Deel

advertentie

Petten aan Zee

Deze status wordt nu serieus

Petten aan Zee

STRUCTUURVISIE PETTEN 2012
De structuurvisie Petten van 2012 en de uitwerking hiervan in 2014, hebben geleid tot het door de gemeenteraad van Schagen in 2015 vastgestelde bestemmingsplan Kustzone Petten. Uiteindelijk heeft de gevolgde procedure geleid tot een vernietiging van het plan door de Raad van State in 2019. Dit vanwege het gebruik van de regelgeving Programma Aanpak Stikstof (PAS).

VERNIETIGING BESTEMMINGSPLAN KUSTZONE
Naar aanleiding van deze vernietigende uitspraak hebben er op basis van diverse inhoudelijke door de Raad van State gemaakte opmerkingen, nadere rapportages, onderzoeken en beoordelingen door het college van Burgemeester en Wethouders, plaatsgevonden. De structuurvisie Petten van 2012, de uitwerking hiervan in 2014, de haalbaarheid van het gemaakte beeldkwaliteitsplan strandbebouwing en Kustzone, zoals in de raadsvergadering van 15 december 2015 reeds zijn vastgesteld, blijft inhoudelijk met enkele ambtelijke tekstwijzigingen onveranderd.

NIEUW BESTEMMINGSPLAN KUSTZONE
Het aangepaste bestemmingsplan Kustzone Petten is in de aangepaste versie door de Raad van de gemeente Schagen inclusief de “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen” vastgesteld in haar vergadering van 27 oktober 2020. Nieuwe flexibele regels rond strandbebouwing, parkeerplaatsen en jaarrond bebouwing zijn nu als onderbouwing van het plan meegenomen. Gezien de bij het vorige plan ingediende zienswijzen, is het wat mij betreft onbegrijpelijk dat door het college géén vóóroverleg is gevoerd met belanghebbenden en indieners van zienswijzen destijds. Uitleg van de inhoudelijke verbeteringen, als gevolg van o.a. nieuwe onderliggende rapportages van het nieuwe bestemmingsplan Kustzone Petten was zeker op zijn plaats geweest. Een vereiste bij particuliere aanvragen. Hier heeft de gemeenteraad ook een steekje laten vallen. Het betreffende plan heeft ter inzage gelegen. De huidige status van het vastgestelde bestemmingsplan is dat het voor beroep ligt bij de Raad van State (RvS).

VOORMALIGE EIGENAAR CAMPING
De voormalige eigenaar van camping Corfwater en mede initiatiefnemer voor de bouw van o.a. een strandtent en strandhuisjes aansluitend in het plan Kustzone Petten, heeft zijn camping enkele jaren geleden verkocht en heeft een nieuwe start gemaakt in de provincie Drenthe. Genoodzaakt o.a. door een voormalig gemeentebestuurder,  onvoorwaardelijk gedane aankoop capriolen van zijn camping, vertraging van de ruimtelijke procedure, behandeling bezwaren en besluitvorming c.q. vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN RECREATIEPARK CORFWATER
Onlangs is door het college het, aan het bestemmingsplan Kustzone aansluitende/grenzende ontwerpbestemmingsplan recreatiepark “Corfwater”, in ontwerp vastgesteld. De huidige eigenaren van camping Corfwater en Huis ter Duin hebben een plan ingediend waarbij de huidige goed lopende camping komt te vervallen en zijn voornemens hiervoor in de plaats en in het aangrenzend recreatieterrein maximaal 150 recreatiewoningen, 13 recreatie appartementen, ondersteunende horeca en een experience centre te realiseren. Het betreffende bestemmingsplan van het recreatiepark ligt momenteel ter visie.

Hotel
Daarnaast zal er nabij het voormalig Huis ter Duin een 4sterren Hotel met 240 kamers verrijzen. Het hiervoor benodigde bestemmingsplan zal naar verwachting in de maand december a.s. ter visie worden gelegd.
Met onderliggende toelichting “Leasure en Business Resort Corfwater”.

Strategische visie
Verder zal de investeerder beide plannen binnenkort vóóraf presenteren en nadere informatie verstrekken aan inwoners en andere belanghebbenden. Dit is een goed initiatief zoals het ook behoort te worden gedaan. Héél jammer is dat participatie en informatie vóóraf van gemeentelijke plannen door het college van Burgemeester en Wethouders in veel gevallen niet wordt gedaan.
De invulling van dit plangebied is door de investeerder gebaseerd op toekomstige strategische ontwikkelingen in de recreatie- en toeristenbranche.

Doorgroei mogelijkheden
Een toeristisch gebied met jaarronde plekken is de uitdaging en een prachtige kans om Petten eindelijk te laten doorgroeien tot de volwaardige kustbadplaats “Petten aan Zee”. De uiteindelijke doelstelling en invulling van de structuurvisie Petten uit de jaren 2012 kan worden gerealiseerd.
De feitelijke en visuele open verbinding van het nu voorliggende bestemmingsplan recreatiepark “Corfwater” met het dorpsplein Petten gaat er voor zorgen dat het inmiddels vernieuwde plein en de aangrenzende bebouwing zich in positieve zin verder zal vernieuwen en ontwikkelen.
Samen met de aanwezigheid van camping en recreatiepark “De Watersnip” is Petten aan Zee met het aangekondigde recreatiepark “Corfwater” klaar voor de toeristische toekomst. Initiatief nemende investeerders verdienen een compliment.

Petten aan Zee als een volwaardige badplaats nu verzekerd.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Kieslijst van de SP Schagen

3 december 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ook de SP Schagen heeft de ledenvergadering achter de rug. De leden hebben ingestemd met de kieslijst, en als lijsttrekker is de heer Rijnders uit Groote Keeten verkozen

Stedelijk aanzien

3 december 2021

verfraaiing zuidkant Schagen

Even een inzicht in wat je te wachten staat als je besluit een woning te bouwen op een stukje grond. Zonder professionele ondersteuning beland je al gauw in een moeras van verwachtingen

Appartementen Parallelweg

26 november 2021

Ze komen er uiteindelijk toch!

Eigenaren van appartementencomplex de Bronckhorst en aanwonenden op de Loet hebben zich er tegen verzet. De woningen worden echt ín hun achtertuin gebouwd

Reishulp naar priklocaties

26 november 2021

Voor Alkmaar, Den Helder en Middenmeer

Misschien kunnen senioren zich vanaf 2022 thuis laten vaccineren mochten zij niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Daar is nu nog onduidelijkheid over

Wijkvereniging Muggenburg

26 november 2021

Wanneer gaat die er komen?

fDe hoeveelheid plannen in en rond Muggenburg zijn talrijk en hier en daar best ingrijpend. De gemeente kan niet met alle bewoners in gesprek dus zoekt zij een aanspreekpunt

Miljoenen voor verduurzaming

26 november 2021

Van maatschappelijk vastgoed

Culturele instellingen, verenigingen en buurthuizen hebben nooit genoeg geld om te verduurzamen. Daar wil de Provincie iets aan doen in de vorm van een duurzaamheidsfonds

Ingezonden brief

26 november 2021

Van een horeca ondernemer

De steun voor de horeca is slechts een gedeeltelijke loonsteun voor de werknemers, en geld dat rechtstreeks naar de huurbaas en de energiemaatschappij gaat, de horeca ondernemer krijgt niets

Vergadering over Omgevingsvisie

19 november 2021

Bezwaren worden hier behandeld

Niet alleen de bezwaren over de omgevingsvisie maar ook de bezwaren betreffende de Milieu effect rapportage. Een bezwaar heet tegenwoordig 'zienswijze' dit even ter verduidelijking

Schouderklopje voor ondernemers

19 november 2021

Zij zorgen voor werk en sponsoring

Als je door iedereen aardig gevonden wil worden dan moet je geen ondernemer worden. We vergeten wel eens dat diezelfde ondernemer voor arbeidsplaatsen zorgt en sponsoring van verenigingen

Hulpmiddelen

19 november 2021

De gemeente doet een moreel appèl

De WMO kost de gemeente nogal wat, hoofdbrekens ook vooral. Daarom deed zij in haar begroting een voorstel om inwoners van Schagen te vragen toch vooral eerst in eigen portemonnee te kijken

N9 moet wachten

12 november 2021

Het is één van de gevaarlijkste Rijkswegen

De beslissing wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Zelfs het grootonderhoud dat al gepland stond is in de ijskast beland. Er is hoop maar geen zicht op financiering

Er viel wat te beleven

12 november 2021

Tijdens de begrotingsbehandeling 2022

De opmerkingen waren niet van de lucht, drijfzand, een bende, slechte onderbouwing. Met als klap op de vuurpijl een motie van afkeuring die het niet haalde

Lijsttrekker en kandidaten VVD

12 november 2021

Angelique van Wijk is Lijsttrekker

Met haar kennis en ervaring is zij in staat om mensen en partijen te verbinden en de visie en plannen van de Schager VVD overtuigend te presenteren, zegt bestuursvoorzitter Minderhoud

Schagen aardgasvrij

12 november 2021

De transitievisie is vastgesteld

Voor de Transitievisie Warmte gebruikte de gemeente Schagen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers bij het inventariseren van de kansen

Neemt gemeente een risico?

8 november 2021

Bewoners vinden van wel

Twee omwonenden zijn in de pen gekropen en sturen de gemeenteraad een brief over het plan aan de Israëlstraat. Dinsdag 9 november komt namelijk de begroting ter behandeling

Nieuwe wijk Landsheer

12 november 2021

Maar liefst 153 woningen en dat was nodig

Remmerdel is nog niet afgerond of Landsheer wordt opgestart en daar houdt het niet op, in de buurt van Dergmeerweg/Harenkarspelweg wordt al een nieuw project opgetuigd

Corporatiehotel

12 november 2021

Aan de Piet Ottstraat

Onder woningzoekenden zijn ook de zogenaamde spoedzoekers. Zij zijn door onverwachte omstandigheden plots accuut op zoek naar onderdak, maar voor een beperkte periode

Project Zuiderweg

12 november 2021

De grote metamorfose wordt voorbereid

En daar kunt u ook aan bijdragen. Er is een digitale enquete in de maak die op het digitale participatieplatform samen.schagen.nl komt te staan

Boomfeestdag

12 november 2021

Bij de IJsclub in Sint Maarten

Heb jij een goed idee om op een duurzame manier energie op te wekken of juist te besparen? Heb jij altijd al een moes- of pluktuin willen beginnen, geen duurzaam idee is te gek

Sportcomplex Groenoord

5 november 2021

Er wordt gewikt en gewogen

Het betekent waarschijnlijk het einde van de Spartahal en ook van het centrale sportcomplex in de wijk Muggenburg wat het college sowieso al te duur vond

Ontwikkeling Waldervaart

5 november 2021

Voorbeeld van participatie met omwonenden

Het is een lang en heel zorgvuldig proces geweest, waarbij bewoners van de wijk een flinke inbreng hebben gehad. En het resultaat mag er zijn

Toeristenbelasting

5 november 2021

De toeristische sector steigert

De belasting is met twintig procent verhoogd, en dat is een verhoging waar de haren even van overeind gaan staan. Kees de Wit doet een uiterst beroep op de gemeenteraad dit af te wijzen

Woningnood

5 november 2021

Wat zijn de mogelijke oplossingen

Bouwen zou je denken, maar we willen ons groene land daar niet geheel aan opofferen, ook binnen de kernen niet. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar, woningsplitsing is er eentje

Subsidie voor verblijfsrecreatie

29 oktober 2021

Verduurzaming komt te langzaam op gang

Voor het zogeheten ‘toekomstklaar maken’ van de verblijfsrecreatie verleent de provincie subsidie. De subsidieregeling verblijfsrecreatie staat nog tot eind december open

De Begroting is toch rond

29 oktober 2021

Met wat kunst en vliegwerk

De gemeente staat voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden doorgeschoven door de Rijksoverheid en het beloofde geld reist niet altijd mee

Circulair ondernemen

29 oktober 2021

We ontkomen er niet aan

Producten moeten langer meegaan en grondstoffen moeten hergebruikt worden. Zo gaat de toekomst eruit zien. Ondernemers kunnen zich alvast laten voorlichten

Ondernemingsverkiezing van Noord-Holland

29 oktober 2021

Behoort uw onderneming tot de top?

Ook jonge kleine bedrijven kunnen meedoen aan deze prestigieuze verkiezing. Deelnemen zorgt voor dynamiek, betrokkenheid en trots bij medewerkers én klanten

Ondernemersfederatie Schagen

29 oktober 2021

De link tussen bedrijfsleven en gemeente

Zo kan worden bereikt dat bedrijven zich in graag Schagen willen vestigen en kan tevens zorgen voor meer klantenstromen en hogere omzetten

Het WMO gat

22 oktober 2021

Zorgkosten doen Schagen de das om

We zijn niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen en onze lobby richting het Rijk voor voldoende gelden om onze taken uit te voeren gaat onverminderd door

Begroting op losse schroeven

22 oktober 2021

De gemeenteraad moet het oplossen

Het college noemt de aangeboden begroting 2022 met bijbehorende meerjarenbegroting een basis begroting met een negatief saldo van euro 1.6 miljoen. Wat voor soort begroting is dit dan?

Afbetaling Coronaschulden

15 oktober 2021

De betalingsregeling van de belasting

Bijzonder uitstel van belasting wegens de Corona maatregelen zijn nog altijd slechts uitstel. Het moet dus uiteindelijk toch terugbetaald worden. Dit is de betalingsregeling

Uniek stukje Nederland

15 oktober 2021

In de gemeente Schagen

De molens hebben een tijdje staan te verpieteren, er zijn dan ook niet minder dan 12 molens verdwenen. Molenliefhebbers hebben zich dit gelukkig aangetrokken en zo is de stichting De Zijper Molens ontstaan

Gratis training

15 oktober 2021

Signaleren van eenzaamheid

De training is bedoelt voor ondernemers. Fysiotherapeuten en kappers bijvoorbeeld signaleren vaak dat hun klanten eenzaam zijn maar wat kun je er aan doen

Monumentale gedenksteen

15 oktober 2021

In de wijk Sandenbergh in Petten

De steen werd door Sandenbergh geschonken om in het kleine gemeentehuisje te worden gemetseld. Toen het dorp door de Duitsers werd afgebroken, zijn gelukkig de gevelstenen bewaard gebleven

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug