Afstand Fietsroutes (LF) zoals deze met name in de gemeente langs de kustlijn loopt.
Verder is de meest bekende het fietsknooppuntennetwerk in de Kop van Noord-Holland. Dit knooppuntennetwerk is inmiddels aaneengesloten verbonden met andere netwerken zoals West-Friesland. Overigens aanwezig door geheel Nederland. Dit knooppunten netwerk is in onderhoud en beheer bij het Recreatieschap West-Friesland. De bedenker van dit knooppuntennetwerk is een Vlaamse mijningenieur genaamd Hugo Bollen. Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft het fietsknooppuntennetwerk als gezamenlijke gemeenten ingevoerd en uit eigen gemeentemiddelen bekostigd.

De ANWB heeft routes in de Kop van Noord-Holland op de markt gebracht onder de naam “Fietsnetwerk. O.a. “Door Schagen en Omgeving”. “Door Polder en Landschap” en “Westfriese Omringdijk”. Verder hebben afzonderlijk de provincie Noord-Holland en de Fietsersbond Noord-Holland diverse routes al dan niet geheel of gedeeltelijk door de gemeente Schagen ontwikkeld. Daarnaast worden bij incidentele gelegenheden op particulier initiatief routes uitgezet.

Nieuwe initiatieven Doorfietsroute/Snelfietsroute
Sinds 2018 onderzoekt de regio Noordkop samen met provincie Noord-Holland de potentie en mogelijkheden voor een regionale doorfietsroute. Met als argument dat deze routes aantrekkelijk en veilig zijn en op elkaar aansluiten. Aan dit onderzoek is een uitgebreid participatie traject vooraf gegaan, Gestart wordt in verschillende deeltrajecten. Verder zijn er al onderdelen van deze route gemeentelijk aangelegd dan wel veiliger gemaakt.
De totale kosten tot en met 2030 voor deze werkzaamheden zijn geraamd op ongeveer 4 miljoen. Dit bedrag wordt door subsidiebedragen en reeds geraamde bedragen voor deze doorfietsroute teruggebracht naar netto euro 1.072.000,–.

De volgende deel trajecten zijn in de gemeente Schagen gepland:
In Schagen:
Muggenburg. De Slenk-de Schaar. Thorbeckestraat en Stationsgebied.
In Tuitjenhorn:
Noorderlicht.
In Warmenhuizen:
Sportlaan. Diepsmeerweg. Warmenhuizen centrum.

Onderhoud en verbetering
Niet geheel duidelijk blijkt uit het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders het onderscheid en verschil tussen de doorfiets-snelfietsroute. Verder kan je in gemoede afvragen of het snel fietsen langs een spoorlijn en of provinciale weg wel zo aantrekkelijk is. In ieder geval voor toeristen in onze gemeente zeker niet.
Verder zijn er nog vele factoren zoals gemeentelijk asfalt- standaard jaarlijks onderhoud, uitvoering Woningbouwprojecten, projecten van andere partijen en beschikbare gelden) die de geplande uitvoering tot en met 2030 onzeker maken.
Ook wordt in de argumentatie gemist hoe wordt omgegaan met het in verhouding beschikbaar stellen van gelden voor mogelijke verbetering van het bestaande onderhoudskwaliteitsniveau van reeds bestaande fietspaden.
Verder wordt gemist de afweging en belangen van toeristische, lokale- en regionale fietsers voor het wel of niet doortrekken van de doorfietsroute over het Gat van Schagen middels het aanleggen van de Westfriese Brug.
Zeker is dat onze dorpen en de stad met al haar voorzieningen veilig en goed bereikbaar moeten zijn.

Jan Bouwes