Deel

advertentie

Muurschildering

Op het monumentale pand Markt 18

Muurschildering

Monument
Bij alle persberichten en publicaties over het betrekken van graffiti kunstenaars om de muur van Markt 18 met verf te spuiten is door de gemeente Schagen en de eigenaar van het gebouw voorbijgegaan aan het feit dat Cultuurhuis Markt 18 een monument is.

Muurschildering detoneert
In nauw overleg met de initiatiefnemers destijds (BIG 5) genoemd, de monumentencommissie, de gemeente Schagen en uitvoerend aannemer Mulder is door architect Maarten Overtoom in samenwerking met BBHD architecten het ontwerp van het voormalig gemeentehuis van Schagen tot stand gekomen.
Het aangepaste monument. De nieuwe identiteit van het aangezicht van het bouwwerk welk een afgeleide is van de maatvoering en ritmiek van het beeldbepalend monument is herkenbaar vanaf het Marktplein in hartje stad Schagen.
Zowel de architect als destijds eigenaar BBHD architect Rens Bakker hebben laten weten dat de huidige beschilderingen detoneren. Beide heren hebben ook de strijd met de monumentencommissie destijds meegemaakt. Architect Rens Bakker maakte destijds ook deel uit van de initiatiefgroep. Zij hebben allerlei aanpassingen op advies van de commissie en ontwerper Maarten Overtoom in hun ontwerp moeten aanbrengen.

Vergunning
Opmerkelijk is dat in diverse persartikelen weinig woorden zijn gewijd aan de aantasting van het gemeentelijk monument. Een ieder weet dat bij o.a. aanpassingen en kleurwijzigingen van een monument door de eigenaar van het pand hiervoor een vergunning noodzakelijk is van de gemeente. Of je de muurschilderingen nu mooi of niet mooi vind staat hier los van.
Van diverse kanten is door betrokkenen en belanghebbenden aandacht gevraagd voor het afwijkend gebruik van deze monumentale gevel. O.a. heeft de architect/vormgever van het monumentale pand als lid van de kunstcommissie een negatief advies gegeven.
Eigenaren hebben nu éénmaal met deze regels te maken. Je mag toch verwachten dat in dit geval de gemeente Schagen het goede voorbeeld behoort te geven.
Verantwoordelijk wethouder kunstzaken heeft wel de commissie oordeelsvormende vergadering informatie gegeven over het voornemen om voor graffity streetart projecten lokaties te zoeken. Hierbij is aangegeven dat de kunstcommissie om advies zal worden gevraagd. Politieke vragen zijn in dat stadium niet gesteld. Inmiddels is het monumentale Cultuurhuis van diverse muurschilderingen voorzien.

Snel een tijdelijke omgevingsvergunning geregeld
De VVD raadsfractie heeft op 17 maart j.l. over het aanbrengen van deze muurschilderingen diverse kritische vragen gesteld. Deze vragen zijn overigens nog niet beantwoord.
Opvallend genoeg is nu door het college op 12 april 2022 het besluit genomen tijdelijk afwijkend gebruik van de monumentale gevel cultuurhuis Markt 18 toe te staan. Dit in afwijking van het advies erfgoedcommissie. Verder is conform het advies het besluit genomen een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een gemeentelijk monument. Dit voor een periode van maximaal 7 jaar.
Een eigenhandig optreden van de wethouder kunstzaken die nu achteraf wordt gedekt door een collegebesluit.
Een slippertje tijdens de verkiezingshectiek of toch een bestuurlijke dwaling. Wie het weet mag het zeggen.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Ruim 200 woningen

22 juni 2022

De gemeenteraad heeft er een klap op gegeven

Met vijf achtereenvolgende besluiten heeft de gemeenteraad de bouw van ruim tweehonderd woningen mogelijk gemaakt. Dat zeer tot tevredenheid van de kersverse wethouder Simco Kruijer

Initiatieven woningbouw

21 juni 2022

Krijgen voorrang bij gemeente

De gemeente heeft in de afgelopen jaren flink opgeschaald in capaciteit en middelen om te zorgen dat er 300 woningen per jaar kunnen starten met de bouw

Het gemeentebestuur

15 juni 2022

Het is weer op volledige sterkte

Afgelopen dinsdag in de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd onder grote publieke belangstelling. Enthousiaste introducties van de fractievoorzitters en... ze hebben d'r zin an!

Afscheid wethouders

16 juni 2022

Vernieuwing in B&W na heel wat jaartjes

Twee wethouders vonden het wel welletjes na zoveel jaren en eentje gaat met pensioen, niet helemaal vrijwillig overigens, ze had graag nog aangebleven

Provincie beoordeelt Gemeente

16 juni 2022

Het bestuur wordt jaarlijks doorgelicht

Op een aantal hoofdpunten voert de provincie controles uit. Het gaat grotendeels over procedures en regelgeving, of alles wel volgens het boekje gaat, een soort audit

Duurzame energie

13 juni 2022

De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst

De RES gaat over hoe we meer duurzame elektriciteit in Schagen kunnen gaan opwekken met zonne-energie. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad

De nieuwe wethouders

13 juni 2022

En wie wat gaat doen de komende jaren

De formatie is klaar, het coalitieakkoord ligt er en de nieuwe wethouders zitten op hun plek. Voor drie van de vier breekt een periode van heel snel inwerken aan, gelukkig is het bijna zomerreces

Helling te stijl

13 juni 2022

Met fikse krassen tot gevolg

In Hoep Noord is de kruising Blaauwboerlaan - Zeewolf net klaar. Maar de helling die erin zit is voor de sportievere auto net iets te stijl, schade aan de auto én aan het wegdek

Burgerzaken

14 juni 2022

Vier extra avonden open

Het gemeentehuis aan de Laan in Schagen is de komende periode één avond van de week extra open. Voorafgaand aan de zomervakantie kunt u ook op maandagavond terecht, wel op afspraak

Brandweer

7 juni 2022

Twee kazernes moeten sluiten

Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld

De Groene Traverse

9 juni 2022

Een omstreden plan in het centrum

Donderdag was er wederom een informatie avond over het appartementencomplex. De gemeente, de bouwer en de architect waren aanwezig en hadden het best druk

Cyclomedia

8 juni 2022

Kunnen we dat even herhalen?

Aankomende maand rijdt er een speciaal uitgeruste auto door de gemeente. De auto maakt straatfoto's van de openbare weg en panorama foto's

Burgemeester op bezoek

2 juni 2022

Bij basisschool De Rank

Kinderen van basisschool de Rank schreven brieven aan de burgemeester. Zij uitten klachten en wensen en daar zaten best goede ideeën tussen dus besloot de burgemeester op bezoek te gaan

Energiebesparen

2 juni 2022

Waarop precies en hoe dan?

Uw huis verduurzamen betekent een enorme besparing op de energiekosten. De gemeente biedt gratis advies om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor uw huis

Detailhandel Schagen

2 juni 2022

Winkeliers; Let op uw zaak!

Bij koopstroomonderzoeken bleek in het bijzonder de aantrekkingskracht van ons winkelhart voor toeristen en inwoners. In de omgevingsvisie komt de detailhandel echter niet voor

Druk toerisme gaat toenemen

2 juni 2022

Ook de recreatie behoefte groeit

Er is een toenemende behoefte aan buitenrecreatie als gevolg van veranderingen in levensstijlen, waardoor mensen vaker “naar buiten” gaan in hun vrije tijd. Natuurgebieden worden te druk

De weekmarkt

1 juni 2022

De kramen staan weer als voorheen

De weekmarkt gaat weer terug naar de 'oude' opstelling. De kermis komt eraan, en de West-Friese markt, en een ieder moet een beetje de ruimte krijgen, zo vindt de burgemeester

Coalitieakkoord ligt klaar

24 mei 2022

De wethouders zijn inmiddels voorgesteld

Om tot een uiteindelijke portefeuilleverdeling te komen, moeten de wensen van de vier partijen naast elkaar gelegd worden en moeten overlap en leemtes in de portefeuilleverdeling opgelost worden

Reilen en zeilen van de gemeente

25 mei 2022

Hoe wilt u daarover geïnformeerd worden?

Lezen de inwoners van gemeente Schagen vaak de krant? Of zoeken inwoners informatie via online kanalen? De gemeente Schagen wil weten hoe zij haar inwoners het beste kan informeren

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Starterslening koophuis

20 mei 2022

Heb je moeite om je eerste huis te kopen?

Woningzoekenden die net niet voldoende inkomen hebben worden hiermee geholpen. De starterslening financiert het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom

Bedrijfspanden gecontroleerd

20 mei 2022

Op illegale bewoning en criminaliteit

Bij de controle werd onder meer illegale bewoning door arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden er goederen aangetroffen voor het professioneel produceren van hennep

Houten micro windmolens

20 mei 2022

Met een maximale hoogte van 15 meter

Ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte

Bouwen in Waarland

De eerste stap is gezet

Een glastuinbouwbedrijf wordt gesaneerd en ter compensatie hiervan mag de projectontwikkelaar woningen bouwen aan de Beemsterboerweg.

Gastvrij voor de bij

8 juni 2022

Weet u geschikte locaties voor bijenhotels?

Op het participatieplatform samen.schagen.nl kunnen inwoners tot 25 juni geschikte locaties doorgeven voor bijenhotels. Er staat omschreven wat een plek geschikt maakt

Toeristenbelasting

13 mei 2022

De OFS vindt het afschrikwekkend

Belastingverhoging komt nooit echt lekker aan, zo ook in dit geval. Dertig procent maar liefst, daar schrik je van, maar niet als je ziet dat het dan over 41 cent gaat

Knelpunten elektriciteitsnetwerk

13 mei 2022

Ondernemers zoeken naar oplossingen

Het netwerk raakt vol, aanvragen van elektriciteitsaansluitingen laat lang op zich wachten, teruglevering aan het netwerk kan vaak niet. De gewenste verduurzaming wordt hierdoor afgeremd

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Coalitie perikelen

13 mei 2022

De voortgang van de besprekingen

Gesteld word dat een brede wens in de gesprekken met de politieke fracties is uitgesproken dat er bestuurlijk krachtige wethouders moeten worden benoemd.

Gemeentelijke jaarrekening

6 mei 2022

We zijn weer in het rood gedoken!

Schagen is een 'nadeelgemeente' we krijgen per inwoner minder uit het gemeentefonds uitgekeerd. Dat staat echter niet gelijk aan het gat van 1,9 miljoen

Callantsoog mag bouwen

3 mei 2022

17 sociale huurwoningen aan de Denneweg

De Raad van State oordeelt dat er voldoende parkeerplekken komen. Voor het bouwplan is een positief advies gegeven door de welstandscommissie. De noodzaak van woningbouw vindt de RvS ook voldoende aangetoond

Coalitie gaat in de breedte

29 april 2022

Maar liefst 4 partijen op het pluche

De informateurs brachten hun rapport uit over de vorming van een nieuwe coalitie. Die zou maar liefst 21 van de 29 stemmen in de raad beslaan. Kun je dan nog van oppositie spreken

300 woningen voor Oekraïners

29 april 2022

De gemeenteraad heeft het goedgekeurd

Een aantal omwonenden van de locaties sprak ook in bij de gemeenteraad. Zij waren kritisch over de snelheid, maar ook begripvol voor de situatie

Vervoer naar priklocaties

29 april 2022

De gemeente vergoedt het niet langer

Als inwoners (financieel) niet in staat zijn om vervoer te regelen naar één van de priklocaties voor de komende boostervaccinaties, kunnen zij gebruik maken van de reguliere Wmo vervoersindicatie

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug