Deel

advertentie

Ontwikkelvisie

Van de stad Schagen voor 2040

Inleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Raad van de gemeente Schagen een voorstel gedaan voor het vestigen van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Met name gedaan voor het onderdeel Schagen oost van concept Ontwikkelvisie 2040 stad Schagen.

WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
Het motief voor de uitvoering van dit onderdeel is het kunnen voeren van een actief grondbeleid zodat voorspoedige woningbouwontwikkeling kan plaatsvinden aan de oostzijde van de stad Schagen. Dit alles voor de uitoefening van een complete regierol, sterkere plantontwikkeling en het voorkomen van speculatie en prijsopdrijving.

De bestemming van dit gebied die hiermee wordt beoogd is woningbouw met bijbehorende werken en voorzieningen. De huidige bestemming van het gebied ter grootte van 135 ha. is hoofdzakelijk agrarisch. De bedoeling van deze wetgeving is naast bovengenoemde algemene belangen het belang van de eigenaar. De eigenaar zal bij voorkeur de gemeente Schagen in de gelegenheid stellen deze aangewezen grond te kunnen kopen. Deze gehele wettelijke regelgeving is mede gebaseerd op uitgebreide rechtsbescherming van de eigenaar. Bestaande rechtsverhoudingen worden gerespecteerd en biedt de procedure voor het vaststellen van de prijs voldoende waarborgen voor een reële koop/verkoop prijs.

CONCEPT ONTWIKKELVISIE 2040
In het lijvige rapport van Bureau PALMBOUT Urban Landscapes wordt samenvattend (naast de Inhoudsopgave, ruimtelijke analyse, ruimtelijke visie, ontwikkelscenario’s en no-regret projecten) als onderbouwing van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Schagen in 2040 in hoofdlijnen de volgende informatie gegeven.

Het RAAMWERK bestaat uit zeven stadsprojecten, te weten: binnenstedelijke stadsprojecten en stadsprojecten in de rand.

Voorstellen:
De volgende voorstellen voor een ruimtelijke visie met onderbouwing worden door het college gedaan:

 • Landwegen worden weer aan elkaar geknoopt en vormen een “Rondje Schagen”.
 • Zeven stadsprojecten:
  – Aantrekkelijk centrum
  – Groen en doorwaadbaar Muggenburg Eiland
  – Levendig en divers Lagedijk
  – Landschappelijk wonen in Muggenburg-Zuid
  – Nieuwe stadsrand voor Schagen Oost
  – Lintje Lagedijk
  – Gemengde sportvoorziening Waldervaart-Zuid
 • Ontwikkel scenario’s: museum Schagen, compact Schagen, groeistad Schagen of niets doen.

No-regret projecten: specifieke opgave om als eerste op te pakken. deze projecten zullen de ontwikkelvisie niet in de weg zitten en zullen zodoende zonder spijt kunnen worden uitgevoerd: Zoals het nieuwe raam- netwerk en de recreatieve routes, studie ontwikkelmogelijkheden in Schagen-Oost, historisch centrum met ambitiedocument, kwalitatieve openbare ruimte met centrumplan en parkeerstrategie, en studie uitwerking Muggenburg-Zuid.

Politieke besluitvorming
Participatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet met betrekking tot deze Ontwikkelvisie moet nog plaatsvinden. Hierna zal de gemeenteraad nog tot vaststelling van deze visie moeten overgaan.

Hotel/Logiesaccommodatie i.c.m. woningbouw
Jammer is wel dat de meerderheid van de politieke partijen in de jongstleden gehouden commissie oordeelsvormende vergadering bij het agendapunt strijdige bestemming bouw hotel/logiesaccommodatie arbeidsmigranten op het bedrijventerrein Lagedijk géén inhoudelijke argumenten voor een ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkelvisie 2040 Stad Schagen naar voren heeft gebracht.

Namelijk: Bouw een hotel/logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten al dan niet in combinatie met andere soorten woningbouw in het verlengde van de Zuiderweg over de N 241 in oostelijke richting. Deze plek heeft altijd een bijzondere (grootschalige) bestemming gehad in het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Schagen. Maar is na de herindeling op de één of andere manier weg bestemd. Deze ontwikkeling past uitstekend in de ontwikkelvisie Stad Schagen 2040.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Om Schagen':

Arnon Grunberg

22 oktober 2021

Volgende week bij Plukker

Hij reisde de wereld rond en schreef essays over filosofie, films , het gezinsleven, maar ook over het werk in een Afrikaanse mijn, of over de huwelijksmarkt in Oost-Europa

Wat kan uw club goed gebruiken

22 oktober 2021

Meubilair, apparatuur, juridisch advies?

Op de beursvloer van de Schager Uitdaging komen hulpvraag en aanbod bij elkaar, met gesloten beurs. Er worden laptops aangeboden en stelconplaten, een koelkast of een fotoreportage

Ondernemersbijeenkomst

22 oktober 2021

Donderdagavond in De Klok in Warmenhuizen

Gastspreker Martin Visser, columnist, verslaggever en journalist op het gebied van economie, financiën, politiek en Europa, zal zijn licht laten schijnen op de woningmarkt, de renteontwikkeling, de energiemarkt en technologische ontwikkelingen

Bomenkap

22 oktober 2021

Langs de A.C. de Graafweg

Van 25 oktober tot en met 4 november worden er bomen langs de weg gekapt, enige hinder is dus te verwachten, wil je naar de A7 kun je beter via Wieringerwerf of Heerhugowaard rijden

Schilderbeurt Waldervaart

22 oktober 2021

Een dikke 200 woningen weer in de verf

'Regelmatig hebben we een bakkie voor ze gezet. Mijn man heeft altijd in de bouw gezeten en weet als geen ander hoe dat wordt gewaardeerd'

De OldSkoel soap

22 oktober 2021

Er is een heel rapport over verschenen

Er blijken niet echt bestuurlijke fouten gemaakt te zijn. Alleen de communicatie is niet vlekkeloos verlopen. Valse beschuldigingen over en weer maakten de soap compleet

Fotowedstrijd Noordhollands Landschap

22 oktober 2021

Maak de foto's met je smartphone

Laat je inspireren door het herfstig kleurenpalet wat zich voltrekt in de natuur. Per deelnemer kunnen er drie foto's ingestuurd worden, je hebt nog 10 dagen de tijd

Plant estafette gestart

22 oktober 2021

Schagen geeft het stokje door aan Heerhugowaard

Groene sporen zorgen voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Struiken die thuishoren in deze omgeving, zoals vlierstruiken, meidoorn, grauwe wilg en sleedoorn worden geplant. De struiken geven nectar en stuifmeel aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten

Nieuwe zoektocht naar Tanja

15 oktober 2021

Wederom op de Strabrechtse Heide

Een rechtspsycholoog van de VU is met studenten bezig geweest om de begraafplaats van Tanja Groen te achterhalen. Samen met biologen en een geografisch profiler hopen ze haar te vinden

Gratis training

15 oktober 2021

Signaleren van eenzaamheid

De training is bedoelt voor ondernemers. Fysiotherapeuten en kappers bijvoorbeeld signaleren vaak dat hun klanten eenzaam zijn maar wat kun je er aan doen

Wegafsluiting

15 oktober 2021

Op 't Noord in Schagen

Aanstaande maandag is het Noord afgesloten voor auto's tussen de Markt en de Beethovenlaan. Bestemmingsverkeer is toegestaan maar in een aangepast tempo

De Nachtwacht

15 oktober 2021

Skeppie stront

Een waargebeurd verhaal uit de gemeente, hoe moraalridders en stadsefratsen de leefomgeving van de boeren en buitenlui behoorlijk hebben aangetast

Nierstichting

15 oktober 2021

Een nierziekte zet je leven stil

Werken je nieren niet, dan ga je dood. Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. Wij zetten alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven - en ook écht kunnen blijven leven.

Regenboogvlag bij De Bron

15 oktober 2021

Homoseksuele ouderen zijn vaak eenzaam

Veelal durven ze niet uit te komen voor hun geaardheid, ze hebben er al genoeg ellende mee gehad. Maar ook in een verzorgingshuis zijn pesterijtjes aan de orde van de dag

Petten aan de praat

15 oktober 2021

Over sociale ontmoeting in het dorp

De gemeente trekt drie ton uit om tot een effectief en gezond gebruik, beheer en exploitatie van de MFR en het voormalige VVV-gebouw waarin het DOP is gehuisvest, te komen

Onthulling kunstwerk

15 oktober 2021

Rotonde Harenkarspelweg

Het ontwerp op de rotonde staat symbool voor de relatie tussen natuur en infrastructuur. Oftewel, de verbinding tussen de wegen en omliggende natuur. Het thema van het ontwerp is bloemen

Schager Compliment

15 oktober 2021

Uitgereikt aan Jan Ligthart

De Warmenhuizer ontving het compliment voor zijn jarenlange inzet bij de vollybal vereninging Dinto. En daarvoor was hij vrijwilliger bij de zaalvoetbalclub De Klok.

Werkzaamheden Warmenhuizen

8 oktober 2021

Rotonde Kanaalweg/Debbemeerweg

In het tweede weekend van november wordt de rotonde aangepakt. Er is een omleiding maar dat gaat wel vertraging opleveren. Strukton zal dag en nacht doorwerken, alleen het weer kan tegenzitten

Kortebaan ’t Zand

8 oktober 2021

Voor de paardenliefhebbers

Vanaf maandag 20 september kon er weer op een ‘normale’ manier gekoerst worden. ’t Zand is zaterdag de vierde ‘gewone’ kortebaan van het seizoen en traditioneel de laatste

De Schager Uitdaging

8 oktober 2021

Elkaar ondersteunen met een gesloten beurs

Bedrijven willen graag hun steentje bijdragen in de nabije omgeving, verenigingen zoeken vaak sponsors, maar er kan ook een hoop geregeld worden zonder de portemonnee te trekken

Regenboogweek

8 oktober 2021

Volgende week is het zover!

We zijn dan wel geen Regenbooggemeente maar we doen wel mee met de Regenboogweek. Je kunt film kijken bij Kinepolis en een interessante discussie volgen; Is God genderneutraal?

Kabelbaan Vliedlaan blijft

8 oktober 2021

Er kwam teveel protest

Alle jeugdige gebruikers van het kabelbaantje en de toekijkende grote mensen waren perplex! De kabelbaan weg? Hoezo? En dat werd luid en duidelijk gecommuniceerd naar de gemeente

Amuseronde

10 september 2021

Lekkere hapjes en snapjes

Volgende maand is het eindelijk weer zover, de Amuseronde, reserveer snel want de animo is hoog. U steunt bovendien het Hospice in Schagen

Koninklijke onderscheiding

8 oktober 2021

Voor Harry Ruitenburg

Hij is al 40 jaar vrijwilliger bij de VPG (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer). Hij begeleidt bij het paardrijden mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Week van de veiligheid

8 oktober 2021

Wat kun je er zelf aan doen?

Een mes, ze hebben er een bij zich uit angst. De gevolgen zijn enorm, voor de daders, slachtoffers en betrokken. Laten we het abnormaal blijven vinden dat je een mes op zak hebt. Daarom: drop dat mes!

Bladeren rapen

15 oktober 2021

De gemeente kan het bijna niet aan

De blaadjes dwarrelen weer en dat kan gladde wegen en trottoirs opleveren. De gemeente probeert zo goed en kwaad als het gaat de berg weg te werken

NHN Business Awards

1 oktober 2021

De jury heeft geen gemakkelijke taak

Meer dan honderd bedrijven hadden zich aangemeld. De jury heeft er per categorie 10 gekozen die doorgaan naar de volgende ronde. In de categorie MKB Midden zitten twee bedrijven uit Schagen

De Voorburcht van Slot Schagen

1 oktober 2021

Onder de fundering van Igesz

Twee archeologen hebben heel wat opgegraven vanonder de fundering van voormalig Igesz. Er is een expositie samengesteld met unieke en bijzondere vondsten

Winkelcentrum

1 oktober 2021

Stuivertje wisselen

Je kunt het Makado nu niet doorlopen of je botst op werkmannen.

Schagens Harmonie

1 oktober 2021

Wie loopt daar nu voorop?

De Harmonie bestaat al meer dan 150 jaar. Het orkest vierde dat met een geweldige show, starring Karin Bloemen. Van de week paradeerden ze voor het eerst weer door het centrum

Koolcampagne

24 september 2021

En die duurt tot eind 2021

Zuurkool met spek, de meeste mensen zijn er dol op. Die kool echter loopt niet vanzelf naar de zuurkoolfabriek die moet met een tractor van het land af gehaald. Ergo, klei op de weg

Olifantspad

24 september 2021

De weg afsnijden dus

In Zijdewind is dit al sinds de weg vernieuwd is aan de gang. Even snel door de berm naar de provinciale weg in plaats van doorrijden naar de volgende rotonde

Leren lezen kan lastig zijn

24 september 2021

Tel mee met Taal

De hoeveelheid mensen die moeite hebben met lezen is veel groter dan je denkt. Voor hun kinderen is dat zeker zo lastig want er wordt thuis dus niet gelezen laat staan voorgelezen

GGD zoekt vrijwilligers

24 september 2021

Voor opvoedondersteuning aan ouders

Nu 1 op de 10 kinderen inmiddels de jeugdzorg nodig heeft is het wel een goed plan om een aantal ouders iets vroeger in het proces te ondersteunen bij de opvoeding

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug