Deel

advertentie

Koolcampagne

Duurt ook nog even!

Koolcampagne

Waarschuwing voor klei op wegen
De koolcampagne is weer van start gegaan. Gedurende de periode dat de kool van het land wordt gehaald, kan er klei op de weg liggen. Deze periode loopt tot het einde van dit jaar. Dit wordt veroorzaakt door landbouwvoertuigen die vanaf het land de weg oprijden. De modder van de banden kan door regen nog natter worden. Hierdoor kan de weg spekglad zijn.

Schoonmaakplicht
Samen met de agrariërs heeft de gemeente afspraken gemaakt over het schoonhouden van de wegen. Sommige ondernemers heeft van de gemeente een aantal waarschuwingsborden gekregen die zij tijdens hun werkzaamheden kunnen neerzetten. De gemeente wijst met nadruk op de plicht van de agrariërs om de weg schoon te houden tijdens de koolcampagne. “Veel agrariërs zorgen hier prima voor. Het komt soms voor dat sommige tractoren direct van het land de weg oprijden. De brokken klei vallen van de wielen op straat en als het dan ook nog regent, maakt het slijk de weg slipgevaarlijk. Dit kan natuurlijk niet en het mag ook niet,” licht wethouder Hans Heddes toe. “De wielen horen te worden schoongemaakt voordat de tractor aan het verkeer gaat deelnemen. Ook de weg moet onmiddellijk schoongemaakt worden, mocht daar toch klei achter zijn gebleven.”

Boetes
Er zijn in het verleden al ongelukken gebeurt maar het is nooit echt tot ellende met aansprakelijkheid gekomen. Wel gaat de gemeente toezien op de schoonmaak. Maakt een agrariër niet of onvoldoende schoon dan knapt de gemeente dat klusje op met een flinke rekening richting de veroorzaker, en als kers op de kleitaart, een fikse boete.
Mensen die modder op de weg aantreffen kunnen dit melden via Regio Control (24 uur) op telefoonnummer (0226) 360 285.

advertentie

Meer 'Politiek':

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

23 oktober 2020

Het wordt een probleem

Er zijn maar liefst 1500 werknemers nodig in de seizoensdrukte. Die slapen gezamenlijk op zoldertjes en vakantieparkjes en als dat niet snel verbetert dan komen ze zodirect helemaal niet meer, half Europa staat om ze te springen namelijk

Strooiwagens

23 oktober 2020

De testrondes zijn gedaan

Een strooi-actie duurt zo’n 3,5 uur vanaf de oproep totdat alle strooiwagens weer binnen zijn. Bij een preventieve actie gaan 34 grote strooiers en 34 fietspadstrooiers op pad

Gemeente van meedenkers

23 oktober 2020

Meepraten kan nu via een site

Registreer je op het platform samen.schagen.nl en praat mee over vergroening, nieuwe woonwijken, duurzaamheidsprojecten, want veel weten meer dan één

Ambtenaren ziek

23 oktober 2020

Ook het gemeentehuis wordt niet gespaard

Als het aantal besmettingen verder oploopt, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening. De burgemeester hoopt op begrip als zaken langer duren dan normaal

Ruimte voor ruimte regeling

16 oktober 2020

De Provincie zet er plots een punt achter

Dit betekent dat de gemeente agrariërs niet meer kan bijstaan bij het weghalen van oude stallen en kassen en er woningen voor in de plaats kan bouwen. De wethouder heeft er bezwaar tegen aangetekend bij de Provincie

Overzicht Begroting 2021

16 oktober 2020

Een overzichtelijk plaatje

De begroting 2021 van de gemeente Schagen staat online. Binnenkort wordt er in de gemeenteraad over vergaderd. Hier ziet u waar het geld zoal heengaat

Vestiging arbeidsmigranten

9 oktober 2020

Op grote schaal tegen de stad Schagen aan

Maar er is helemaal geen noodzaak voor de stad Schagen om arbeidsmigranten te huisvesten, en de mogelijkheden zijn al eerder in bestemmingsplannen gesneuveld

Oudste zeesluis gerenoveerd

9 oktober 2020

Vroeger lagen er VOC schepen

De sluis van Oudesluis was rond 1740 druk in gebruik, VOC schepen lagen er, zij voeren via het Marsdiep naar de Noordzee

Remmerdel

2 oktober 2020

In Warmenhuizen

Het bestemmingsplan is zo goed als vastgesteld en dan kan er gestart worden met de eerste fase van het bouwplan. De woningen zullen, als alles meezit, ergens in 2022 worden opgeleverd

Bouw aanvragen

2 oktober 2020

We verbouwen héél veel

Maar heb je overal een vergunning voor nodig? Het antwoord is nee, dat is lang niet altijd nodig en je kunt zelf opzoeken wat er voor jouw buurt geldt, of je vraagt even of de aannemer dat nakijkt.

Herinrichting Zuiderweg Schagen

2 oktober 2020

Complex plan

De Zuiderweg die inmiddels volledig ligt ingeklemd, is aan vernieuwing toe. Bijna alle kruispunten zijn problematisch en je staat er met regelmaat in de file. De ontwikkeling van het terrein van Oudshoorn gaat daar nog een schepje bovenop doen

Bezwaar afgewezen

25 september 2020

Container mag blijven

De zeecontainers zijn vergunningsvrij, omdat deze zijn geplaatst bij een recreatiewoning waar permanente bewoning is toegestaan. Daarnaast is er geen sprake van een welstandsexces

Dementie

25 september 2020

Wat weten we ervan?

Het aantal mensen met dementie is in Nederland ruim 280.000 en dit aantal blijft stijgen. Schagen wil een gemeente zijn waarin ook mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis wonen en kunnen meedoen in de samenleving

Jeugdzorg en WMO

25 september 2020

Minder regels meer maatwerk

Er wordt niet meer uitgegaan van het ‘recht op’ ondersteuning, maar van wat ‘nodig is’. En eigen regie en eigen kracht en zelfredzaamheid worden sleutelbegrippen

Groot onderhoud

25 september 2020

Oeverbeschoeiing wordt vernieuwd

Een fikse investering van de Provincie om wegen, vaarwegen, bruggen en viaducten te vernieuwen of te onderhouden. In Schagen betreft het de kanalen die toe zijn aan een verbetering van de oevers.

Bezuiniging op WMO

18 september 2020

En op Jeugdzorg

Het initiatief voor de resolutie is genomen door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen: "Alle gemeenten, klein en groot, kampen met financiële tekorten voor de Jeugdzorg en de WMO"

Korte termijn huisvesting

18 september 2020

Wat moet je je daar bij voorstellen?

Als het samenleven niet meer gaat ontstaat in de praktijk vaak een moeilijke situatie, waar vooral kinderen de dupe van kunnen zijn

Prinsjesdag

18 september 2020

Beetje sober maar met mogelijkheden

Gemeenten die extra inspanningen verrichten en activiteiten ontplooien zullen gebruik kunnen maken van deze vrijgemaakte gelden en kunnen dit omzetten in een financiële rijksbijdrage in de gemeentekas

Twee helden

18 september 2020

Redding van vriend Rik

Rik raakt na een hoge sprong met kitesurfen een zandbank en gaat bewusteloos, het Heldenfonds vond de omstandigheden dermate lastig dat ze tot onderscheiding besloten

Gratis je fiets laten graveren

18 september 2020

Dinsdag 6 oktober

In de praktijk staat maar zo'n 10% van de fietsen op het NS-station goed op slot. De rest is kwetsbaar voor diefstal

Opening Zonnepark

18 september 2020

In 't Zand

Het eerste zwarte veld is een feit, meer dan 8000 panelen liggen er te glanzen in de zon, de energie gaat naar Greenchoice

Illegale verhuur

11 september 2020

Overlast en Leegstand

Woningen die illegaal verhuurd worden zorgen vaak voor veel overlast in de buurt, bovendien staat de woning te veel leeg en dat is een tikkeltje a-sociaal in tijden van woningnood

Wonen aan de Bonkelaarsdijk

11 september 2020

Wie wil dat niet?

Op één van de mooiste plekjes van Schagen met vrij uitzicht over de landerijen worden op initiatief van de eigenaar 3 landelijke vrijstaande woningen gebouwd

Financieel café

4 september 2020

Financiën is niet voor iedereen even makkelijk

Heb je moeite om je financiën op orde te houden, ga naar het financiële café op vrijdagmiddag, je mag er gewoon binnenlopen

Landelijk wonen

4 september 2020

Op de Witte Paal

Uit oude documenten blijkt de driesprong Haringhuizerweg met Grotewallerweg een druk en gevaarlijk punt, dat kun je je nu niet meer voorstellen maar een beetje meer reuring zit wel in de pen

Wegenoverdracht

28 augustus 2020

Wethouder tekent voor 150 km. weg

Alle wegen in onze dorpen en stad zijn dan van de gemeente. Bij klachten over een weg buiten de bebouwde kom hoeft de gemeente niet meer te verwijzen naar het hoogheemraadschap

Toeristen

28 augustus 2020

En de bijbehorende belasting

Het is een principiële zaak geworden. Want waar hebben we het over. Deze en de volgende 2 jaren van euro 1.30 naar 1.32

Woning- en Geldnood

21 augustus 2020

En die nood is hoog

Over het toewijzingsbeleid van de Wooncompagnie en het begrotingstekort wegens Corona

Zomerse Politiek

21 augustus 2020

De gemeenteraad was op vakantie

Even wat zaakjes op een rij, er waren niet echt politieke besluiten afgelopen week maar de wereld staat natuurlijk niet stil

Grafrechten

14 augustus 2020

De gemeente weet niet altijd wie de rechthebbende is

De rechthebbende betekent degene die de grafrechten betaalt, maar ook zij komen een keer te overlijden en dan weet de gemeente niet waar de rechten heen zijn gegaan

Provincie wil fietsnetwerk stimuleren

14 augustus 2020

Ze trekken er 4 miljoen voor uit

Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Ook worden grenzen verlegd: we fietsen steeds vaker en verder

De Provincie

7 augustus 2020

Inspraakmogelijkheden

De gemeente bepaald het reilen en zeilen zo'n beetje maar de provincie heeft ook een behoorlijke vinger in de pap, dat hebben we gemerkt met de bouwvergunning

Cursus politiek

7 augustus 2020

Want we zeuren wel maar doen niks

In de cursus kunnen inwoners een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek en leer je dus ook hoe je invloed kunt uitoefenen

Seniorenbus

31 juli 2020

Officiële ingebruikname

U heeft hem vast al zien rijden, de seniorenbus, geheel en al ondersteund door vrijwilligers die er al heel wat kilometertjes op hebben zitten

Terug