HomeAdverteerdersTip de redactieColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Home Politiek Columns Evenementen Films Horeca Culinaire hoogstandjes Lifestyle Wat is er verder nog te doen ----- Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Tip de redactie

Deel

advertentie

Onze detailhandel

Hoe staat het met ons winkelbestand?

Onze detailhandel

PROVINCIALE NOORDHOLLANDSE DETAILHANDEL IN RELATIE MET LOKALE DETAILHANDEL
De provincie Noord-Holland heeft onlangs haar jaarlijkse analyse van trends en ontwikkelingen in de detailhandel in haar “Monitor Detailhandel Noord-Holland 2023-2024″ openbaar gemaakt. Het doel van provinciaal economisch beleid is het bevorderen van welvaart en welzijn door een ondernemende en duurzame economie. De detailhandel is hierin een belangrijke sector. Zo bevinden zich 1 op de 10 banen in de detailhandel. Los van deze cijfers is de detailhandel ook onmisbaar voor de leefbaarheid, vitaliteit en toekomst van dorpen en steden. Daar waar nog een slag met name op gebied van duurzaamheid te maken is staat de provincie Noord-Holland als aanjager en subsidie verstrekker de gemeenten bij.

WERKGELEGENHEID
De werkgelegenheid in de Noord-Hollandse detailhandel blijft stabiel met 155.00 banen en dat betekent 8.8% van de totale werkgelegenheid in onze provincie. Tussen april 2022 en april 2023 groeide het aantal banen met slechts 180 stuks en derhalve minder dan de gemiddelde banengroei in Noord-Holland.

LEEGSTAND WINKELS
Het aantal winkels is met 300 gedaald ten opzichte van 2023 tot 14.706.Verwachting is dat o.a. vanwege personeelstekorten, terugbetalen van financiële Corona steun en vergrijzing dat meer ondernemers hun winkel zullen sluiten. In de Kop van Noord-Holland is het percentage leegstand (-0,7). Gemeente Schagen is op dit punt niet apart vermeld.

DUURZAAMHEID
6 op de 10 winkels hebben nog géén energielabel. 82,3% van het aantal winkelpanden in oude binnensteden heeft een energielabel A-, B- of C. In oude binnensteden en verouderde wijkcentra zijn nog véél winkels te vinden met een gas- en stroomverbruik. In nieuwere winkelstraten zijn vaak nieuwere centra veelal wel aanwezig. Het overdekte winkelcentrum Makado Center heeft op dit gebied véél verbeteringen ondergaan. Ook op het punt van verduurzamen kan de provincie gemeenten en ondernemers ondersteunen middels de regeling “Ondersteuning Toekomstgerichte Werklocaties” (OTW).

MONITOR EN DASHBORD DETAILHANDEL
Hieronder enkele feiten uit deze informatiebronnen. Véél feitenmateriaal is gebaseerd op de Kop van Noord-Holland. Hierbij enkele selecte feiten betrekking hebbende op Schagen:

Ontwikkelingsruimte/ontwikkelingsruimte Winkelvloeroppervlak/uitbreidingplannen mogelijkheid iets boven de 0%. Anders gezegd statistisch gezien géén ruimte meer om uit te breiden;

Aantal verkooppunten Schager Centrum 129 (exclusief leegstand 7%);

Winkelvloeroppervlakte 28.834 m2 (exclusief leegstand);

Branche Mode en Luxe verkooppunten 61. Dagelijks Gebruik 11. Vrije Tijd 35 verkooppunten.

Witte Paal Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV) gebied met 17 verkooppunten. Totaal winkeloppervlakte 19.148, waarvan de branche in en om huis 18.483 m2 inneemt.

Voor complete statistische cijfermatige benadering: Monitor Detailhandel en het online dashbord van de provincie Noord-Holland.

LOKAAL DETAILHANDELSBELEID
Economisch inzicht in de nieuwe gemeente Schagen is de start van de notitie economisch beleid van november 2013 “Proces naar een vastgestelde nota economische zaken in 2013”. Startpunt periode 2013-2020 met een bijbehorend actieprogramma in gezamenlijkheid naar 2013-2016. Onbekend is of er met deze startnotitie verder iets is ondernomen.

Onlangs is in april 2024 door de Raad vastgesteld de nota “Economische Agenda Samen Kom Je Verder”. Deze nota geeft aan dat in gezamenlijkheid acties met partijen worden ondernomen. O.a. zal daar waar het om detailhandel gaat in gezamenlijkheid worden opgetrokken met de Ondernemers Federatie Schagen (OFS).

SAMENVATTEND
Het zijn algemeen weinig zeggende termen en er wordt weinig melding gemaakt over specifieke detailhandelsbelangen. Ook géén enkele link met de provinciale Detailhandelsnota. Dit zelfde geldt ook voor de in 2022 door de gemeenteraad van Schagen vastgestelde Omgevingsvisie. In deze visie komt de detailhandel er bekaaid af zonder één enkel speerpunt op dit gebied te benoemen.

Hopelijk kan de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) in deze enige DETAILHANDELS daadkracht met DETAILHANDELS actie punten in het gezamenlijke overleg, naar voren brengen, zodat de belangen van de detailhandel in de gehele gemeente Schagen zijn geborgd en in de toekomst niet zullen ondersneeuwen.

Jan Bouwes

 

Foto: Cora Deutekom

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Ophef over verbetering N9

18 juli 2024

Zijn de overgangen bij de vlotbruggen nu veiliger?

Rijkswaterstaat heeft het plan uitgevoerd maar niet volgens de oorspronkelijke opzet. Dat komt omdat de politie en veiligheidsadviseurs er anders over dachten

Verkeersproblematiek Warmenhuizen

18 juli 2024

De dorpsraad wacht met smart op antwoord van de gemeente

In Warmenhuizen zien ze graag verbeteringen aan de Stationsstraat en de Veilingweg maar de communicatie met de gemeente loopt op z'n zachtst gezegd, stroperig

Burgerberaad over veiligheid

17 juli 2024

Wat te doen tegen het wassende water?

De kreet ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’, dat mede op advies van onze koning in 1990 in de politiek is vastgelegd, dient anders ingevuld te worden

Omgevingsvisie vastgesteld

12 juli 2024

Het geeft houvast aan een ieder die iets wil ondernemen

Waar gaan we bouwen, waar gaan we wonen, waar gaan we sporten en waar gaan we werken. Verschillende participatierondes hebben aanbevelingen opgeleverd, het resultaat ligt er nu

Veiligheid als basis

12 juli 2024

Voorstel Burgerberaad werkgroep

Bij nadere analyse bleek zich dit toe te spitsen op de onderwerpen verkeersveiligheid, bedreiging van volksgezondheid als gevolg van verontreiniging van het oppervlaktewater en sociale onveiligheid

Beeldende kunst

12 juli 2024

Kunst inspireert en geeft de omgeving karakter

Naar aanleiding van het advies van de Kunst en Cultuurraad heeft Wens4U een motie ingediend om de uitgave aan kunst in de openbare ruimte te reguleren

Nieuwbouw Lagedijk

12 juli 2024

Gaat het Lintje Lagedijk een woonwijkje worden?

De gemeente heeft het gebied wel als mogelijkheid aangewezen maar heeft er zelf nog geen plannen voor. Een particulier wel. Maar het is Bijzonder Provinciaal Landschap

Motie Gratis Rijbewijs aangenomen

12 juli 2024

Eerst naar cursus 'alcohol in het verkeer"

De gemeente Schagen staat best hoog in het rijtje van drugs en alcohol gerelateerde ongelukken in het verkeer. Het CDA vindt dat daar meer actie op moet worden genomen

Oefenterreinen defensie

12 juli 2024

Ruimte gezocht in ons druk bezette landje

Defensie zoekt oefengebied, ook aan de kust. Maar de gehele Nederlandse kust is Natura 2000 gebied. Dus zullen alle gemeenten zich verzetten tegen aantasting van hun stukje strand

Illegaal gokken

12 juli 2024

Bij een inval werden pokertafels opgerold

In Nederland heeft er maar één organisatie een vergunning voor het pokerspel. Georganiseerde kansspelen zonder vergunning zijn strafbaar, maar hier werd niet om geld gespeeld

Nepagenten

12 juli 2024

Ze bellen u op en vragen u uit over geld en bankpassen

Oplichters bellen op en doen zich voor als agenten. Ze vragen naar bankpassen, waardevolle spullen en een eventuele kluis in huis. De politie waarschuwt

We staan tweede!

12 juli 2024

In het NK kampioenschap Tegelwippen

In een groene omgeving voelen mensen zich gelukkiger. Tegelijkertijd draagt het wippen van tegels bij aan het voorkomen van wateroverlast, biedt het koelte in tijden van hitte

Defensie zoekt ruimte

5 juli 2024

Jan Bouwes bezocht de informatieavond

Doel van dit programma is dat gezien de in hoog tempo verslechterende veiligheidssituatie in de wereld het oefenen en opleiden de hoogste prioriteit heeft

Communicatie is luisteren

5 juli 2024

De opdracht voor de vierde werkgroep Burgerberaad

De uitdaging is duidelijk, burgers ervaren de communicatie met de gemeente als moeilijk. De Werkplaats 4.0 stelt een centraal Burgerservicepunt voor

Centrumplan Waldervaart

5 juli 2024

Is het mogelijk om het iedereen naar de zin te maken?

Het vorige plan voor het centrum Waldervaart is zorgvuldig afgeschoten door een aantal bewoners. De gemeente is dus hard aan de klus om een nieuw plan wél uit te kunnen voeren

Smart mobility

5 juli 2024

Ter verbetering van de verkeersveiligheid

Slimme mobiliteit toekomstmuziek? Niet in Noord-Holland. Er zijn al slimme fietspaden waarbij de stoplichten rekening houden met bijvoorbeeld grote groepen scholieren

N9 is vernieuwd

5 juli 2024

Kruispunten bij vlotbruggen zijn aangepakt

De omgeving rond de vlotbruggen van Sint Maarten en Burgerbrug zijn behoorlijk veranderd voor zover de ruimte het toeliet. Het is gelukkig klaar voor het vakantieseizoen

Stroet overhoop

5 juli 2024

Een grote klus die tot en met 2025 duurt

De hele rijbaan eruit, de beplantingsvakken, greppels en het voetpad worden vervangen of aangepast. Het vervangen van het rioolstelsel, het verbeteren van de afwatering en het aanbrengen van plateaus

Hoogheemraadschap en Brandweer

26 juni 2024

Leren van elkaars specifieke knowhow

De clusterbuien van een aantal jaren geleden heeft heel wat teweeg gebracht. Er is nu een nieuwe samenwerking ontstaan tussen het Waterschap en de Brandweer

Herinrichting Stroet

27 juni 2024

De provincie gaat meebetalen aan de uitvoering

Bovengronds zal de weg worden ingericht volgens de geldende normen voor een 30 km weg. Het wegpofiel wordt aangepast, iets versmald en het aanliggende voetpad wordt verbreed

Biodiversiteit krijgt subsidie

27 juni 2024

Om houtwallen en kruidenrijke akkerranden te behouden

De aanleg en inrichting van de zogenaamde groen/blauwe dooradering van het provinciale landschap moet daarmee versterkt worden

Faunaschade

27 juni 2024

Ganzen zijn goed voor 12 miljoen aan schade

Ganzen richten al jaren veel schade aan in de landerijen maar tegenwoordig doet de Houtduif ook een leuke duit in het zakje met name in de groenteafdeling

Waarover praten zij

26 juni 2024

De gemeenteraad van Schagen

Er wordt natuurlijk niet alleen in de raadsvergaderingen gepraat, achter de schermen gaat dat gewoon door. Zo sturen de meeste fracties artikel 43 vragen naar B&W

Burgerberaad toekomstig wonen

28 juni 2024

Er moet een huisvestingsbeleid komen

Ook in deze werkgroep komen de ideeën naar boven van makkelijker omgaan met mogelijkheden, zoals een huisje in de tuin, woningen splitsen en ook hoger bouwen

Energietoeslag

20 juni 2024

Laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

De energietoeslag is een éénmalig gift van de overheid van €1300,00 netto per huishouden. Omdat het een éénmalige gift is, hoeft het bedrag niet terugbetaald te worden.

De Koopvaerder

20 juni 2024

Maar liefst 18 nieuwe appartementen in 't Zand

Aan het kanaal op de plek waar al sinds mensenheugenis een Chinees staat komt een spiksplinter nieuw appartementencomplex met 18 woningen

Behoud stolpboerderijen

20 juni 2024

Provincie presenteert nieuwe richtlijnen

Voorbeeldregels die gemeenten kunnen overnemen. Het schept wel meer duidelijkheid maar er worden geen financiële middelen ter beschikking gesteld

Eerste PAS-melders uit de brand

20 juni 2024

Al vanaf 2019 in onzekerheid over nodige vergunning

Al 5 jaar zitten 167 ondernemers in Noord-Holland in onzekerheid over het wel of niet krijgen van een vergunning voor hun bedrijf. De eerste 10 zijn eindelijk geholpen

Burgerberaad

20 juni 2024

De aanbevelingen worden zaterdag aan de raad gepresenteerd

Een aantal werkgroepen hebben een specifiek probleem aangepakt en zijn uiteindelijk met een praktisch plan van aanpak gekomen. Hier het plan voor de doorstroming woningmarkt

Toeristenbelasting

12 juni 2024

Loopt de gemeente 3 miljoen mis?

Afgelopen dinsdag werd er in de raad druk gediscussieerd over de komende verhoging van de toeristenbelasting van een kwartje per overnachting en er viel een lijk uit de kast

Gemeenteraad

12 juni 2024

Waarover spraken zij?

Afgelopen woensdag werd er in de raad gesproken over opheffing van een basisschool, de afhandeling van klachten van bewoners en het nieuwe kunst- en cultuubeleid

Warmtenet

13 juni 2024

Het rapport ligt er, het is mogelijk in Schagen

De eerste stappen zijn gezet, een warmtenet kan een oplossing zijn, daar waar warmtepompen niet mogelijk zijn of te duur. Er moeten wel voldoende huishoudens aangesloten kunnen worden

Meepraten krijgt nieuwe opzet

13 juni 2024

Het college wil participatie anders gaan aanpakken

De gemeente hecht veel waarde aan meedenken van bewoners en ondernemers. Maar de vorm waarin dat het beste werkt was er nog niet

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

10 juni 2024

Ze hebben hun intrek genomen in de nieuwe kazerne

Omdat de kazerne in een natuurgebied ligt, gelden er strenge eisen. Er verschillende maatregelen genomen ten behoeve van planten en dieren

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug