Deel

advertentie

Parkeren in winkelhart Schagen

Waarom de parkeermogelijkheid afbakenen?

Parkeren in winkelhart Schagen

Gemiste kans parkeermogelijkheid winkelhart Schagen
In een artikel in de Schager Courant van 5 augustus 2022 laat wethouder Quint weten dat hij het vanzelfsprekend vindt dat het parkeerdek van het overdekte winkelcentrum Makado wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld: namelijk voor bezoekers van onze ondernemers in het centrum. Niks mis mee met deze stelling. Maar hiermee wordt bedoeld alléén parkeermogelijkheid op het parkeerdek tijdens de winkel openingstijden en niet daarbuiten. Dus de gebruikssituatie van het parkeerdek blijft zoals het is ingevoerd tijdens de opening van het overdekte winkelcentrum in 1974.

Deze bouw destijds door de gemeenteraad van Schagen besloten onder voorzitterschap van burgemeester Hendrik de Wilde is “een gouden greep” met toekomstvisie geweest. Zorgen voor uitbreiding van het winkelbestand in combinatie met voldoende parkeerruimte in het winkelhart van Schagen. Daarmee zorgend voor nauwelijks overlast van parkerende auto’s in de aanpalende straten.

Mede door deze ingreep ontstond er een overdekte winkelcentrum met daarop voldoende parkeerruimte voor bezoekers aan het winkelhart van Schagen. De stad Schagen heeft zich hierdoor kunnen ontwikkelen tot een regionaal winkelcentrum. Het aanééngesloten winkelrondje Schagen met overdekte winkels, horeca, historische panden, winkels in de openlucht en compacte onbetaalde parkeerruimte is van onmiskenbaar belang in de huidige tijd. Een kip met gouden eieren om recreatief te kunnen winkelen in een historische binnenstad in de huidige strijd tegen het online winkelen en horeca bezoek in het bijzonder.

Kans gebruik parkeerruimte buiten winkeltijden
Momenteel zijn de werkzaamheden van de uitbreiding van het winkelcentrum in combinatie met 147 extra parkeerplaatsen in volle voorbereiding. De kans om deze parkeerplaatsen in deze tijd met oog op de toekomst ook te gebruiken na de winkeltijden is nu aanwezig. Deze kans krijg je voorlopig niet meer. Hiervoor is dan wel toekomstvisie en goed overleg met de eigenaar van het winkelcentrum, en besluitvorming in de gemeenteraad, noodzakelijk.

De nodige voorzieningen voor bereikbaarheid van het centrum van en naar het parkeerdek in de avonduren nabij de Nieuwstraat en/of het Vosje zullen dan moeten worden getroffen. Hierin moeten partijen elkaar onder de huidige omstandigheden met oog op de toekomst praktisch en financieel kunnen vinden.

Financiële bijdragen uit het parkeerfonds en de met de eigenaar van het winkelcentrum gesloten anterieure overeenkomst kunnen tot de mogelijkheden behoren. Alle nog andere te bedenken uitbreiding van parkeerplaatsen in en rond het centrum zullen ook tot hoge uitgaven leiden.
Het gebruik van het parkeerdek in de avonduren zal o.a. voor vermindering van overlast voor bewoners in de aanpalende straten zorgen. De kans dat omwonenden permanent gebruik zullen gaan maken van deze parkeerruimte is minimaal te achten en kan wellicht juridisch met vergunningen/toestemmingen worden geregeld zonder dat betaald parkeren moet worden ingevoerd.

Raadsinformatiememo
De portefeuillehouder heeft, nadat eerder de toezegging is gedaan om de openstelling na winkelsluitingstijden te onderzoeken en hiervoor besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden, nu besloten dat het permanent parkeren op het parkeerdek niet doorgaat. Zonder met een onderbouwing van o.a. financiële argumenten te komen heeft het college op voorhand al besloten geen voorstel voor behandeling in de gemeenteraad voor te bereiden. De gemeenteraad wordt hierbij geïnformeerd en voor besluitvorming volledig gepasseerd. Politiek gezien niet erg handig om buiten de gemeenteraad om een dergelijke belangrijke mogelijke uitbreiding van de parkeermogelijkheid uit te sluiten.
In deze memo mis ik ook de inbreng en een afgewogen advies van de Ondernemers Federatie Schagen. Zij kunnen het belang van een parkeerbehoefte bij evenementen en in de avonduren na winkeltijden vanuit de praktijk in beeld brengen.

Autoluw centrum voor voetgangers en fietsers
Het autoluwer maken versus de bereikbaarheid van de binnenstad betekent niet dat de kans op uitbreiding van parkeerplaatsen in het hart van de stad onbenut mogen blijven. En dat is zeker niet alléén, gezien de belangrijkheid, de bevoegdheid van en ter beoordeling van het college. Het kan niet de bedoeling zijn dat de met behulp van participatie tot stand gekomen Omgevingsvisie Schagen en de concept ontwikkelvisie stad Schagen 2040 de mogelijkheid van het realiseren van uitbreiding/verruiming van parkeermogelijkheden na winkeltijden zonder behandeling in de gemeenteraad onmogelijk wordt gemaakt. Het aangekondigde integraal advies waarin allerlei feitelijke informatie staat vermeld heb ik niet bij de openbare stukken kunnen aantreffen.

Een mogelijkheid van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de bereikbaarheid en uitbreiding van het gebruik van parkeerruimte in het regionale stadshart met al haar functies overdag en in de avonduren moet te allen tijde raadsbreed worden beoordeeld.
Dat het centrum voor de bereikbaarheid van voetgangers en fietsers aantrekkelijker moet worden gemaakt is een prima zaak. Wil je dit beleid aantrekkelijker maken dan is niet alléén de aanleg van veilige fietsroutes, uitbreiding van de gebruikelijke stallingen noodzakelijk maar ook een overdekte voorziening voor het stallen van de fietsen aan de orde.

Gemiste kans
Wel zegt de portefeuillehouder in zijn memo dat het college blijft werken aan het aanleggen van extra parkeervoorzieningen. Genoemd wordt dat het parkeerdek wordt uitgebreid van 282 naar 429 parkeerplaatsen. Een toename van 147 stuks. Alsof het college deze parkeerplaatsen gaat aanleggen. Niets is minder waar. Deze kosten van aanleg komen geheel en al voor rekening van de eigenaar van het Makado Centrum.
Het zonder meer éénzijdig afbreken door het college van een uitgelezen kans voor uitbreiding van, géén overlast veroorzakende parkeerruimte in de binnenstad van Schagen is een “GEMISTE KANS” en gebrek aan toekomstvisie voor behoud van ons regionale stadshart. Deze kans zal naar verwachting niet nog eens voorbij komen.

Jan Bouwes

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Vuurwerk

7 december 2023

Dit jaar gelden er restricties voor het afsteken

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan vanaf 31 december 18.00 uur, tot 2.00 uur 1 januari. In de vuurwerkvrije zones is dit op geen enkel moment toegestaan, boete €250,-

Schagen Oost

7 december 2023

De eerste participatieronde is voltooid

De Waldervaart is groen maar Schagen Oost wordt zo niet nog groener. Misschien komt er zelfs wel een bos. Er komt in ieder geval een watergebied in het midden, dat ligt namelijk vrij diep

Verhuren van kamer of woning

7 december 2023

Schagen is behoorlijk gestegen in de Airbnb lijst

Onze gemeente is opgeklommen tot de derde plek, na Amsterdam en Bergen. Zo'n 1200 accommodaties telt Schagen, en dat gaat om zowel kamerverhuur als woningverhuur aan toeristen

Bus gratis voor kinderen

7 december 2023

De regeling gaat net voor de kerst in!

De regeling gaat eigenlijk in het nieuwe jaar in maar in het weekend voor de kerst is het busvervoer al gratis voor kinderen tot 12 jaar. Dat maakt het voor gezinnen een stuk aantrekkelijker om met de bus te reizen

Ondernemers in de bouw

7 december 2023

Informatiebijeenkomst betreffende de Wet Kwaliteitsborging

Volgende week donderdag organiseert de gemeente een bijeenkomst om ondernemers te informeren over de wijzigingen die in het nieuwe jaar ingaan betreffende het bouwproces

Moeite met de energierekening

7 december 2023

De gemeente ontvangt u graag bij het energieloket

Er zijn landelijke subsidie regelingen die bewoners financieel verder helpen. Zo verstrekt gemeente Schagen de Duurzaamheidslening aan inwoners die willen isoleren of willen investeren in een groen dak of zonnepanelen

Standplaatsen Nieuwstraat

29 november 2023

Maandagavond werden nieuwe beleidsregels gepresenteerd

De beleidsregels lagen al klaar maar zijn nu besproken met alle belanghebbenden, de standhouders, omwonenden, het Makado, de winkeliers en de horeca. De gemoederen liepen hoog op

Gemeente wil jongeren laten anticiperen

30 november 2023

Ook zij hebben waardevolle inzichten in hun toekomst

Gemeenteraden zitten door de bank genomen niet vol met jeugd. Maar ze beslissen wel over hun toekomst. Dus wil het college graag dat jongeren zich wat meer laten horen in de gemeentepolitiek

Thuis elektrisch laden auto

30 november 2023

Gemeente start een pilot maar wel onder voorwaarden

Wel een elektrische auto maar geen oprit. Dan staat je auto aan de straat en hoe laad je die dan op? Een kabel over de openbare weg is niet toegestaan maar de wethouder wil daar verandering in brengen

Overvol stroomnet

30 november 2023

Het zit de bouw en verduurzaming behoorlijk in de weg

Het is een landelijk probleem maar als het Rijk wil dat je bouwt en de woningen kunnen vervolgens niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan staan de huizen leeg, en dat gebeurt nu ook

Een schrijven naar Den Haag

29 november 2023

VVD'ers zijn het niet eens met het standpunt aldaar

Na vele discussies met dees en geen en de reacties van zowel het bestuur als de fractie van de VVD Schagen is er een brief uitgegaan naar Den Haag. Wel op persoonlijke titel maar de flessenpost wil u die brief niet onthouden

Vragen over Muggenburg

29 november 2023

Tot 15 december kunt u nog terecht op de website

De meest gestelde vragen worden op korte termijn, voorzien van antwoorden en op de projectwebsite gepubliceerd. Alle informatiepanelen zijn vanaf nu te bekijken op de website

Hemelwater

28 november 2023

Het geeft de laatste jaren enorm veel overlast

Er is inmiddels een programma ontworpen om het regenwater binnen de bebouwde kom en de riolering robuuster in te richten. Met nieuwbouw wordt hier nu rekening mee gehouden

De Vogelweid

1 december 2023

Basisschool in de Waldervaart moet opgeknapt

De woningen die gebouwd zouden worden in het nieuwe centrum Waldervaart laten nog even op zich wachten. Dat betekent dat basisschool de Vogelweid het nog langer in een bouwval moet uithouden

Logies voor arbeidsmigranten

23 november 2023

De eerste paal werd donderdag geslagen

Het wordt een permanente locatie voor de zogenaamde short-stay arbeidsmigranten die hier seizoenswerk doen en dan weer naar huis terug gaan. Er kunnen ruim 330 mensen logeren

Geweld tegen vrouwen

23 november 2023

Veiligheid thuis is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Verschillende onderzoeken laten zien dat geweld tegen vrouwen zeer vaak voorkomt tot moord aan toe

Startbouwimpuls

24 november 2023

Schagen krijgt subsidie voor twee projecten

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024 of 2025 te starten met bouwen maar dreigen te vertragen door de veranderende economische omstandigheden

Werk aan de weg

24 november 2023

Op 12 plekken in de gemeente nieuw asfalt

Dit zijn de meest urgente straten die hard toe zijn aan reparatie. Voor volgend jaar zijn de contractbesprekingen in volle gang, dan zullen op veel meer plaatsen in de gemeente wegwerkzaamheden gestart worden

Burgemeester is laaiend

17 november 2023

Ambtenaren aangevallen bij huisbezoek

Mensen gaan erg makkelijk over tot geweld en dat is een bedreiging voor ambulancemedewerkers, politie, boa's en gemeenteambtenaren. Er vielen in dit geval zelfs gewonden

Gemeentehuis vergroent

16 november 2023

Veel ruimte is er niet maar toch gingen er 200 tegels uit

Binnenkort heeft het gemeentehuis een groene kraag en dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar het helpt echt. Zelfs hele smalle strookjes kunnen veel water verwerken

Kansenagenda

16 november 2023

De Noordkop wordt een voorbeeldregio

Al decennia lang worden de buitengebieden achtergesteld op de Randstad. Daar begint langzaam een kentering in te komen. De Noordkop wordt een van de vijf testregio's om die achterstand aan te pakken

Regenboogouderen

16 november 2023

Vaak een heel leven in 'de kast' ook nu nog

Regenboogouderen krijgen ook op latere leeftijd nog te vaak maken met afwijzing, discriminatie en onwetendheid. Vooral wanneer zij afhankelijk worden van zorg of hulp

Datacenters moeten verduurzamen

16 november 2023

Ook de 'grijze doos' moet in het landschap wegvallen

De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Maar ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren zijn er afhankelijk van

Nieuwe inzichten Waldervaart

16 november 2023

En daarmee is het bestaande herinrichtingsplan van tafel

Iedereen die op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen aangaande het centrumgebied Waldervaart kan zich nog steeds aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Grenspaal

15 november 2023

Aan de Spreeuwendijk bij Petten

Deze monumentale paal markeerde de grens tussen de zeewering van Petten en de Hondsbossche. Twee waterschappen die niet erg met elkaar overweg konden met als gevolg het wegspoelen van Petten

Behoefte op de woningmarkt

8 november 2023

Meten is weten dus tijd voor onderzoek

De nadruk lag altijd voornamelijk op de gezinswoning. Leuk met een tuintje en een schuurtje. Maar daar is verandering ingekomen, nu is de vraag naar appartementen gegroeid

Ruim 30 projecten gestart

8 november 2023

Uitgevoerd met geld van Europa, provincie en kopgemeenten

Europese en provinciale budgetten zijn beschikbaar voor projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling. Schagen heeft daar goed van geprofiteerd en er komt een nieuwe ronde aan

Noodwatervoorziening

7 november 2023

Wat als er een hoofdaanvoer lek gaat?

Vers drinkwater is cruciaal. Er is dan ook een drinkwaterwet die stelt dat iedere Nederlander recht heeft op drie liter schoon drinkwater per dag. Om dat ook uit te kunnen voeren komen er noodwatervoorzieningen

Dorpsontmoetingspunt Petten

8 november 2023

Ze gaan verhuizen naar voormalig VVV-kantoor

Het DOP verdient een mooie plek, gericht op de huidige en eventueel toekomstig te ontplooien activiteiten. Het DOP speelt een belangrijke rol voor een groeiende groep senioren in Petten

Controle bevoegdheid van de raad

9 november 2023

Bij adviesorganen en mandaatbesluitvorming

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een besluit van het college van B&W wordt dit bezwaarschrift behandeld in de onafhankelijke commissie bezwaarschriften

Muggenburg in Verzet

8 november 2023

Zij schreven een brief aan de gemeenteraad

Muggenburg-Zuid zal nog vaak de revue passeren. De een vindt het te snel gaan, de ander te langzaam. Het bestemmingsplan is van '78 dus dat staat niet bij iedereen even helder op het netvlies

Asielzoekers naar Schagen-Oost

2 november 2023

Tot april volgend jaar is Petten nog beschikbaar

Via de Veiligheidsregio komen de asielzoekers naar Schagen voor 1 jaar. Dan moet het COA besloten hebben of zij de opvang in Schagen door gaan zetten. Zo ja, zal dat voor 5 jaar zijn en komen er woonunits

Regio Deal

2 november 2023

Samen Noord-Holland Noord van start

Om als Regio niet continu 1-0 achter te staan op de Randstad kun je je maar beter verenigen. En dat heeft geresulteerd in een regiodeal, gesloten tussen de gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijsinstituten

Muggenburg-Zuid

1 november 2023

Gaat het wel goed met de procedures?

Dat je een nieuwe wijk in je achtertuin krijgt valt natuurlijk nooit lekker. Maar de bewoners van Muggenburg weten dit al sinds 1978. Soms wordt er dan constructief meegedacht, soms gaan de hakken in het zand

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug