Deel

advertentie

Ruimte voor ruimte regeling

De Provincie zet er plots een punt achter

Ruimte voor ruimte regeling

Einde aan provinciale Ruimte voor Ruimte regeling
Provincie Noord Holland stelt naar verwachting eind oktober de Omgevingsverordening 2020 vast. Daarmee komt een einde aan de Regeling Ruimte voor Ruimte. Deze regeling bood de mogelijkheid woningen te realiseren, in ruil voor het slopen van storende agrarische bedrijfsgebouwen. Omdat agrarische bedrijven steeds groter worden, komen bedrijven die stoppen leeg te staan. De Ruimte voor Ruimte regeling maakte het mogelijk deze schuren en kassen niet te laten verloederen in het landschap. Door het eindigen van de regeling is het onmogelijk om nog nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zo’n ruimte voor ruimte-project heeft namelijk al gauw een doorlooptijd van drie jaar. Wethouder Jelle Beemsterboer: “De gemeente Schagen blijft zich onverminderd inzetten voor het realiseren van woningbouwplannen. Ook het oplossen van vraagstukken rond vrijkomende agrarische bebouwing blijft belangrijk, al is dit instrument ons nu wel ontnomen. Wij beraden ons daarom op manieren om het probleem van leegstaand agrarisch vastgoed toch op te lossen. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de Omgevingsverordening 2020.”

Overgangsregeling
Normaal passen overheden bij grote beleidswijzigingen een overgangsperiode toe om lopende zaken nog af te handelen. De overgangsregeling die de provincie nu in gedachten heeft voor lopende dossiers is ultra kort. Alleen ontwerpbestemmingsplannen die vóór 01 januari 2021 ter inzage hebben gelegen, kunnen nog van de regeling gebruik maken. Daarbij wordt niet gekeken naar de fase waarin een plan zich bevindt. Dit kan betekenen dat dossiers, waarover gemeente en initiatiefnemers al langere tijd met elkaar in gesprek zijn, niet tot een afronding kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat nog niet al het papierwerk in orde is. Of omdat er nog geen overeenstemming is over de plek waar de nieuwe woningen mogen worden gebouwd.

Tijdsbestek te krap
Daarnaast is het onzeker of stedenbouwkundige bureaus voldoende capaciteit hebben. Kunnen zij binnen een tijdsbestek van 2 maanden een kwalitatief goed bestemmingsplan leveren? Dat zijn plannen van honderden pagina’s waarin alle belangen worden onderzocht en gemotiveerd wordt hoe er mee wordt omgegaan. Dat is erg veel gevraagd. Haastige inspanning met weinig kans op succes wil de gemeente voorkomen. “Het is bijzonder teleurstellend als dossiers de eindstreep niet halen, ondanks alle reeds geleverde inspanningen. De provincie lijkt onvoldoende oog te hebben voor het vele voorwerk dat is gemoeid met het ordentelijk kunnen voeren van een bestemmingsplanprocedure”, licht wethouder Beemsterboer toe. “Om teleurstellingen te voorkomen, sluiten we nu. We nemen geen nieuwe aanvragen voor de Ruimte voor Ruimte regeling meer in behandeling. Bestaande aanvragen proberen we nog binnen deze korte tijd te behandelen.”

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

23 oktober 2020

Het wordt een probleem

Er zijn maar liefst 1500 werknemers nodig in de seizoensdrukte. Die slapen gezamenlijk op zoldertjes en vakantieparkjes en als dat niet snel verbetert dan komen ze zodirect helemaal niet meer, half Europa staat om ze te springen namelijk

Strooiwagens

23 oktober 2020

De testrondes zijn gedaan

Een strooi-actie duurt zo’n 3,5 uur vanaf de oproep totdat alle strooiwagens weer binnen zijn. Bij een preventieve actie gaan 34 grote strooiers en 34 fietspadstrooiers op pad

Gemeente van meedenkers

23 oktober 2020

Meepraten kan nu via een site

Registreer je op het platform samen.schagen.nl en praat mee over vergroening, nieuwe woonwijken, duurzaamheidsprojecten, want veel weten meer dan één

Ambtenaren ziek

23 oktober 2020

Ook het gemeentehuis wordt niet gespaard

Als het aantal besmettingen verder oploopt, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening. De burgemeester hoopt op begrip als zaken langer duren dan normaal

Overzicht Begroting 2021

16 oktober 2020

Een overzichtelijk plaatje

De begroting 2021 van de gemeente Schagen staat online. Binnenkort wordt er in de gemeenteraad over vergaderd. Hier ziet u waar het geld zoal heengaat

Vestiging arbeidsmigranten

9 oktober 2020

Op grote schaal tegen de stad Schagen aan

Maar er is helemaal geen noodzaak voor de stad Schagen om arbeidsmigranten te huisvesten, en de mogelijkheden zijn al eerder in bestemmingsplannen gesneuveld

Oudste zeesluis gerenoveerd

9 oktober 2020

Vroeger lagen er VOC schepen

De sluis van Oudesluis was rond 1740 druk in gebruik, VOC schepen lagen er, zij voeren via het Marsdiep naar de Noordzee

Remmerdel

2 oktober 2020

In Warmenhuizen

Het bestemmingsplan is zo goed als vastgesteld en dan kan er gestart worden met de eerste fase van het bouwplan. De woningen zullen, als alles meezit, ergens in 2022 worden opgeleverd

Koolcampagne

2 oktober 2020

Duurt ook nog even!

De kool wordt weer van het land gehaald, dat betekent spekgladde wegen vroeg in de ochtend. U bent gewaarschuwd! Er hangt geen dweil achter de trekker dus houd er rekening mee

Bouw aanvragen

2 oktober 2020

We verbouwen héél veel

Maar heb je overal een vergunning voor nodig? Het antwoord is nee, dat is lang niet altijd nodig en je kunt zelf opzoeken wat er voor jouw buurt geldt, of je vraagt even of de aannemer dat nakijkt.

Herinrichting Zuiderweg Schagen

2 oktober 2020

Complex plan

De Zuiderweg die inmiddels volledig ligt ingeklemd, is aan vernieuwing toe. Bijna alle kruispunten zijn problematisch en je staat er met regelmaat in de file. De ontwikkeling van het terrein van Oudshoorn gaat daar nog een schepje bovenop doen

Bezwaar afgewezen

25 september 2020

Container mag blijven

De zeecontainers zijn vergunningsvrij, omdat deze zijn geplaatst bij een recreatiewoning waar permanente bewoning is toegestaan. Daarnaast is er geen sprake van een welstandsexces

Dementie

25 september 2020

Wat weten we ervan?

Het aantal mensen met dementie is in Nederland ruim 280.000 en dit aantal blijft stijgen. Schagen wil een gemeente zijn waarin ook mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis wonen en kunnen meedoen in de samenleving

Jeugdzorg en WMO

25 september 2020

Minder regels meer maatwerk

Er wordt niet meer uitgegaan van het ‘recht op’ ondersteuning, maar van wat ‘nodig is’. En eigen regie en eigen kracht en zelfredzaamheid worden sleutelbegrippen

Groot onderhoud

25 september 2020

Oeverbeschoeiing wordt vernieuwd

Een fikse investering van de Provincie om wegen, vaarwegen, bruggen en viaducten te vernieuwen of te onderhouden. In Schagen betreft het de kanalen die toe zijn aan een verbetering van de oevers.

Bezuiniging op WMO

18 september 2020

En op Jeugdzorg

Het initiatief voor de resolutie is genomen door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen: "Alle gemeenten, klein en groot, kampen met financiële tekorten voor de Jeugdzorg en de WMO"

Korte termijn huisvesting

18 september 2020

Wat moet je je daar bij voorstellen?

Als het samenleven niet meer gaat ontstaat in de praktijk vaak een moeilijke situatie, waar vooral kinderen de dupe van kunnen zijn

Prinsjesdag

18 september 2020

Beetje sober maar met mogelijkheden

Gemeenten die extra inspanningen verrichten en activiteiten ontplooien zullen gebruik kunnen maken van deze vrijgemaakte gelden en kunnen dit omzetten in een financiële rijksbijdrage in de gemeentekas

Twee helden

18 september 2020

Redding van vriend Rik

Rik raakt na een hoge sprong met kitesurfen een zandbank en gaat bewusteloos, het Heldenfonds vond de omstandigheden dermate lastig dat ze tot onderscheiding besloten

Gratis je fiets laten graveren

18 september 2020

Dinsdag 6 oktober

In de praktijk staat maar zo'n 10% van de fietsen op het NS-station goed op slot. De rest is kwetsbaar voor diefstal

Opening Zonnepark

18 september 2020

In 't Zand

Het eerste zwarte veld is een feit, meer dan 8000 panelen liggen er te glanzen in de zon, de energie gaat naar Greenchoice

Illegale verhuur

11 september 2020

Overlast en Leegstand

Woningen die illegaal verhuurd worden zorgen vaak voor veel overlast in de buurt, bovendien staat de woning te veel leeg en dat is een tikkeltje a-sociaal in tijden van woningnood

Wonen aan de Bonkelaarsdijk

11 september 2020

Wie wil dat niet?

Op één van de mooiste plekjes van Schagen met vrij uitzicht over de landerijen worden op initiatief van de eigenaar 3 landelijke vrijstaande woningen gebouwd

Financieel café

4 september 2020

Financiën is niet voor iedereen even makkelijk

Heb je moeite om je financiën op orde te houden, ga naar het financiële café op vrijdagmiddag, je mag er gewoon binnenlopen

Landelijk wonen

4 september 2020

Op de Witte Paal

Uit oude documenten blijkt de driesprong Haringhuizerweg met Grotewallerweg een druk en gevaarlijk punt, dat kun je je nu niet meer voorstellen maar een beetje meer reuring zit wel in de pen

Wegenoverdracht

28 augustus 2020

Wethouder tekent voor 150 km. weg

Alle wegen in onze dorpen en stad zijn dan van de gemeente. Bij klachten over een weg buiten de bebouwde kom hoeft de gemeente niet meer te verwijzen naar het hoogheemraadschap

Toeristen

28 augustus 2020

En de bijbehorende belasting

Het is een principiële zaak geworden. Want waar hebben we het over. Deze en de volgende 2 jaren van euro 1.30 naar 1.32

Woning- en Geldnood

21 augustus 2020

En die nood is hoog

Over het toewijzingsbeleid van de Wooncompagnie en het begrotingstekort wegens Corona

Zomerse Politiek

21 augustus 2020

De gemeenteraad was op vakantie

Even wat zaakjes op een rij, er waren niet echt politieke besluiten afgelopen week maar de wereld staat natuurlijk niet stil

Grafrechten

14 augustus 2020

De gemeente weet niet altijd wie de rechthebbende is

De rechthebbende betekent degene die de grafrechten betaalt, maar ook zij komen een keer te overlijden en dan weet de gemeente niet waar de rechten heen zijn gegaan

Provincie wil fietsnetwerk stimuleren

14 augustus 2020

Ze trekken er 4 miljoen voor uit

Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Ook worden grenzen verlegd: we fietsen steeds vaker en verder

De Provincie

7 augustus 2020

Inspraakmogelijkheden

De gemeente bepaald het reilen en zeilen zo'n beetje maar de provincie heeft ook een behoorlijke vinger in de pap, dat hebben we gemerkt met de bouwvergunning

Cursus politiek

7 augustus 2020

Want we zeuren wel maar doen niks

In de cursus kunnen inwoners een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek en leer je dus ook hoe je invloed kunt uitoefenen

Seniorenbus

31 juli 2020

Officiële ingebruikname

U heeft hem vast al zien rijden, de seniorenbus, geheel en al ondersteund door vrijwilligers die er al heel wat kilometertjes op hebben zitten

Terug