Deel

advertentie

Nieuwe lijsttrekker CDA

Puck de Nijs

Nieuwe lijsttrekker CDA

50 mensen op lijst CDA Schagen
Lijsttrekker Puck de Nijs is trots op de CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. De kersverse lijsttrekker voert een team aan waar de ervaring en nieuw talent goed verdeeld is. “Ik ben trots op dit team, mensen vanuit alle dorpen en de stad, van verschillende leeftijden en met diverse kennisgebieden. Een goede mix om vanuit alle invalshoeken de beste besluiten te nemen voor de inwoners van Schagen. Ik heb zin om met deze mooie club aan de slag te gaan en neem er het liefst zoveel mogelijk mee de gemeenteraad in.” Aldus Puck de Nijs

Puck de Nijs (32):
Nadat ik in 2014 mijn opleiding aan de Hogere Hotelschool te Leeuwarden met succes heb afgerond, ben ik gaan werken als Assistent Hoofd Huishouding bij Hotel Okura te Amsterdam. Hier heb ik met veel plezier gewerkt. Tot mij een baan dichterbij werd aangeboden als Hoofd Huishouding bij Restaurant Hotel Merlet te Schoorl. De afgelopen drie jaar tot en met eind augustus was ik werkzaam bij avonturenspeelpark Land van Fluwel in Sint Maartensvlotbrug.

Aandachtspunten
De speerpunten voor het CDA zijn onder andere woningbouw en infrastructuur. Puck: ‘Ook zal ik me blijven hard maken voor de infrastructuur op de lange termijn, ook al weten we dat veel dingen die bij de provincie en het rijk een lange adem hebben. Moeten we niet verslappen in het aandacht vragen voor de dingen die voor ons in Schagen belangrijk zijn. De vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug, minder stoplichten op de N245, een zuidelijke randweg om de stad Schagen. Snel-fietspad richting Alkmaar.’

Kandidaten komen uit alle dorpen
De kandidatenlijst van het CDA bestaat uit 50 mensen, die verspreid over de hele gemeente geworteld zijn in de gemeenschap, met diverse achtergronden en kennisgebieden.
Op nummer 2 zien we supervrijwilliger en ervaren raadslid uit de stad Schagen Co Wiskerke.
Debby Burger is de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 3, zij is bekend als vrijwilliger in het verenigingsleven van ’t Zand en van het familiebedrijf in bloembollen. Zij schreef ook mee aan het CDA-verkiezingsprogramma.
Boudien Glashouwer uit Waarland staat op plaats 4, Boudien is een ervaren raadslid en als voorzitter van de auditcommissie het financieel geweten van de gemeenteraad.
Schagerbrugger Wim Vonk staat op plaats 5, naast de kennis vanuit zijn eigen bedrijf in pensioenadvies en grote ervaring in het verenigingsleven brengt hij veel enthousiasme mee waarmee complexe problemen eenvoudig opgelost zijn.
Nieuwe kandidaat Menno van Oerle staat op plaats 6, deze 22-jarige student journalistiek heeft ervaring opgedaan als bestuurslid voor de CDA-jongeren van Noord-Holland.
Op plaats 7 staat Marcel Sanders, ervaren raadslid en oud-commandant van een van de scholen bij de Koninklijke Marine. Als commissielid van de KNRM Callantsoog heet hij mede de zorg dat het reddingstation operationeel inzetbaar is en als voorzitter van de agendacommissie van de regionale raadscommissie Noordkop zorgt hij voor goede relaties in de regio.
Ook nieuw als kandidaat gemeenteraadslid is Richard van Bergen uit Warmenhuizen op plaats 8. In het dorp en wijde omtrek bekend als voormalig eigenaar van de videotheek in het dorp. Hij weet dus hoe belangrijk het is dat de gemeenteondernemers snel en goed faciliteert. Als ervaringsdeskundige kan hij de belangen van mensen met een handicap goed vertegenwoordigen.
Tim Slijkhuis uit Schagen staat op plaats 9, deze 33-jarige politieagent weet wat er leeft onder de mensen en is betrokken en sociaal vaardig. Tim heeft speciale aandacht voor de sport in onze gemeente. Op plaats 10 vinden we ervaren raadslid Ruud Bakker uit Waarland, het dorp dat hij als voormalig voorzitter van de dorpsraad op zijn duimpje kent.
Lid van het dagelijkse bestuur van GeldXpert NL en dorpsraad lid Arco Kleimeer uit Warmenhuizen vinden we op plaats 11, als bestuurslid bij de volleybal en coach bij de voetbal is sport vanzelfsprekend een van zijn aandachtsgebieden, net als goede samenwerking met dorpsraden en de energietransitie.
Op plaats 12 staat business controller bij Woonstichting Den Helder Sonja Bloom uit Schagerbrug, naast haar werk is zij lid van de raad van toezicht bij het Regius college. Sonja wil de komende jaren in de gemeenteraad bijdragen aan een financieel gezonde gemeente.
Op plaats 13 vinden we student accountancy Youri van Tol, deze enthousiaste Schagenaar is op zijn 21e al vroeg bij de politiek betrokken en heeft zijn mening klaar. Hij wil in de gemeenteraad speciale aandacht voor zaken die jongeren bezighouden, zoals het effect van corona op het leven van jongeren en het oplossen van de woningnood.
De 14e plaats wordt ingevuld door Peter Huits, Peter is voorzitter geweest van het CDA in Harenkarspel en raadslid in Schagen, hij is actief betrokken bij de school en het verenigingsleven in Tuitjenhorn. In het onderwijs merkt Peter hoe belangrijk woningbouw is voor jonge gezinnen die in het eigen dorp willen blijven wonen.

Steun en advies
De lijst wordt tot het maximale aantal van 50 kandidaten gevuld door tal van bekende namen uit alle kernen in de gemeente die hun bijdrage leveren aan de samenleving en de CDA-fractie de komende jaren van steun en advies zullen voorzien.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Coalitieakkoord ligt klaar

24 mei 2022

De wethouders zijn inmiddels voorgesteld

Om tot een uiteindelijke portefeuilleverdeling te komen, moeten de wensen van de vier partijen naast elkaar gelegd worden en moeten overlap en leemtes in de portefeuilleverdeling opgelost worden

Reilen en zeilen van de gemeente

25 mei 2022

Hoe wilt u daarover geïnformeerd worden?

Lezen de inwoners van gemeente Schagen vaak de krant? Of zoeken inwoners informatie via online kanalen? De gemeente Schagen wil weten hoe zij haar inwoners het beste kan informeren

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Starterslening koophuis

20 mei 2022

Heb je moeite om je eerste huis te kopen?

Woningzoekenden die net niet voldoende inkomen hebben worden hiermee geholpen. De starterslening financiert het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom

Bedrijfspanden gecontroleerd

20 mei 2022

Op illegale bewoning en criminaliteit

Bij de controle werd onder meer illegale bewoning door arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden er goederen aangetroffen voor het professioneel produceren van hennep

Houten micro windmolens

20 mei 2022

Met een maximale hoogte van 15 meter

Ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte

Bouwen in Waarland

De eerste stap is gezet

Een glastuinbouwbedrijf wordt gesaneerd en ter compensatie hiervan mag de projectontwikkelaar woningen bouwen aan de Beemsterboerweg.

Toeristenbelasting

13 mei 2022

De OFS vindt het afschrikwekkend

Belastingverhoging komt nooit echt lekker aan, zo ook in dit geval. Dertig procent maar liefst, daar schrik je van, maar niet als je ziet dat het dan over 41 cent gaat

Knelpunten elektriciteitsnetwerk

13 mei 2022

Ondernemers zoeken naar oplossingen

Het netwerk raakt vol, aanvragen van elektriciteitsaansluitingen laat lang op zich wachten, teruglevering aan het netwerk kan vaak niet. De gewenste verduurzaming wordt hierdoor afgeremd

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Coalitie perikelen

13 mei 2022

De voortgang van de besprekingen

Gesteld word dat een brede wens in de gesprekken met de politieke fracties is uitgesproken dat er bestuurlijk krachtige wethouders moeten worden benoemd.

Gemeentelijke jaarrekening

6 mei 2022

We zijn weer in het rood gedoken!

Schagen is een 'nadeelgemeente' we krijgen per inwoner minder uit het gemeentefonds uitgekeerd. Dat staat echter niet gelijk aan het gat van 1,9 miljoen

Callantsoog mag bouwen

3 mei 2022

17 sociale huurwoningen aan de Denneweg

De Raad van State oordeelt dat er voldoende parkeerplekken komen. Voor het bouwplan is een positief advies gegeven door de welstandscommissie. De noodzaak van woningbouw vindt de RvS ook voldoende aangetoond

Coalitie gaat in de breedte

29 april 2022

Maar liefst 4 partijen op het pluche

De informateurs brachten hun rapport uit over de vorming van een nieuwe coalitie. Die zou maar liefst 21 van de 29 stemmen in de raad beslaan. Kun je dan nog van oppositie spreken

300 woningen voor Oekraïners

29 april 2022

De gemeenteraad heeft het goedgekeurd

Een aantal omwonenden van de locaties sprak ook in bij de gemeenteraad. Zij waren kritisch over de snelheid, maar ook begripvol voor de situatie

Vervoer naar priklocaties

29 april 2022

De gemeente vergoedt het niet langer

Als inwoners (financieel) niet in staat zijn om vervoer te regelen naar één van de priklocaties voor de komende boostervaccinaties, kunnen zij gebruik maken van de reguliere Wmo vervoersindicatie

De Ribbius Peletier Penning

29 april 2022

Welke vrouw verdient een onderscheiding?

Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen? We zoeken haar

Openbare vergaderingen

29 april 2022

Van de Schager politieke partijen

De lokale politiek bepaalt veel... Bijvoorbeeld de kwaliteit van de stoep waarover je naar de basisschool loopt. Of je een afvalcontainer krijgt en wat daarin gaat, welke boom waar staat en of je op zondagavond boodschappen kunt doen

Bouwondernemers bieden hulp

20 april 2022

Zij gaan bouwen voor Oekraïense vluchtelingen

Naast de lopende bouwprojecten gaat de gemeente samenwerken met een aantal bouwers om er zo snel mogelijk nog 300 huizen bij te zetten om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden

Rijbewijs verlengen

21 april 2022

Dat kan binnenkort online

Foto maken, digitaal doorsturen naar de Rijks Dienst voor Wegverkeer en dan via je DigiD een verlenging aanvragen. Twee dagen later ligt je rijbewijs klaar op het gemeentehuis

Vakantiewoning mag bewoond

21 april 2022

Als het aan de gemeente ligt al vrij snel

De eerste stap is vluchtelingen toestaan om in een vakantiehuisje te trekken. Maar met de huidige woningnood hopen zij deze uitzondering in de toekomst voort te kunnen zetten voor alle woningzoekenden

Burgerberaad

21 april 2022

Moet de participatie wijken voor een burgerberaad?

In Schagen zet Hans Westrik zich in voor de toekomst van een burgerberaad. Onder inwoners is vaak veel kennis en waarom zou je daar geen gebruik van maken als je voor complexe beslissingen staat

Energietoeslag

21 april 2022

De toeslag gaat voor een grotere groep gelden

Eerder gold de tegemoetkoming alleen voor diegenen die 110% van de bijstandsnorm verdienen. Dit is verhoogd naar 120%. Zit u net boven de bijstandsnorm, haal dan een aanvraagformulier

Muurschildering

20 april 2022

Op het monumentale pand Markt 18

Eigenaren hebben nu eenmaal met regels te maken. Je mag toch verwachten dat in dit geval de gemeente Schagen het goede voorbeeld behoort te geven

Huismussen hotel in Haringhuizen

12 april 2022

Ontheffing aangevraagd voor huismussen

In de bestaande bebouwing is bij het soorten onderzoek in kader van de natuurwetgeving een huismussen echtpaar aangetroffen. Om dit echtpaar te kunnen huisvesten is vervangende huisvesting aangelegd

Winkels saneren

14 april 2022

En woonruimte toevoegen

Winkelgebieden zullen slinken, binnenstedelijk bouwen is hard nodig. Een goede reden om twee vliegen in één klap te slaan. Maar in de ontwikkelvisie van Schagen staat hier niets over

Feestelijke bijeenkomst

6 april 2022

Voor de ondertekening van het inclusieakkoord

Samen werken aan geluk, dat was het thema van de afgelopen regeerperiode van de gemeente. Maar dan wel geluk voor iedere inwoner ongeacht welk verschil dan ook, dat staat in het inclusieakkoord

Energietoeslag wordt snel uitgekeerd

6 april 2022

Ter compensatie van de gestegen energieprijzen

De gemeente zet er vaart achter, iedereen met een gemeentelijke uitkering heeft het geld uiterlijk 1 juni op de rekening staan. En voldoet u net niet aan de voorwaarden, vraag het wijkteam

Sluiting Gemeentehuis

6 april 2022

Met de Paas bijvoorbeeld en Hemelvaart

Tweede Paasdag is het gemeentehuis dicht, Goede Vrijdag overigens ook en zo zijn er nog een aantal dagen in april, mei en juni. Er is wel een telefoondienst mocht u toch dringend antwoord nodig hebben

Schagen gaat lobbyen

6 april 2022

We zijn namelijk een nadeelgemeente

Een nadeelgemeente krijgt te weinig geld toebedeeld uit het gemeentefonds. In ons geval 1 miljoen te weinig! Door lid te worden van de lobbyclub M50 hoopt de wethouder op meer aandacht

Nieuwsbrief voor Oekraïners

31 maart 2022

Voor zowel de vluchteling als het gastgezin

De burgemeester wil nogmaals haar waardering uitspreken aan de inwoners van Schagen die hun hart en huis hebben opengesteld. Maar de stroom van informatie schreeuwde om uitleg

Glyfosaatverbod blijft gehandhaafd

31 maart 2022

Regionale grondkamer was tegen dit verbod

De regionale grondkamer oordeelde dat de provincie dit verbod niet mocht opleggen aan pachters. Het is voor het eerst dat de Centrale Grondkamer een verbod op dit gewasbeschermingsmiddel goedkeurt

CDA en JessLokaal zijn op zoek

29 maart 2022

Naar een passende coalitie partner

Er zijn een vijftal partijen die meedingen naar het wethouderschap van Schagen. Zij zullen als Burgemeester en Wethouders het dagelijks bestuur vormen

Onderscheidingen voor raadsleden

29 maart 2022

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vertrekkende raadsleden viel de eer te beurt voor hun inzet en betrokkenheid. Jarenlang zijn zij raadslid geweest, een tijdrovende bezigheid die vaak naast het gewone werk wordt uitgevoerd

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug