Deel

advertentie

Officieel geopend

Met een taartje

Officieel geopend

Schager beweegroute officieel geopend
Woensdagmorgen 24 juni om 11.00 uur hebben wethouders Joke Kruit en Hans Heddes onder het genot van koffie en gebak, de Schager beweegroute geopend. Deze route is voortgekomen uit het Lokaal Sportakkoord dat vorig jaar werd gesloten. Wethouder Kruit vond de beweegroute een goed idee om uitvoering aan te geven, er werd een potje van € 3000,- voor vrijgemaakt en de voormalige trajecten van de wijklopen zijn nu tevens beweegroutes.

Buiten bewegen is gezond
De Beweegroute in de stad Schagen moet mensen inspireren om lekker buiten te bewegen. Sportservice Schagen en trim- en atletiekvereniging TAS’82 werkten samen om deze route te maken. Met volledige instemming van de gemeente. “Het is ons streven om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen,” zegt wethouder Kruit (Sportzaken). “Daarbij is de beweegroute heel goed aangegeven. Je kunt in de route fantastische oefeningen doen. Vrijblijvend. Ondertussen kun je genieten van het mooie in onze woonwijken in de stad,” zegt wethouder Heddes (Openbaar Gebied).

Raadslid en mede-organisator Co Wiskerke: “In alle zes wijken in Schagen ligt een beweegroute van ongeveer 2,5 kilometer. Dat zijn Groeneweg, Hoep Zuid en Noord, het centrum, Waldervaart, Muggenburg en Nes Noord.” Bij elke pijl in de route staat een bord oefeningen die men kan doen. Meer informatie: www.teamsportservice.nl/schagen of www.tas82.nl

Foto: Pierre Mettes

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Diepere oorzaken

3 juli 2020

De onmacht van de wooncoalitie

Hoe zit het met de prestatieafspraken tussen de gemeente en de wooncompagnie?

Woningnood

3 juli 2020

200 reacties op 1 woning

Coalitie van gemeente Schagen, de huurderskoepel en Wooncompagnie pakt door om woningnood te bestrijden

Schagen heeft een primeur

3 juli 2020

Het allereerste omgevingsplan

Met een vergaande versoepeling van het gebruik van een woning, het kan de woningnood iets ledigen en het levert een leuk zakcentje op

Gevecht om rust

3 juli 2020

De Oosterstraat verweert zich

Als je straat al jaren is afgesloten voor verkeer zit je natuurlijk niet te wachten op nieuw verkeer, ook al is het éénrichting, laat dat aapje maar lekker bij de buren

Duurzaamheidsprogramma

3 juli 2020

Het plan is klaar

Verder vroeg de raad middels een motie nog extra aandacht voor het stimuleren van groepen inwoners om in samenwerking hun eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie

Jeugdwerk

3 juli 2020

Hoe goed gaat het met de jeugd?

Best wel goed blijkt uit onderzoek maar helaas niet met allemaal en daar wil de gemeente graag ondersteuning bieden

Geef je Mening

26 juni 2020

Via het inwonerspanel van Schagen

Lid of geen lid van het panel, maakt niet uit, je kunt altijd meepraten met de onderwerpen die aan bod komen

Balanceren op het stikstofrandje

19 juni 2020

De hele kustlijn valt onder Natura 2000

De provincie Noord-Holland heeft deze week besloten haar beleidsregels stikstofaanpak aan te passen

Overlast Jongeren

19 juni 2020

In Tuitjenhorn loopt het nog steeds de spuigaten uit

Er wordt gesloopt en geïntimideerd, mensen durven er niks meer van te zeggen en aangiftes blijven uit

Stop met roken

19 juni 2020

Hoe krijgen we heel Schagen van de sigaret af

Dat roken niet goed is voor de gezondheid, weet iedereen wel. Dat aangetaste longen extra kwetsbaar zijn voor infecties, komt in deze tijd nog duidelijker naar voren

Even bijpraten met de Burgemeester

19 juni 2020

Dat kan op de markt op donderdag

Afgelopen donderdag is Burgemeester van Kampen op de weekmarkt geweest samen met twee Raadsleden, en je kon ze alles vragen, op gepaste afstand

Sportcampus Muggenburg afgeschoten

12 juni 2020

En dat is jammer

Wethouder Kruit keek bepaald niet blij, maar het college vindt de financiële toestand momenteel te onzeker dus liever oplappen dan nieuwbouw

Raadsbrieven en memo’s

12 juni 2020

Kaderbrief te mager

In deze brief worden nu alléén een paar beleidsonderwerpen en voornemens voor het komende jaar genoemd. Het is dan zonder geldelijke bedragen moeilijk afwegingen maken

Er komt extra geld

12 juni 2020

Het rijk komt echt over de brug

In de meicirculaire van Binnenlandse Zaken, die min of meer de financiële positie van de gemeente bepaalt, staan dikke cijfers, er komt gegarandeerd geld

Raadsleden gezocht

12 juni 2020

Moet je dan lid zijn van een partij?

Uiteindelijk wel maar je kunt ook eens onderzoeken of het wat voor je is. Aansluiten bij een partij kan altijd nog

Camera-toezicht en afvalcontainers

5 juni 2020

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in Schagen

Dat wordt opgetekend in een Kadernota. Dit jaar niet omdat er teveel onduidelijkheden zijn qua financiën om een goede begroting vast te stellen

Gemeente verkoopt grond

5 juni 2020

St. Maartensbrug krijgt er vier villa's bij

St. Maartensbrug kan ook wel wat woningen gebruiken meldt wethouder Beemsterboer, de plannen zullen in de loop van dit jaar hun beslag krijgen

De BOA en het wapen

29 mei 2020

Mag een opsporings ambtenaar een wapen dragen?

Het algemene idee was altijd dat je speciaal opgeleid moet zijn om een wapen te kunnen dragen, maar wat als je regelmatig bedreigd wordt op straat

Snelheidsverlaging kustweg

29 mei 2020

Gaan we voortaan in slakkegang?

De stikstofuitstoot is problematisch voor het duingebied. Er is daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van verlaging van de snelheid

Aanvullende Noodmaatregelen

22 mei 2020

Verlenging van financiële hulp

Om deze periode van corona crisis zo goed mogelijk door te komen is de Rijksoverheid er alles aan gelegen om banen en inkomens van mensen zo veel mogelijk veilig te stellen en de vitaliteit van de economie te ondersteunen

Omgevingsvisie

22 mei 2020

Strand en stad, waar heb je dat?

Bestemmingsplannen zijn verleden tijd als de omgevingsvisie haar beslag krijgt. Alle toekomstige ontwikkelingen zullen aan deze visie worden getoetst

Meedenken over duurzaamheid

22 mei 2020

Goede ideeën zijn altijd welkom

Verduurzamen moeten we samen vormgeven, er is al veel expertise bij de gemeente maar particulieren en bedrijven komen ook vaak met prima ideeën

Belastingdienst

22 mei 2020

Schagen sleept de belastingdienst voor de rechter

Wat is dat toch met de belastingdienst, zelfs de gemeente heeft ruzie met ze wegens onterechte heffing van BTW

Complimenten

15 mei 2020

Burgemeester spreekt haar waardering uit

nadenken over hoe er op een veilige manier invulling gegeven kan worden aan de anderhalvemetersamenleving, het vraagt veel van ons allemaal

Energie besparen te duur

15 mei 2020

Besparen betekent vaak eerst uitgeven

Verduurzamen van je huis is vaak een kostbare aangelegenheid, en dat kan niet iedereen betalen. Nu zijn er mogelijkheden om een deel van de investering in de vorm van subsidie terug te vragen

Onderhoud Begraafplaats Waarland

15 mei 2020

Dat kan beter en goedkoper vonden de Waarlanders

The Right to Challenge (R2C) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep bewoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan

Verhoging Duurzaamheidslening en Starterslening

15 mei 2020

Om 'het steentje bijdragen' te verlichten

Door het totale budget te verhogen wil de gemeenteraad voorkomen dat het plafond wordt bereikt en mensen naast het net vissen. Ook huurders kunnen aanspraak maken op deze lening

3.000.000 Euro beschikbaar

8 mei 2020

En dat is een hele aderlating

Schagen is een voorloper als het gaat om ondersteuning van haar inwoners en ondernemers. En daar tast de gemeente diep voor in de buidel, tenminste als de gemeenteraad het hier mee eens is

Meubelspuiterij krijgt nog een kans

8 mei 2020

Verfgeur is het struikelblok

Burgemeester: ”We gaan het bezwaar opnieuw bekijken. We vinden het belangrijk dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden aanvaardbaar is.”

Fonds Zonneparken

1 mei 2020

Zit daar nog een haakje aan?

Vorige week bericht over het fonds zonneparken, Jan heeft wat vraagtekens bij de besluitvorming en ook bij de bevoegdheden van de Schager Uitdaging

Nieuwbouw ’t Zand

1 mei 2020

De eerste paal zit erin!

Wethouder Beemsterboer: "Ik ben blij dat er nu gestart is met de bouw. De behoefte aan nieuwe woningen is groot, dit is een goede aanvulling voor ‘t Zand en de regio.”

Wijkteam biedt hulp

1 mei 2020

heeft u hulp nodig?

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waardoor ondersteuning of hulp nodig is. Tijdelijk of langer. Bijvoorbeeld over opvoeden en opgroeien, geldzorgen of problemen in het dagelijkse leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen

Werk aan de Weg

1 mei 2020

Zuiderweg 2 dagen afgesloten

Dat zal nog menige vloek opleveren maar de weg raakt gedeeltelijk afgesloten, er moet nodig nieuw asfalt op

Oosterstraat weer open

24 april 2020

Als het aan de Gemeente ligt gaat de verkeersknip eruit

Het is zover, de heropening van de Oosterstraat voor verkeer ligt ter inzage, het is op 22 april gepubliceerd in de Staatscourant

Terug