Deel

advertentie

Stedelijk aanzien

verfraaiing zuidkant Schagen

Stedelijk aanzien

Nieuwbouw
Tussen de provinciale weg N 245 en N 242 zijn momenteel 15 woningen in aanbouw. De gemeenteraad van Schagen heeft hier om dit toe te staan het bestemmingsplan Bonkelaarsdijk 5 en Haringhuizerweg vastgesteld.

Bonkelaarsdijk, de onderbouwing
Rapportages en onderzoeksrapporten betreffende omgevingsfactoren zoals de bodemgesteldheid, watertoets, archeologie, cultuurhistorie, flora en fauna, milieu en bedrijven zonering, geluid, verkeer, parkeren, akoestiek en luchtkwaliteit. Al deze onderzoeken moesten leiden tot de conclusie dat het bestemmingsplan op al deze punten uitvoerbaar is.

In de toelichting van het bestemmingsplan moet daarnaast duidelijk worden aangetoond dat het nieuwe plan niet strijdig is met lokale- provinciale- en rijksregelgeving. Met name moet het passen in de:

Structuurvisie infrastructuur en Ruimte van het Rijk
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Omgevingsvisie NH2050 en Provinciale verordening
Regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland
Structuurvisie 2015 gemeente Schagen
Woonvisie Schagen
Nota parkeernormen Schagen 2016

Derde foto is de fundering aan de Bonkelaarsdijk.
Overige bouwfoto’s zijn van het Haringhuizerhof.

Voorheen agrarische bestemming
In deze situatie is het agrarisch bedrijf gestopt en zijn de aanwezige schuren met bijbehorende woning gesloopt en ontstond de mogelijkheid van 3 woonkavels. De ruimtelijke landschappelijke en stedenbouwkundige principes zijn af te leiden uit de Cultuurhistorische ontwikkeling van de Bonkelaarsdijk. Op basis van al deze informatie wordt het mogelijk een omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van 3 woningen op de terp in een duidelijk samenhangend ensemble-bebouwing geïnspireerd op het boerenerf.

Omgevingsvergunning
De aanvraag omgevingsvergunning wordt nog eens getoetst op allerlei wensen en eisen op gebied van de welstand en bouwvoorschriften. Dit in samenspraak met de aanvrager, de bouwer, een ambtelijke toetsing en toetsing gemeentelijke welstandscommissie.
Met name de welstandstoetsing is nog wel een dingetje. Bouwplannen van systeembouwers, tekenaars van bouwtekeningen en architecten zitten in een aantal gevallen lang niet op één lijn. Dit geeft spanningen tijdens deze toetsing. Lang niet alle wensen van beoordelaars kunnen financieel worden opgebracht door de aanvrager. In alle redelijkheid zal er toch een eindoordeel qua architectonische vormgeving moeten komen. De ambtelijke medewerker betrokken bij de advisering van de welstand, kan hier een belangrijke rol vervullen tussen welstandscommissie, gemeente en aanvrager. Uiteindelijk zal de verantwoordelijke wethouder een definitief bestuurlijke rol kunnen vervullen.
Een compliment voor dit particulier initiatief is zeker op zijn plaats.

Haringhuizerweg 1
Langs de Haringhuizerweg worden in het Haringhuizerhof 2 blokken van 3 woningen en 6 vrijstaande ecologische en duurzame woningen gebouwd. Uiteraard mogelijk gemaakt via een procedure als boven geschetst.
Een Landschap waar je kunt wonen zoals de architect het omschrijft. Dit plan is niet zomaar een woonwijk of woningbouwplan. Het is meer een voortzetting van het reeds aanwezige natuurlijke en ecologische landschap. Niet opgedeeld in strakke rechte kavels. Groen, water en ruimte hebben hier vrij spel. Het vereist van de bewoners betrokkenheid en inzet. Collectief verantwoordelijkheidsgevoel is dan ook noodzakelijk.

Misschien heb ik u nieuwsgierig gemaakt voor een rondje wandelen of fietsen door het zuidelijke landelijk gebied van de stad Schagen. Dan zullen beide plannen u zeker opvallen.

Jan Bouwes

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Stedelijk aanzien Stedelijk aanzien Stedelijk aanzien Stedelijk aanzien
advertentie

Meer 'Om Schagen':

Windturbines

14 januari 2022

De regels zijn versoepeld

Of de burger daar nu blij van wordt is nog te bezien, de afstandseis van 600 meter tot je woning bijvoorbeeld en de maximale ashoogte van de windmolen zijn losgelaten

Prijsuitreiking

10 januari 2022

Voor de mooiste kerstversiering

Onder de noemer “Schagen Lichtjesstad” riep Schagen Marktstad eind november vorig jaar op om huizen mooi te verlichten en te versieren tijdens de feestperiode

Vernieling

7 januari 2022

Opgeblazen en zwartgeblakerd

Je kunt je ongeveer voorstellen wat voor een explosief hier in is gegooid om dit te veroorzaken. Het zijn nog jonge jongens en een hand ben je zo maar kwijt

Dierenbescherming

7 januari 2022

Ze nemen de opvang en vervoer over

Het asiel van Schagen heeft de deuren gesloten. De dierenbescherming neemt de taken over voor de hele kop van Noord-Holland. Dichtstbijzijnde opvangcentra zijn in IJmuiden en Purmerend

Kerstboom inleveren

4 januari 2022

Niet in de groene bak aub

Wist u dat het hout van de kerstboom bijna niet verteert? HVC verwerkt de kerstbomen tot houtsnippers die de gemeente dan weer gebruikt voor onder andere wandelpaden

Flessenpost op Kerstreces

24 december 2021

We zien u graag weer in het Nieuwe Jaar!

Vandaag spoelt het laatste flessenpostje bij u aan. De eerstvolgende valt in het Nieuwe Jaar, dus wij wensen u hele fijne Kerstdagen en een geweldig Uiteinde

Breng Tanja thuis

23 december 2021

De zoektocht gaat door

Al 28 jaar spoorloos, verdwenen van de aardbodem. Alle mogelijke scenario's zijn uit gerechercheerd. De laatste hoop is de gouden tip die Tanja thuis brengt

Vuurwerk in beslag genomen

24 december 2021

Hopelijk zijn we nu van de bommen af

In het centrum viel het al op, er werd minder afgestoken zomaar de laatste dagen. Vuurwerk is ook niet goedkoop en misschien zijn er een paar ouders wakker geworden

De reus is geveld

24 december 2021

Houtrot was de oorzaak

De enorme bomen van zo'n 25 meter hoog zijn geen dag te vroeg gekapt. De voet van de bomen was behoorlijk aangedaan en met de eerstedebeste storm had het mis kunnen gaan

Nieuwe woonwijk

24 december 2021

Landsheer in Warmenhuizen

Samen met een projectgroep van inwoners werkte de gemeente aan een plan voor een nieuwe woonwijk in Warmenhuizen. Het plan is klaar en het startsein is gegeven

Onze wijngaard in de winter

24 december 2021

Avendorp op weg naar wijn

Met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal sluiten wij de opstartfase af en gaan over in een nieuwe fase. Op naar de volgende mijlpaal: de eerste oogst

Schenking aan Hospice

16 december 2021

Door ambtenaren en gemeenteraadsleden

Door hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk af te staan aan het Hospice kunnen zij hopelijk binnenkort een Badbrancard aanschaffen. De cheque werd door de burgemeester overhandigd

Noodplan voor OldSkoel

17 december 2021

Het gaat om een hoop geld

Met toezeggingen van investeerders en fondsen had de Stichting OldSkoel al in april van dit jaar € 250.000 weten te verwerven. De Dorpsraad en enkele politieke partijen gooide roet in het eten

Jack Vink schenkt koets

17 december 2021

Aan de Westfriese Folklore Schagen

Deze tentwagen is één van de eerste exemplaren. Het is voorzien van vetassen. Deze draaien tegen de richting van het wiel in om het vet in de as goed te verdelen en de wielen goed te laten draaien

Werk aan torenspits

17 december 2021

Op de Markt in Schagen

Er verscheen een enorme kraan op de Markt, de torenspits van de kerk was het doelwit. Wat deden die mannen daar op de torenspits...

Koninklijke onderscheiding

10 december 2021

Voor Prof. R.A. van Hulst

Vanwege zijn buitengewone en bijzondere verdiensten wordt de heer Rob van Hulst onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje van de Nederlandse Leeuw

Makado

10 december 2021

Plots is er van alles veranderd!

Verbouwingen hebben voorbereidingstijd nodig en zo in ene wordt zichtbaar wat achter de schermen is voorgekookt. De ingang ligt er verlaten bij en de opgang is verplaatst

Van Actiegroep naar Aanspreekpunt

10 december 2021

Muggenburg in Verzet wordt gesprekspartner

De ontsluiting van Muggenburg Zuid vanaf de N245, die overigens al in de jaren 70 in de ontwerpfase van Muggenburg toegezegd was door de provincie, was de aanjager

Dag van de mensenrechten

10 december 2021

Schrijf mee en maak een verschil

Wat maakt dat briefje van mij nu uit, wie denkt dat niet, maar met u schrijven vele duizenden mensen brieven en kaartjes en dan maakt het wel degelijk uit

Oplaadpaal elektrische auto

3 december 2021

Hoe werkt dat binnen een VvE?

Laadpunten worden bij voorkeur aangesloten op de gezamenlijke elektriciteitsaansluiting van het terrein of gebouw. Hierop zijn ook de verlichting, liften en andere gezamenlijke voorzieningen aangesloten

Grote clubactie 2021

3 december 2021

Wat was de opbrengst?

Die loog er niet om, de nieuwe vormen van loten verkopen brachten een hoop extra geld in het laatje. De clubs kunnen zelf over het geld beslissen, materiaal, workshops of het honk opknappen

Dierenkliniek Muggenburg

3 december 2021

Heeft zich aangesloten bij Anicura

Met de aansluiting bij AniCura hebben de dierenartsen in Muggenburg makkelijker toegang tot de laatste kennis en ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde, zodat zij huisdieren nog beter kunnen behandelen

Tafel van 10

3 december 2021

Drie gangen diner in de OldSkoel

Het samenbrengen van mensen, die normaal gesproken niet met elkaar zouden eten en elkaar dus ook niet zouden ontmoeten, zorgt voor verbinding

Sinterklaas

3 december 2021

Het heerlijk avondje is gekomen

De Turkse bisschop is heel wat toegeschreven. Als beschermheilige van onder andere zeevaarders kwam hij ook in de kustgebieden van West Europa aan

Appartementen Parallelweg

26 november 2021

Ze komen er uiteindelijk toch!

Eigenaren van appartementencomplex de Bronckhorst en aanwonenden op de Loet hebben zich er tegen verzet. De woningen worden echt ín hun achtertuin gebouwd

Reishulp naar priklocaties

26 november 2021

Voor Alkmaar, Den Helder en Middenmeer

Misschien kunnen senioren zich vanaf 2022 thuis laten vaccineren mochten zij niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Daar is nu nog onduidelijkheid over

Wijkvereniging Muggenburg

26 november 2021

Wanneer gaat die er komen?

fDe hoeveelheid plannen in en rond Muggenburg zijn talrijk en hier en daar best ingrijpend. De gemeente kan niet met alle bewoners in gesprek dus zoekt zij een aanspreekpunt

Bushalte Kaagweg vervalt

26 november 2021

Er stappen te weinig passagiers op

Hoep-Zuid stroomt niet echt over waar het groen betreft. De gemeente is in gesprek gegaan met de bewoners om tot een groenere Kaagweg te komen

Koninklijke onderscheiding

26 november 2021

Voor Emiel Burger

Emiel Burger is sinds 23 oktober 1988 lid van de vrijwillige brandweer post Warmenhuizen. Hij heeft de rang van brandmeester en vervult de functie van manschap, bevelvoerder en postcommandant

Bomenkap

26 november 2021

Ook dit jaar moet er weer gehakt worden

Bomen leven nu eenmaal niet voor eeuwig en voor er ongelukken gebeuren moeten sommige reuzen geveld. Gelukkig worden er meer aangeplant dan omgehakt

Schagen Lichtjesstad

26 november 2021

Wie heeft het mooist verlichte huis?

Er zijn geweldige prijzen beschikbaar gesteld voor de mooist verlichte huizen. U kunt eenvoudig meedoen en wie weet gaat u wel met een splinternieuwe tv naar huis

Voorleeskampioen

26 november 2021

De voorrondes zijn in volle gang

De schoolkampioen kan tot 6 december aangemeld worden voor de regionale finale. Uit iedere regio gaat de kampioen vervolgens door naar de landelijke finale

Sinterklaasje kom maar binnen…

19 november 2021

Morgen komt de Sint naar Schagen

Alle kinderen kunnen een 'Welkom Sinterklaas' vlaggetje ophalen bij de Kluskeet in het Makado. Rond 13:00 uur komt de Sint aan in een koets in de Nieuwstraat

Schouderklopje voor ondernemers

19 november 2021

Zij zorgen voor werk en sponsoring

Als je door iedereen aardig gevonden wil worden dan moet je geen ondernemer worden. We vergeten wel eens dat diezelfde ondernemer voor arbeidsplaatsen zorgt en sponsoring van verenigingen

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug