Toeristenbelasting

Het blijft gesteggel

Toeristenbelasting

Het ei is nog niet gelegd
Vanaf de wijziging en vaststelling van de Verordening Toeristenbelasting 2018 wordt er regelmatig door de Ondernemers Federatie Schagen en de gemeentelijke politiek gesteggeld over de doelstelling, inhoud en tarieven van deze belastingheffing. In de flessenpost van eind augustus al een algemeen artikel “Toeristenbelasting HoeZo” geschreven. Vervolgens nog op de spits gedreven met extra aandacht voor de negatieve economische gevolgen van de Corona maatregelen. En het “ei” is nog steeds niet gelegd.

Kosten hoger dan de baten
Nog even in het geheugen. De gemeente heft belasting, niet omdat ze dat zo graag wil, maar omdat het huishoudboekje het noodzakelijk maakt om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Véél van deze investeringen komen ook ten gunste van de toeristen. Dus moet er een keuze worden gemaakt om o.a. een deel van de investeringskosten te betalen uit de opbrengst van deze belastingheffing. Feit is dat de kosten voor investeringen in recreatie en toerisme nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van deze toeristenbelasting.

Tegenpolen
De gemeentelijke doelstelling en de noodzakelijkheid voor het maken van een sluitend huishoudboekje staan lijnrecht tegenover de doelstelling van de Ondernemers Federatie Schagen (O.F.S.) nl: “Verlagen van de Toeristen en Forensenbelasting”. Twee tegenpolen dus die onlangs nogal heftig botsten.

Schaduwfractie
Onlangs een mooie foto in de lokale pers waarbij een schaduwfractie lid van JESS Lokaal belast met de portefeuille recreatie en toerisme, een onderbouwd document overhandigde aan de wethouder Financiën en de voorzitter van de Recreatie en Toerisme tak van de O.F.S. Een breeduit lachend gezicht van de politicus met een wat schuchter kijkende voorzitter van de recreatietak en de dienstdoende wethouder. Alle drie deskundig en wetend waar zij het over hebben.

De partner van deze politicus is eigenaar van een uitstekend draaiend verhuurbedrijf van recreatiewoningen. Voorzitter van de recreatietak en dagelijks manager van een park met vakantiewoningen, de bestuursvoorzitter van het CDA, en de wethouder werkzaam voor alle politieke partijen maar voorgedragen uit JESS Lokaal. Een beter deskundig trio dat goed op de hoogte is van het reilen en zeilen op het gebied van recreatie en toerisme, kan ik me niet voorstellen. Gevolg; meteen een enorme botsing en elkaar in het openbaar bestoken met allerlei verwijten over en weer. De wethouder echter uitgezonderd. Zij moest nog politieke verantwoording afleggen aan de leden van de gemeenteraad.

De geschilpunten die nog overblijven zijn volgens mij de volgende:

  • een aantal recreatieondernemers berekenen een hoger tarief dan het tarief in de verordening, dat is géén knoeierij en volgens de verordening niet verboden.
  • inzicht, controle en monitoring in de juiste afdrachten van geïnde tarieven van de bezettingen niet geheel duidelijk.
  • de tarieven voor de belastbare feiten worden door de belastingplichtige als bevoegde verhaald op diegene die verblijf houdt.
  • voorstel verhoging tarief is nu voor 2022 van euro 1.32 naar 1.34 per persoon. Corona tijd is dan voorbij. Politieke partijen kunnen in het algemeen van het gemeentelijke huishoudboekje in belang van onze inwoners en bedrijven een hoger tarief vaststellen.
  • naast het belastbare feit van een verblijvende toerist is er ook de verblijvende arbeidsmigrant die gedurende hun verblijf beroeps-of bedrijfsmatig in de gemeente werkzaamheden verricht en niet in de basisadministratie personen staat ingeschreven, een belastbaar feit.

Een aantal amendementen zijn inmiddels door enkele politieke partijen voor diverse aanpassingen ingediend.

Algemeen belang voorop
De toeristenbelasting verordening van de gemeente Schagen verdient een belastingheffing met een politieke afweging in het algemeen belang van onze inwoners en bedrijven en géén éénzijdige benadering van belangengroepen.

Jan Bouwes