Deel

advertentie

Nieuwe wijk Landsheer

Maar liefst 153 woningen en dat was nodig

Nieuwe wijk Landsheer

Start eerste werkzaamheden project Landsheer
In Warmenhuizen naast de Remmerdel worden 153 nieuwe woningen gerealiseerd in de nieuwe wijk Landsheer. Dit project is tot stand gekomen in goed overleg met de projectgroep uit het dorp. Met de aanleg van een grote nieuwe vaarduiker bij de entree van de nieuwe wijk wordt letterlijk de weg vrijgemaakt voor het bouwrijp maken van de grond. Na de vaarduiker starten de werkzaamheden aan de inrichting van het gebied zodat daarna de bouwmachines er terecht kunnen.

Overleg met Dorpsraad en Projectgroep
Wethouder Woningbouw, Jelle Beemsterboer: “Warmenhuizen wacht al lang op woningbouw, dus ik ben blij dat we hier nu ook echt aan de slag gaan. Na het project in het centrum gaan we hier 153 woningen realiseren. Zo kunnen er weer veel mensen in het dorp blijven wonen. De gemeente is al bezig met de voorbereiding van het volgende project, tussen de Dergmeerweg en de Harenkarspelweg, want er is meer vraag naar woningen in Warmenhuizen. De projecten worden in goed overleg met de dorpsraad en projectgroep vormgegeven. Fijn dat er zoveel mensen in het dorp meedenken over de toekomst van Warmenhuizen.”

Werkzaamheden
In opdracht van de gemeente is K. Dekker bouw & infra b.v. bezig met het aanleggen van een vaarduiker, zodat de nieuwe wijk bereikbaar is en er gestart kan worden met het bouwrijp maken. Bouwrijp betekent dat de nutsvoorzieningen en straten worden aangelegd, daarna kan de daadwerkelijke bouw beginnen. De eerste fase van het project bevat 80 woningen, maar de bedoeling is om het hele project in een keer aan te leggen. De gemeente start de verkoop van 18 van de vrije kavels in maart/april 2022.

De werkzaamheden worden zo ingericht dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

advertentie

Meer 'Politiek':

Verkeersplan centrum Schagen

13 januari 2022

Het plan gaat naar de raad

Wat zijn de voor- en tegenargumenten van een autoluw centrum? Wat vindt u van de verkeersveiligheid? Hoe creëren we een aantrekkelijk én bereikbaar centrum van de stad Schagen?

Herindeling Markt

11 januari 2022

Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad

Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad van Schagen in 1996 waarbij met meerderheid van stemmen werd besloten het Marktplein en de Gedempte Gracht autovrij te maken

Woningbrand Warmenhuizen

7 januari 2022

Dat heeft grote impact op omwonenden

"Brand is erger" een veelgehoord gezegde. Brand heeft een enorme impact op een ieder die er mee te maken krijgt. In Warmenhuizen stak een man zijn woning opzettelijk in brand

De Zuiderweg

7 januari 2022

Hoe gaan we dat probleem aanpakken?

De zuidelijke randweg moet op de schop en kent nogal wat knelpunten, het spoor, fietspaden, het gezondheidscentrum, voetgangers en de afslag naar de Spoorstraat om er een paar te noemen

Lijsttrekker Groenlinks bekend

13 januari 2022

Lambert Riteco blijft aan

Groenlinks wil zich inzetten voor een groene, sociaal eerlijke en open gemeente, waarin het voor jong en oud fijn wonen is, in een gezonde leefomgeving rekening houdend met het klimaat en zorgen voor dierenwelzijn

Windturbines

14 januari 2022

De regels zijn versoepeld

Of de burger daar nu blij van wordt is nog te bezien, de afstandseis van 600 meter tot je woning bijvoorbeeld en de maximale ashoogte van de windmolen zijn losgelaten

Cultuurhuis M18 en Graffiti

14 januari 2022

Gaat architectuur en graffiti samen?

Een deskundig en lokaal gerenommeerd architectenbureau is ingeschakeld om te komen tot een architectonisch verantwoorde bouwvorm op een unieke plek in de historische binnenstad van Schagen

Omgevingsvisie vastgesteld

24 december 2021

De toekomstplannen van de gemeente

De visie gaat bijvoorbeeld over het bouwen van woningen, de ruimte voor bedrijven en de plannen voor fietsroutes. Maar ook over duurzaamheid, veiligheid en gezondheid

Camera’s op de Markt

24 december 2021

En wie mag er naar de beelden kijken?

Cameratoezicht is niet iets wat je als gemeente zomaar in kan zetten. Het Openbaar Ministerie moet er toestemming voor geven en alleen een speciaal bureau van de politie mag er naar kijken

Sociale huurwoningen

23 december 2021

Gezamenlijke afspraken tussen verhuurders en gemeente

Het gaat om afspraken zoals de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verduurzaming van al bestaande sociale huurwoningen. Afgesproken is tenminste 410 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen

RES 1.0 is klaar

24 december 2021

Waar komen de windturbines te staan?

In de RES 1.0 is onderzocht waar wind- en zonne-energie in de regio mogelijk gemaakt kan worden en hoeveel energie de regio zou kunnen opwekken. Tenminste, als het Rijk bijspijkert

Regionale Energie Strategie

24 december 2021

Afgekort de RES

De energie strategie gaat bepalen hoe en waar we duurzame energie kunnen opwekken. Kort door de bocht, waar plaatsen we windturbines en zonnepanelen

Nieuwe lijsttrekker CDA

24 december 2021

Puck de Nijs

De kandidatenlijst kent verschillende leeftijden en diverse kennisgebieden. Ervaring en nieuw talent met een goede spreiding over de stad en de dorpen

Lijsttrekker JessLokaal

23 december 2021

Zoals verwacht werd dat Lars Dignum

Ook JessLokaal gaat voor een mix van ervaring en jong aanstormend talent waar het de kieslijst betreft. De lijsttrekker komt uit Warmenhuizen en zit al vanaf 2015 in de politiek

Vuurwerkverbod

24 december 2021

Ook dit jaar geen vuurwerk

Vuurwerk zorgt voor meer dan duizend slachtoffers ieder jaar die in het ziekenhuis belanden. Niet handig in Coronatijd. Daarom ook dit jaar een verbod op het afsteken van vuurwerk

De lockdown

24 december 2021

Wat mag en wat mag niet

Wat is er erger dan je zaak moeten sluiten een week voor de Kerst. Bijna alle winkels houden de deur open, u mag niet naar binnen maar u kunt bestellen en afhalen

Muggenburg-Zuid

23 december 2021

De eerste overeenkomst is getekend

Muggenburg-Zuid krijgt een eigen aansluiting op de N245. In het plan wordt ruimte gereserveerd om ook aan te kunnen sluiten op een eventuele nieuwe zuidelijke randweg

Nieuwe woonwijk

24 december 2021

Landsheer in Warmenhuizen

Samen met een projectgroep van inwoners werkte de gemeente aan een plan voor een nieuwe woonwijk in Warmenhuizen. Het plan is klaar en het startsein is gegeven

Corona maatregelen

17 december 2021

We zullen het er nog even mee moeten doen

Afgelopen week is bekend gemaakt hoe we Kerst en Oud en Nieuw gaan vieren. Met niet meer dan vier gasten dus. En de lagere scholen gaan een week eerder dicht

Elektriciteitsnetwerk zit aan de top

17 december 2021

Dit kan woningbouw tegenhouden

Liander leent veel geld om het netwerk zo snel mogelijk uit te breiden. Een aantal problemen zijn lastig; procedures en vergunningen, monteurs en ingenieurs, de pieken in verbruik

De Weekmarkt

17 december 2021

Parkeerverbod in het centrum

Wegens de Corona maatregelen moet de weekmarkt weer verder uit elkaar getrokken worden. Daarom is een parkeerverbod ingesteld voor het centrum inclusief de Markt

Versnelling in woningbouw

17 december 2021

De provincie had mankracht en expertise toegezegd

Ondanks vereende krachten lopen de gemeenten in de Noordkop vaak tegen de landschappelijke bescherming van de provincie aan als het op woningbouw aankomt

Sport zonder aanziens des persoons

17 december 2021

Voelt iedereen zich thuis op de club?

De gemeente Schagen zet zich er voor in maar de provincie ook. Iedereen ongeacht gender, kleur, religie of achtergrond moet zich thuis voelen op een sportclub

Noodplan voor OldSkoel

17 december 2021

Het gaat om een hoop geld

Met toezeggingen van investeerders en fondsen had de Stichting OldSkoel al in april van dit jaar € 250.000 weten te verwerven. De Dorpsraad en enkele politieke partijen gooide roet in het eten

De NOW en TVL

10 december 2021

Voor ondernemers met omzetverlies

Heb je als ondernemer tenminste twintig procent omzetverlies dan kun je van de nieuwe aanvraagperiode gebruik maken. Voor de TVL geldt een omzetverlies van dertig procent

Herstructurering oude bedrijfsterreinen

10 december 2021

Is dat wat voor de gemeente Schagen?

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 18 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd

Drugspand opgerold

10 december 2021

Gemeente sluit cocaïnewasserij

Zolang er binnen de gemeente op grote schaal drugs gebruikt worden zullen de leveranciers onze buurten onveilig maken. En er wordt in Schagen heel wat afgeslikt en gesnoven

Bomenhub

10 december 2021

Schagen doet mee aan landelijke campagne

Meer Bomen Nu verzamelt zaailingen in de natuur met vrijwilligers en geeft die gratis weg aan boeren en burgers die willen planten. Dit doen we voor het klimaat en meer biodiversiteit

Subsidie voor hergebruik monument

10 december 2021

Bent u eigenaar van een leegstaand monument?

Geld uit het fonds wordt onder andere besteed aan verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook culturele instellingen die gevestigd zijn in monumenten

Koninklijke onderscheiding

10 december 2021

Voor Prof. R.A. van Hulst

Vanwege zijn buitengewone en bijzondere verdiensten wordt de heer Rob van Hulst onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje van de Nederlandse Leeuw

Kieslijst van de SP Schagen

3 december 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ook de SP Schagen heeft de ledenvergadering achter de rug. De leden hebben ingestemd met de kieslijst, en als lijsttrekker is de heer Rijnders uit Groote Keeten verkozen

Stedelijk aanzien

3 december 2021

verfraaiing zuidkant Schagen

Even een inzicht in wat je te wachten staat als je besluit een woning te bouwen op een stukje grond. Zonder professionele ondersteuning beland je al gauw in een moeras van verwachtingen

Appartementen Parallelweg

26 november 2021

Ze komen er uiteindelijk toch!

Eigenaren van appartementencomplex de Bronckhorst en aanwonenden op de Loet hebben zich er tegen verzet. De woningen worden echt ín hun achtertuin gebouwd

Reishulp naar priklocaties

26 november 2021

Voor Alkmaar, Den Helder en Middenmeer

Misschien kunnen senioren zich vanaf 2022 thuis laten vaccineren mochten zij niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Daar is nu nog onduidelijkheid over

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug