Sluiting van pand of woning

Volgt voortaan direct op handel in drugs

Sluiting van pand of woning

Schagen scherpt Damoclesbeleid aan
Van af nu mag de burgemeester van de gemeente Schagen ook panden en woningen sluiten als blijkt dat daarin de productie van of handel in drugs wordt voorbereid. Het is niet meer noodzakelijk dat er ook echt drugs worden aangetroffen. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in het ‘nieuwe’ Damoclesbeleid van de gemeente Schagen. De burgemeester heeft het vernieuwde beleid op 15 april 2021 vastgesteld. Deze bevoegdheid ligt uitsluitend bij de burgemeester.

5 gram is genoeg
“Nieuw is dat ik nu ook mag optreden als er minder dan 30 gram softdrugs wordt aangetroffen. Voorheen was dit bij 50 gram,” licht burgemeester Marjan van Kampen toe. “In dat geval waarschuwen wij altijd eerst. Wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals overlast in de omgeving of als er meer dan 5 gram aan harddrugs wordt gevonden, ga ik echter direct over tot sluiten van het pand of de woning. De waarschuwing volgt trouwens alleen bij een eerste overtreding. Bij een volgende overtreding ga ik direct over tot sluiten van het pand of de woning.”

Veiligheid
Drugspanden trekken allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag aan die voor overlast zorgt in de omgeving. Daarnaast is het risico op brand in deze panden groot. Mensen die wonen, werken of verblijven in de directe omgeving van zo’n pand voelen zich vaak onveilig en/of ervaren overlast.

Gemeente Schagen wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en verblijven is. En ook waar mensen zich veilig voelen. Het veiligheidsbeleid van de gemeente is gericht op minder misdrijven en overtredingen, minder overlast en verloedering. Het bestrijden van drugshandel en de gevolgen daarvan hebben daarbij prioriteit. Op basis van artikel 13b van de Opiumwet mag de burgemeester handhavend optreden tegen bijvoorbeeld een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt. Zij kan dat ook doen als er wordt gehandeld in drugs vanuit andere panden, zoals cafés, winkels en woningen. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot meerdere sluitingen van panden. Op basis van deze ervaringen en rechtelijke uitspraken heeft de gemeente het Damoclesbeleid aangescherpt.

Melden kan ook anoniem
Wie verdacht gedrag of activiteiten ziet, kan dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Wie anoniem wil blijven kan een melding doen via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 7000.

Waar is de wet Damocles voor bedoeld?
Het Damoclesbeleid heeft tot doel preventie en beheersing van de uit drugsproblematiek voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden. Dit betekent dat door toepassing van het Damoclesbeleid een bepaald pand niet meer voor drugsgerelateerde activiteiten kan worden gebruikt en dat daarmee aan de uit de drugsproblematiek voorvloeiende risico’s een halt wordt toegeroepen. Het pand dat wordt gesloten staat dan niet langer meer bekend als drugspand en de rust in de directe omgeving zal terugkeren, waarmee een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat wordt voorkomen.