Deel

advertentie

Lintjesregen

Maar liefst 14 inwoners werden gedecoreerd

Lintjesregen

Dinsdag 26 april 2022 tussen 10.30 – 15.30 uur heeft burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen tijdens een rondrit door de gemeente, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan 14 inwoners van Schagen. De burgemeester ging persoonlijk bij de decorandi langs om de onderscheidingen uit te reiken. Twaalf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Frans Potemans uit Callantsoog
Een groep oudere en alleenstaande dames uit C’oog, hebben voor de heer Frans Potemans een Koninklijke onderscheiding aangevraagd, met hulp van dames van de thuiszorg. Frans Potemans is in januari 80 jaar geworden, maar hij helpt de dames waar en wanneer het mogelijk is. Zonder hem zou zelfstandig wonen een probleem worden. Voor praktische zaken staat hij altijd klaar voor deze groep. Hij doet boodschappen, laat de hond uit, doet klusjes in en rond het huis. Hij wordt door deze groep ook wel de verbinder en grote bruggenbouwer van Callantsoog genoemd, want hij brengt mensen samen. Hij heeft oog voor wie extra aandacht nodig heeft, en geeft dit dan ook. Hij maakt dan uitstapjes of gaat wandelen met ze.
Frans Potemans wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ab Strampel uit Callantsoog
De heer Ab Strampel is begonnen als onderwijzer, en in 2004 is hij gaan werken als directeur van diverse basisscholen in de kop van Noord-Holland. Zijn inzet ging daarbij veel verder dan alleen het uitoefenen van zijn functie. Hij was een van de grondleggers van de Stichting Surplus. De heer Strampel was de pionier die heeft laten te laten zien dat je als directeur een groot verschil kan maken in een schoolcultuur.
Als vrijwilliger is Ab Strampel actief in Callantsoog. Hij is penningmeester en voorzitter van de Stichting Callinger Erfgoed en de Stichting Beheer Callinger Erfgoed, vanaf 2008. Hij is voorzitter van de stichting de Omroeper, vanaf 2010.
Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Adri de Wit uit ‘t Zand
De heer Adri de Wit is betrokken bij heel veel dorpsactiviteiten van ’t Zand.
Vanaf 1993 zet hij zich in als voorzitter voor de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten.
In 1996 is hij voorzitter geworden van de Voetbalvereniging Geel Zwart. Hij is 12,5 jaar voorzitter geweest maar zet zich tot de dag van vandaag nog steeds in voor de vereniging. Vanaf 2014 tot heden is hij lid van het Comité pleinfeest en andere ad hoc comités. Naast dit alles is hij ook medewerker ledenadministratie van de RK parochie OLV Visitatie in ‘t Zand. Dit doet hij samen met zijn vrouw. Als lid van het comité Historie ’t Zand en Comité 75 jaar bevrijding ’t Zand doet hij veel onderzoek naar de historie van het dorp ’t Zand. In 2020 heeft Adri het secretariaat van de Melchior Stichting overgenomen, deze Stichting is opgericht ter ondersteuning van het Zijper Museum.
Adri de Wit wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Perry Vriend uit ‘t Zand
Als voorzitter van de Stichting Welzijnsvoorziening, vanaf 1996, wist de heer Perry Vriend wat er speelde in de samenleving én bij de ouderen toen hij in 2002 begon bij het CDA Zijpe tot 2012. In 2012 is hij begonnen met de oprichting van de Seniorenpartij Schagen.
In 2013 is hij als fractievoorzitter van de door hem opgericht Seniorenpartij in de Raad van Schagen gekomen, tot op heden. Met deze partij hebben de ouderen een stem in de Raad, de heer Vriend is hierin een belangrijke factor met zijn kennis, ervaringen en netwerk.
Perry Vriend wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Karel van Geebergen uit ‘t Zand
De heer Geebergen is vanaf 1990 een actieve vrijwilliger in ’t Zand. Voor het Hertenkamp in ’t Zand is hij vanaf 2015 actief. Voor de tennisvereniging ’t Zand was hij van 2000 tot 2010 actief. Voor de toneelvereniging EMM is hij vanaf 2010 actief.
Iedereen in ’t Zand weet wie Karel Geebergen is en dat hij altijd klaarstaat als zijn hulp gevraagd wordt.
Karel van Geebergen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ellie de Vogel uit ‘t Zand
Mevrouw Ellie de Vogel heeft 20 jaar lang gezorgd voor het reilen en zeilen van de zwemvereniging De Hartvrienden, van 1994-2015. Deze zwemvereniging heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van zwemmen voor ex-hartpatiënten of hartpatiënten. Vanaf 2002 tot 2017 is ze secretaris geweest voor de ABVA/KABO (FNV).
Van 2012 – 2020 heeft ze zich ingezet voor het Rode Kruis in Schagen, als een zeer gedreven en actieve vrijwilligster. Van 2013 tot 2018 was ze lid van de Wmo adviesraad Schagen en vanaf 2015 tot heden is ze secretaris van de Ouderenvereniging Zijpe.
Ellie de Vogel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Chih Chun Wang uit Schagen
Van 2005 – 2018 was de heer Chih Chun Wang actief voor de Cliëntenraad GGZ Noord-Holland Noord, als lid en daarna als voorzitter. Van 2012 tot 2017 is hij mentor geweest bij de Stichting Mentorschap Noordwest en Midden, waar hij o.a. zorg droeg voor het onderhouden van contact tussen cliënt, zorgverlener, behandelaars en familie. Ook is hij sinds 2015 tot 29 maart 2022 voorzitter en raadslid van de Senioren Partij Schagen. Sinds 2016 is hij voorzitter van de bridgeclub Schagen, en is wedstrijdleider en indeler van de speelavonden.
In 2019 is hij begonnen als veiligheidsconsulent bij de ANBO. Hij bezoekt hiervoor mensen thuis voor een veiligheidscheck en geeft advies.
De heer Chih Chun Wang wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Willeke van Treuren – Hempel uit Schagen
Mevrouw Willeke van Treuren zet zich voor de Protestantse kerk in Schagen in vanaf 1974, samen met haar man Kees. Ze wordt ingezet bij het jeugdwerk, de rouw-en trouwdiensten, krantjes rondbrengen, bijdragen in de diensten en koffieschenken. Ze is verantwoordelijk voor het digitaliseren van de diensten, zodat men in onder andere de afgelopen lockdowns vanuit huis de diensten in de kerk kon blijven volgen.
Ze is als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn de bezorging van maaltijden gaan coördineren vanaf 2018. Ze heeft 31 jaar, tot 2019, diverse taken bij de voetbalvereniging Schagen verricht: kantinedienst, sponsorcommissie en website beheer. Ook de Veteranen in Schagen mogen op haar inzet rekenen. Haar man Kees van Treuren is Veteraan, daarom is ze met haar inzet voor het Veteranencomité in Schagen begonnen in 2005. Ze is nog steeds een actief vrijwilliger voor de Veteranendag Schagen, die ieder jaar in Schagen wordt georganiseerd.
Willeke van Treuren – Hempel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kees van Treuren uit Schagen
Voor de Protestantse kerk in Schagen zet de heer Van Treuren zich vanaf 1974 in, samen met zijn vrouw Willeke. Betaald als koster en vrijwillig als technicus en kerkrentmeester. Voor de Watervrienden in Schagen is hij vanaf 1995 actief geweest. Met een korte tussenstop, van 2003-2007, hij had toen ander werk in Schagen, is hij tot 2012 hiervoor actief geweest als bestuurslid en materiaalman. Voor het Herdenkingscomité Schagen is hij vanaf 2017 actief, ieder jaar zorgt hij ervoor dat het protocol op orde is. Voor de Veteranen is de heer Van Treuren vanaf 2005 actief. Omdat hij zelf veteraan is weet hij wat er speelt in de gemeente Schagen bij de Veteranen. Rondom de Veterandag in Schagen is hij zeer actief, met het regelen en organiseren van deze bijeenkomst. Als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn is hij vanaf 2018 actief als chauffeur.
De heer Van Treuren wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fred Horeman uit Dirkshorn
De heer Horeman zet zich vanaf 2007 in voor de voetbalvereniging Dirkshorn. Hij is een zeer actieve vrijwilliger die met zijn vele (technische) kwaliteiten, zorg draagt voor het onderhoud van de VVV Dirkshorn. Hij is medeoprichter geweest voor de politieke partij HIB (Harenkarspel in Beweging). Hij was een van de initiatiefnemers van het project “Dorpsondersteuner” in Dirkshorn, van 2014 – 2017. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Dorpsondersteuner (DO) een begrip werd in Dirkshorn en omgeving. Door zijn dorpsgenoten wordt hij gezien als een zeer sociaal man met een hart voor de dorpsgemeenschap.
De heer Fred Horeman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ria van Buitenen – Bartels uit Warmenhuizen
Al sinds 2005 zet mevrouw Van Buitenen zich ononderbroken in voor een zinvolle dagbesteding van de ouderen in de gemeente Schagen. Elke week coördineert en verzorgt zij handwerkmiddagen in meerdere buurtcentra en verzorgingstehuizen in de gemeente Schagen.
Van 2005 tot 2020 was zij coördinator EHBO op maat en was ze bestuurslid van het Rode Kruis. Op eigen initiatief heeft zij de bestaande activiteiten onder eigen vlag voortgezet, omdat Het Rode Kruis stopte met de activiteiten. Ze is intensief op zoek gegaan naar sponsoren in de regio, en het is haar gelukt om de handwerkmiddagen met de vrijwilligsters in een stichting voort te zetten. Ook zet mevrouw Van Buitenen zich in voor nieuwkomers in de gemeente. Ze geeft Nederlandse taalondersteuning en zorgt ze voor de maatschappelijke inbedding van een gezin, bij voorbeeld afspraken voor de tandarts en de huisarts. Ook coördineert zij sinds 2000 het inzamelen van kleding en alle mogelijke bruikbare goederen voor de bevolking van Transsylvanië in Roemenië.
Mevrouw Ria van Buitenen – Bartels wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marjan Leijen uit Warmenhuizen
Voor de PvdA in de gemeente Schagen, en voormalige gemeente Harenkarspel, heeft mevrouw Marjan Leijen een belangrijke rol gehad. Op 29 maart 2022 heeft zij afscheid genomen als raadslid voor de PvdA. Mevrouw Leijen is raadslid geweest in de voormalige gemeente Harenkarspel van 11 maart 2002 tot en met 1 december 2010.
Voor de gemeente Schagen is zij raadslid geweest van 29 maart 2018 tot en met 29 maart 2022. In totaal is mevrouw Leijen ruim 12 jaar raadslid geweest voor de PvdA. Marjan Leijen wordt benoemd in tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk Bruin uit Waarland
De heer Bruin was in 1981 een van de oprichters van Badpop, wat in 1989 een officiële Stichting werd en nog is. Hij is tot 2006 de secretaris geweest en tot op heden is hij er vrijwilliger. Van 1976 tot 1986 heeft hij als lid van het Oranjecomité Waarland voor de inwoners van het dorp op Koninginnedag activiteiten georganiseerd. Voor de voetbal- en handbalvereniging Con Zelo in Waarland is hij vanaf 1963 lid, in 2002 werd hij scheidsrechter, maar was ook actief als trainer. Tot op heden is hij vrijwilliger.
Voor de bouw van Sportpodium Waarland, de sporthal waar Con Zelo traint, is hij als vrijwilliger belangeloos heel veel uur aan het werk geweest, dat was van 2019-2020.
Van 2019 tot heden voert hij iedere maandagochtend het terreinonderhoud voor de vereniging op het Sportpark uit. Voor IW3, een organisatie die jaarlijks sociale activiteiten in het dorp organiseert. was hij van 1994-2014 actief. Er werden binnen en buiten activiteiten activiteiten georganiseerd.
De heer Bruin wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Theo Wever uit Waarland
Van 1987 tot 2020 was de heer Theo Wever directeur van de Wever Bouwgroep in Waarland. Vanaf 2020 is hij geen directeur meer, maar nog wel adviseur binnen het bedrijf. Met zijn bouwbedrijf heeft hij in Nederland mooie projecten mogen afronden, en heeft met zijn bedrijf ook verenigingen in het dorp kunnen sponseren. Voor Bouwend Waarland is de heer Wever vanaf 2006 actief. Bouwend Waarland is een initiatief van de heer Wever en is opgericht om te zorgen voor de instandhouding van de leefbaarheid, vitaliteit en voorzieningen. Hij is een groot voorstander voor maatschappelijk ondernemen in Waarland, voorbeeld is dat hij voor jongeren financieel garant wil staan bij het kopen van hun huis, in een samenwerking van Collectief Particulier opdrachtgeversschap. Maar ook landelijk was de heer Wever actief, bij Stichting Bouwgarant van 2008 – 2020. Stichting Bouwgarant is het grootste keurmerk van de bouw in Nederland.
De heer Wever is de initiatiefnemer van de Sporthal in Waarland, hij zag de noodzaak voor de verenigingen van een nieuw gebouw en heeft dit ook gerealiseerd in 2020. In Waarland is hij actief voor diverse stichtingen en verenigingen, onder andere de Stichting Sportpodium en de Begrafenisvereniging.
De heer Theo Wever wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Lintjesregen Lintjesregen Lintjesregen Lintjesregen
advertentie

Meer 'Om Schagen':

Slachtoffers Cybercriminaliteit

23 juni 2022

Oplichting vaker via je telefoon, tablet en PC

Een oplichter, die via een vernuftige adreswijziging bij de mobiele telefonieprovider een simcard aanvraagt op uw naam en vervolgens uw bankrekening leegtrekt

Bouwprojecten

22 juni 2022

De Veldwachter en de Tramhalte staan in de startblokken

De Tramhalte zijn woningen voor spoedzoekers maar er worden ook sociale huurwoningen gebouwd. De Veldwachter zijn koopwoningen van klein tot groot en goed te doen voor starters

Veteranendag

22 juni 2022

Zaterdag 25 juni

Meer dan 100.000 veteranen worden in Den Haag in het zonnetje gezet. De veteranen worden op deze dag landelijk bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden

Leerlingen in de raadzaal

16 juni 2022

Heeft de gemeente een juniorraad?

Er werden voorstellen gedaan en vragen gesteld, zoals dat gaat in een gemeenteraad. Twee 'echte' raadsleden waren ook aanwezig en hielpen toen het op lobbyen aankwam

De West-Friese Markt

16 juni 2022

De paarden staan al te trappelen

We hebben een nieuwe miss en de kledinguitleen is al van start gegaan. Na de kermis gaat het festijn beginnen met de dag van de ambachten

De Groene Traverse

9 juni 2022

Een omstreden plan in het centrum

Donderdag was er wederom een informatie avond over het appartementencomplex. De gemeente, de bouwer en de architect waren aanwezig en hadden het best druk

Liander zit knel

9 juni 2022

Een nieuwe aansluiting duurt en duurt

Een zakelijke aansluiting, zeg maar iets groter dan een paar computers en een koffieapparaat duurt inmiddels anderhalf jaar. Ondernemers moeten op tijd een aanvraag indienen

Burgemeester op bezoek

8 juni 2022

Bij basisschool De Rank

De kinderen van groep 8 hebben de burgemeester een brief gestuurd, met klachten, en daar wilden ze de burgemeester graag eens over spreken

Kermis in Schagen

8 juni 2022

Opbouw start volgende week

We kunnen weer zwieren en zwaaien! Van vrijdag 17 juni tot zondag 26 juni is het kermis en staan de Gracht, de Nieuwstraat en het Slotplein vol met attracties

Kunst in de Waldervaart

2 juni 2022

We mogen kiezen uit drie objecten

Wethouder Kruit zal de Schager politiek verlaten. Zij had een groot hart voor kunst. Gelukkig laat zij ons op de valreep nog een laatste groet na

Grooming

7 juni 2022

Weet u wat dat is?

Er wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders van basisschoolleerlingen met als thema sexting en grooming en de risico's van social media op dit gebied

Westfriese Archeologie

9 juni 2022

Over erfgoed en cultuurhistorie

Zaterdag 18 juni 'vindt' u van alles uit de omgeving in de kerk op de Markt. Over het kasteel bijvoorbeeld maar ook over de Hondsbossche en het Zijper Museum

Druk toerisme gaat toenemen

2 juni 2022

Ook de recreatie behoefte groeit

Er is een toenemende behoefte aan buitenrecreatie als gevolg van veranderingen in levensstijlen, waardoor mensen vaker “naar buiten” gaan in hun vrije tijd. Natuurgebieden worden te druk

De weekmarkt

1 juni 2022

De kramen staan weer als voorheen

De weekmarkt gaat weer terug naar de 'oude' opstelling. De kermis komt eraan, en de West-Friese markt, en een ieder moet een beetje de ruimte krijgen, zo vindt de burgemeester

Nieuwbouw centrum Schagen

2 juni 2022

Plannen worden nader toegelicht

Op de hoek Mauvestraat-Beethovenlaan wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Daar is nogal wat weerstand tegen dus wordt er wederom uitleg van de plannen gegeven

Opening buurtkippenhok

31 mei 2022

Op de Kinderboerderij Waldervaart

het nieuwe “Buurtkippenhok” wordt geopend door André Wijnker, de voorzitter van de Dierenweide. Er komt een schapenscheerder en je kunt 'de Kippenrace' spelen

Miss Westfriese Folklore

30 mei 2022

Wilt u meedoen? U kunt zich nog aanmelden

Het is geen must om Miss te worden, u mag ook alleen uw kostuum showen. Dat kan een pak zijn dat al jaren oud is, maar ook een nieuw pak dat al dan niet zelf gemaakt is

Avond4daagse

2 juni 2022

De kilometervreters hebben het weer geflikt!

Afgelopen week werd voor het eerst in twee jaar de avond4daagse weer gelopen. Ze troffen het met het weer en de jongeman op deze foto werd de loper van dag 3, Jaxx Baars

Zondagmorgen

2 juni 2022

Wim Vonk te gast

Wim is graag de bruggenbouwer voor de dorpen in, en voor onze gemeente in het algemeen. Dit was hij al als vrijwilliger en nu, als raadslid, kan hij vaak net dat zetje extra geven

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Blauwe vlag

23 mei 2022

Voor de 4 Schager stranden

Jachthavens en stranden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid

Wijkenloop Centrum

27 mei 2022

Aantal deelnemende kinderen was karig!

Het zal het Hemelvaartsweekend geweest zijn, maar evengoed jammer dat er vrij weinig kinderen meededen. Volgende week is de avond4daagse dus de eerstvolgende run is de week erna

De A.C. de Graafweg

24 mei 2022

Zand, water en leidingen

De weg voldeed al langere tijd niet meer aan de veiligheidseisen en dus ging de weg vorig jaar op de schop. De werkzaamheden zullen nog tot 2024 duren. Maar het animatiefilmpje laat al zien hoe het gaat worden

Onderscheiding

20 mei 2022

Sinds 1993 bij de Reddingsmaatschappij

Arno Vriesman is sinds 1993 betrokken bij het KNRM Reddingsstation Callantsoog. Als opstapper, Schipper en bemanningslid maar ook in de onderhoudsploeg is hij actief

Ongezouten mening

20 mei 2022

Van huurders van de Wooncompagnie

Albert Huizinga (64): hij worstelt al jaren met overlastproblemen en voelt zich door de corporatie niet gehoord. ‘Dat ik in het panel ongestoord mijn hart mocht luchten, was een verademing

Ervaringsroute

20 mei 2022

Hoe steek je de Gracht over met weinig zicht?

Vroeger was er een zebrapad op de Nieuwstraat, nu kun je nergens rustig oversteken, het verkeer stopt niet voor je en er staan vaak busjes op de stoep geparkeerd, onhandig als je blind bent

Schagerwijkenloop

20 mei 2022

Van afgelopen donderdag

De wijkenlopen zijn in volle gang, afgelopen week in Hoep Noord/Zuid en volgende week in het Centrum, de start is dan bij het Regius College. Doen jullie ook mee?

Veteranendag

19 mei 2022

Dit jaar in Tuitjenhorn

Op deze dag eren wij “onze” Schager” Veteranen en tonen wij onze waardering en erkenning. Tijdens de lokale Veteranendag kunnen zij elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Lezing over huisarts Groenhart

13 mei 2022

Door historicus Philip van der Zee

Dokter Groenhart was huisarts tijdens de tweede wereldoorlog. Verzetsdaden zijn hem toegeschreven maar wat hij allemaal precies heeft gedaan is onduidelijk, wel ontspoorde er een trein

Kaatje Tak

13 mei 2022

Het huisje is weg maar de herinnering blijft

Het oudste pand in de voormalige gemeente Harenkarspel. Tien jaar na de bouw van het huisje werd Kaatje Tak er in 1854 geboren. Het huis is naar haar vernoemd

Woning splitsen

13 mei 2022

Wooncompagnie start proef

De Wooncompagnie beschikt over veel ruime eengezinswoningen terwijl veel woningzoekenden alleen of met z'n tweetjes zijn. Dan zou woningsplitsing een oplossing kunnen brengen

Jannie in het zonnetje

13 mei 2022

Ze kreeg het Schager Compliment uitgereikt

Al sinds 2008 is Jannie Paarlberg verbonden aan het bestuur van de Herboren Toren in Burgerbrug. Zij was actief op het secretariaat, regelde de programmering en de PR

Schaakclinic

13 mei 2022

Fascineert schaken u ook?

Jasper schaakt al vanaf zijn derde jaar en heeft zich ontwikkeld tot een gedreven toernooischaker. Hij coacht jonge pupillen en deelt zijn passie met jong en oud

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug