Hotel Corfwater

Het voorbereidingsbesluit is positief

Hotel Corfwater

College besluit positief over plannen Hotel Corfwater in Petten
Het college van burgemeester en wethouders heeft positief besloten over het stedenbouwkundig plan en de omgevingsinrichting voor het Huis ter Duin in Petten. De ontwikkelaar van het hotel kan het plan nu verder uitwerken en daarmee dan in gesprek gaan met de inwoners van Petten.

“Als college werken we aan de ontwikkeling van Petten tot volwaardige badplaats. Met de herontwikkeling van Hotel Corfwater wordt straks weer een deel van de structuurvisie ingevuld,” aldus wethouder Jelle Beemsterboer.

Hotel Corfwater, voorheen Huis ter Duin, was vroeger een kinderhuis voor de bleekneusjes uit de grote stad. Zij konden een weekje komen logeren om aan te sterken aan de Noordzeekust.

Bewonersbijeenkomst
In het eerste kwartaal van 2021 worden de plannen gedeeld met de inwoners van Petten. In welke vorm dit gebeurt is nog afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen. Om de plannen uiteindelijk te kunnen realiseren moet er nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Het is de verwachting dat met deze procedure in 2021 kan worden gestart. De gemeente ziet een breed draagvlak voor de plannen maar of de natuurverenigingen er ook zo over denken valt nog te bezien.

Monument
Hotel Corfwater is jaren gebruikt om arbeidsmigranten in onder te brengen. En als monument moet het oorspronkelijke gebouw in deze staat behouden blijven. Maar er is voldoende ruimte om bij te bouwen en de vraag naar recreatieve huisvesting is groot. Petten kan zich tot een volwaardige badplaats ontwikkelen als er ook voldoende mogelijkheden tot overnachting zijn. Het prachtige nieuwe strand en duingebied behoeven hierin geen toelichting.