Deel

advertentie

Kadernota of Kaderbrief

Of iets er tussen in...

Kadernota of Kaderbrief

INLEIDING.
In de gemeentewet is bepaald dat jaarlijks een begroting, jaarstukken en een jaarrekening door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De begroting wordt voor het komende jaar vóór 1 november vastgesteld en de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) worden vóór 1 mei over het afgelopen jaar vastgesteld. Dit zijn zeer belangrijke raadsvergaderingen waarbij de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders controleert en ter verantwoording roept op de met de gemeenteraad gemaakte afspraken en of de afgesproken doelstellingen van het huishoudboekje van de gemeente zijn nagekomen. Het geheel wordt op papier voorbereid door de financiële ambtelijke medewerkers en aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.
In deze periode gaat het over jaarrekening en jaarverslag over het jaar 2020, de begroting 2022 en meerjarenraming van 2023-2025.

FINANCIËLE VERORDENING.
De richtlijnen hoe en op welke manier hiermee moet worden omgegaan zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de Financiële Verordening op de uitgangspunten voor het te voeren financieel beleid alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schagen. Deze verordening is door de Raad van de gemeente Schagen vastgesteld per l januari 2013. De ingangsdatum van de nieuwe gemeente Schagen. Daarnaast bestaan er nog allerlei voorschriften waaraan een begroting, jaarrekening en jaarverslag moeten voldoen.
Voor zover ik kan nagaan is in deze verordening niet vastgelegd en besloten dat jaarlijks een kadernota, kaderbrief en of allerlei tussenvormen door het college aan de gemeenteraad ter vaststelling moet worden aangeboden. Binnen deze Planning en Control cyclus is in de gemeente Schagen de gewenning ontstaan dat de financiële ambtenaren deze stukken voor het college opmaakt en het college in het voorjaar de gemeenteraad een Kadernota ter bespreking en vaststelling aanbiedt. Maar in 2020 is besloten van deze werkwijze af te wijken en in plaats van een Kadernota een Kaderbrief aan te bieden. Zeg maar een eenvoudiger en minder transparante vorm van inzicht geven van de doelstellingen van het gemeentelijk huishoudboekje.

OF IETS ER TUSSENIN.
Nu is er door het college besloten een raadsinformatiememo naar de raadsleden en steunfractieleden te zenden waarbij een viertal keuzes worden voorgelegd te weten:
De uitgeklede Kadernota;
De Kadernota;
De Kaderbrief;
De aangeklede Kaderbrief.
De voor- en nadelen van deze vier vormen van inzicht geven in de financiële doelstellingen van de gemeente Schagen, worden nauwkeurig beschreven in de Raadsinformatiememo behorende bij het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders.
In mijn beleving spelen er 2 belangrijke politieke zaken om in deze periode van de echte en de meest inzicht gevende Kadernota af te wijken.

ACHTERLIGGENDE FEITEN.
Allereerst het personeelsprobleem dat zich nu manifesteert door het wegsturen van de gemeentesecretaris en hoofd van de ambtelijke organisatie en een tekort aan beschikbare en ambtelijke capaciteit.
Op de tweede plaats zijn er in 2021 gemeenteraadsverkiezingen. Gevolgen van een nieuwe politieke samenstelling zijn nu zeker in een meerjarenraming 2022-2025 niet te overzien en derhalve moeilijk te ramen. Een nieuw politiek samengestelde gemeenteraad zal zich niet willen conformeren of zich willen schikken aan een reeds vastgestelde meerjarenraming. Dit geeft stof tot politiek nadenken en zal niet eenvoudig zijn een keuze te maken uit “Wie van de VIER” het zal worden.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

De sleutel

7 mei 2021

Overhandigd aan Joe en Kelly

Het bouwplan is gelegen achter de Julianastraat en de Korte Bosweg in ’t Zand. In dit woningbouwplan worden ruim 270 koopwoningen gerealiseerd

Raadsenquête

7 mei 2021

Aangevraagd door de seniorenpartij

De gemeenteraad wees dit voorstel eerder af. Toch zet de Seniorenpartij door. B&W bevragen is het goed recht van de Raad maar of dit het juiste middel is...

Actie Zonnepanelen

7 mei 2021

Vakantiegeld overgehouden?

De gemeente biedt een gunstig plaatsingstarief en geeft u de mogelijkheid om de BTW terug te ontvangen. Zo levert uw spaargeld toch nog wat op

André

7 mei 2021

De man van de scheve toet

Aan hem de eer om te spreken op de Dam in Amsterdam. Het was goed dat hij daar stond. Hij greep zijn toespraak aan, om naast het herdenken, de vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie in onze grondwet te vieren

We moeten van het aardgas af

30 april 2021

Maar hoe doe je dat?

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat de warmtetransitie is en wat dit kan gaan betekenen voor uw woning, bedrijfspand of gebouw

Tijdelijke werknemers

30 april 2021

Uit voornamelijk Oost-Europa

Ze moeten ergens onderdak. De economieën in het thuisland draaien ook beter, dus geen onderdak betekent dat ze simpelweg niet meer komen

Donderdagmarkt weer op sterkte

30 april 2021

De kramen staan over drie straten verspreid

Iedereen staat er weer, alleen niet op de vertrouwde plek, maar daar is de markt ook wel een beetje voor bedoeld, beetje struinen en zoeken

Groen Fonds keert uit

23 april 2021

Animo voor vergroening is groot

Eenigenburg kreeg een bijdrage voor hun plan voor de Omringdijk en de ijsclub van Sint Maarten konden hun groenplan uitvoeren

Gemeenteraad aan zet

23 april 2021

In vaststelling Energie Strategie 1.0

Een eerste belangrijke stap in de energie transitie van de gemeente. De windmolens bijvoorbeeld zijn toch nog niet helemaal uit beeld

In de top 50

23 april 2021

Dus één van de betere bestuurders

De eer viel wethouder Beemsterboer ten deel, hij is door collega-bestuurders genomineerd voor de titel beste decentrale bestuurder van Nederland

Plannen voor het centrum

23 april 2021

Op de plek van BS De Ark

Een plekje in het hart van Schagen, op de grens van het centrum en de Groeneweg, watertje, wandelpad, perfecte plek om te wonen

Mobiliteit en woningbouw

16 april 2021

Feitelijk zit dat elkaar in de weg

Er worden duizenden woningen gebouwd maar hoe verhoudt dat zich tot vervoer? Al die nieuwe bewoners moeten ook naar hun werk, staan we zo direct allemaal stil voor Alkmaar

Woningen in de Vijverhut

16 april 2021

Voor de jongeren; in Brekers

Voor de goede orde, de buitenkant blijft gewoon staan, alleen binnen wordt verbouwd, hoe leuk is het om in dat prachtige pand te kunnen wonen

Rijd MONO!

16 april 2021

Er gebeuren teveel ongelukken

Tien miljoen Nederlanders hebben een smartphone. De helft daarvan gebruikt deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks voor tientallen doden en honderden gewonden

Fikse boete bij oneigenlijk gebruik

16 april 2021

Teveel woningen worden illegaal verhuurd

Op een krappe woningmarkt horen woningen bewoond te worden en niet leeg te staan of verhuurd te worden aan toeristen, er zijn teveel woningzoekenden om dit toe te laten

Corona Jaarcijfers

16 april 2021

Ook Schagen springt positief uit Coronajaar

Jaarrekeningen zijn net toverballen, je weet nooit hoe het uitpakt. Wethouder Kruit is verheugd over de zwarte cijfers onderaan de streep

Energie transitie

16 april 2021

Niet nog meer windmolens

Het wordt nu zoeken naar plekken voor zonnepanelen, daardoor moeten de ambities van duurzame opwekking van energie bijgesteld worden

Bus altijd voorrang

9 april 2021

Bij de stoplichten

Als we meer mensen in het openbaar vervoer willen krijgen dan zal het OV moeten verbeteren, voorrang bij stoplichten is daar een onderdeel van

Subsidie voor vakantieparken

9 april 2021

Opknappen en verduurzamen

Campinghouders kunnen ook inhoudelijke ondersteuning krijgen van experts op het gebied van bijvoorbeeld financiering, vastgoed of planologie

Bermen verbeteren

9 april 2021

Wegen rondom Schagen veiliger

Een geleiderail (soort vangrail) moet voorkomen dat voertuigen die van de weg raken, tegen een hard obstakel (zoals een boom) aanrijden

Verkeersveiligheid in de gemeente

9 april 2021

Wat vindt u daarvan?

De gemeente analyseert ongevallen, gereden snelheden, soorten verkeersdeelnemers en wat al niet, maar naast cijfers is het ook belangrijk wat de inwoners van situaties vinden

Geniet van het Paasweekend

2 april 2021

Maar doe wel voorzichtig!

Burgemeester van Kampen wenst u allen een vrolijk Pasen maar wil u wel op het hart drukken om voorzichtig te zijn. Met mooi weer kan het hier en daar echt te druk worden

Thorbeckestraat

2 april 2021

De vrachtwagens blijven maar komen

Al sinds de aanpassingen aan de straat en de stoep mogen er geen vrachtwagens meer door heen rijden, de werkelijkheid is anders helaas

Criminaliteit op vakantieparken

2 april 2021

Wat kun je daar als gemeente aan doen?

Op sommige vakantieparken is de situatie treurig en onmenselijk. Mensen die nergens terecht kunnen wonen in koude beschimmelde huisjes tegen woekerprijzen

Geen gas wel de leiding

2 april 2021

Een vraag aan het College

De eerste klachten druppelen al binnen. Huishoudens zouden moeite hebben om het binnen warm te krijgen nu ze volledig afhankelijk zijn van een warmtepomp

Nieuwbouw Scouting

26 maart 2021

In Dirkshorn

De gemeenteraad moet er nog over beslissen maar het college is over de streep, zij willen graag meewerken aan een nieuw clubhuis voor deze enthousiaste scouts

Duinen van Callantsoog

26 maart 2021

Stikstof vermindering vastgelegd

De provincie heeft vastgesteld hoeveel minder stikstof er moet neerslaan op de verschillende Noord-Hollandse natuurgebieden waaronder de duinen van Callantsoog

Verkiezingsuitslag

26 maart 2021

In de gemeente Schagen

Het kabinet heeft in Schagen de verkiezing overduidelijk gewonnen. De opkomst was ook opmerkelijk, ruim 81 procent maar liefst en wethouder Beemsterboer kreeg veel voorkeursstemmen

Dementie

26 maart 2021

Het wordt een onderdeel van ons bestaan

We zitten al op bijna 300.000 mensen met dementie in Nederland, het wordt dus tijd dat we er iets meer aandacht voor krijgen, want dit aantal blijft stijgen

Huisvuil

26 maart 2021

Het moet minder, veel minder

We gooien gemiddeld maar liefst 500 kg. afval per persoon weg. De bedoeling is dat we daar nog maar 30 kg. restafval per persoon van over gaan houden

Gestemd

26 maart 2021

Op naar de verkiezing 2022

Wie denkt Lokaal achterover te leunen met de gedachte deze aantallen te vertalen naar een uitslag van de gemeente raadsverkiezingen 2022 komt natuurlijk bedrogen uit

Opkomst in Schagen groot

19 maart 2021

We haalden bijna 82%

Wethouder Beemsterboer heeft zich met hart en ziel in de verkiezingscampagne gestort. Het tegenvallende resultaat van zijn partij stemt niet echt hoopvol maar je weet nooit hoe een koe en haas vangt

Uitstoot benzeen

19 maart 2021

Van de asfaltcentrale

De omgevingsdienst meldde de gemeenteraad eerst dat er geen uitstoot was van benzeen maar die blijkt er wel te zijn, verwaarloosbaar volgens de dienst

Tekeningen nieuwe wijk

19 maart 2021

Presentatie plan online

Hierin zijn onder meer een hofje en een viertal “tiny houses” in de lijn van ‘microliving’ opgenomen, ook initiatieven als collectief een bouwproject opzetten zijn welkom

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug