Deel

advertentie

Energiezuinig huis

Wilt u uw ervaringen delen?

Energiezuinig huis

Meld uw huis aan voor de Duurzame Huizen Route en help anderen op weg!
Veel mensen willen energie en gas besparen, maar vinden het lastig om een concreet plan te maken voor hun eigen huis. Gemeente Schagen is op zoek naar inwoners met een energiezuinig huis die hun ervaringen willen delen met anderen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route.

Uw huis kan als voorbeeld dienen
Heeft u slimme duurzame stappen gezet zoals dakisolatie, ventilatie of een (hybride)warmtepomp? Help anderen op weg door uw woning aan te melden als voorbeeld. U kunt uw verhaal online delen of uw huis openstellen voor bezoekers op zaterdag 29 oktober en 5 november. Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

Fijn om te ervaren hoe het werkt
Al 10 jaar lang delen enthousiaste huiseigenaren in Nederland hun ervaringen met duurzaam wonen. “We stimuleren inwoners om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de woning. Voor inwoners die dit ook willen, is het erg waardevol om eens een duurzaam huis te bezoeken.”, zegt wethouder Hans Heddes. Want hoe werkt een warmtepomp nou eigenlijk of hoe kunt u het isoleren van uw dak aanpakken? Op 29 oktober en 5 november kunnen bezoekers dit in de praktijk ervaren en vragen stellen aan een huiseigenaar.

Aanmelden
Gemeente Schagen doet al jaren mee aan de Duurzame Huizen Route en is op zoek naar voorbeelden in de omgeving. Heeft u vanuit eigen ervaring tips over het duurzamer maken van uw huis? Meld uw woning dan aan via de website en deel uw kennis en ervaringen. Grote of kleinere maatregelen: alle ervaringen zijn welkom!

advertentie

Meer 'Politiek':

Adviesraad zoekt leden

27 januari 2023

Alle inwoners zijn van harte welkom

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De onderwerpen liggen op het sociale vlak. Opleiding of werkervaring zijn geen vereisten, juíst niet in dit geval

Samenwerking Noordkop

27 januari 2023

Nadruk op leefbaarheid en bereikbaarheid

De provincie heeft altijd mooie doelstellingen maar de gemeenten in de Noordkop zitten niet altijd bij de best bedeelden. De Noordkop zal moeten volharden in haar wensen

Sneller en goedkoper bouwen

27 januari 2023

Middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten maar ze krijgen daar vaak geen financiële ondersteuning bij van het Rijk, grote gemeenten wel

Vervanging riolen

27 januari 2023

Dikke aanslag op financiën gemeente

Een groot deel van de verharding ligt op prive grondgebied. Inwoners van Schagen moeten ook gaan nadenken over de hoeveelheid steen in de tuin. Stenen nemen geen water op

Team Planet Estafette

27 januari 2023

Wegens succes op herhaling

De Team Planet Estafette gaat om doorgeven. Het doorgeven van schoon water, schone lucht en de rijkdom aan planten en dieren aan de nieuwe generatie

Drugspand dichtgetimmerd

27 januari 2023

Overmaat aan drugs gevonden

De sluiting van de woning is tijdelijk zodat het 'loopje' naar het pand wordt onderbroken. De bewoner is aangehouden en er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de activiteiten

300 bomen rijker

27 januari 2023

Althans, vervanging van wat er doodgaat

De bomen komen niet altijd op dezelfde plek terug. Door ruimtegebrek of bijvoorbeeld omdat er te veel kabels in de grond zitten moet de gemeente soms voor een andere plek in de buurt kiezen

Soap rond verkeersbesluiten

20 januari 2023

Al 11 jaar wordt plan op plan gestapeld

Het besluit van de Raad van Schagen van 2012 voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen nabij de kruising spoorwegovergang hoek Stationsweg, is nog steeds niet uitgevoerd

Bouwprojecten onder druk

20 januari 2023

Bouwkosten en rente stijgen, en stikstof remt

De volgende stap is dat provinciale gebiedsontwikkelaars bij bepaalde projecten gaan helpen om besluiten rondom de woningbouwopgave te forceren

Fietspad deels afgesloten

20 januari 2023

En dat duurt waarschijnlijk anderhalf jaar!

Een klein stukje fietspad langs de Zuiderweg vlak over de spoorwegovergang is voor een tijdje afgesloten. Teveel zwaar bouwverkeer maakt het fietsen gevaarlijk dus er is een omleiding

300 woningen onbewoond

12 januari 2023

Alleen al in de gemeente Schagen

Hoe is dat mogelijk zou je denken maar dat komt door oneigenlijk gebruik van woningen. Ze worden bijvoorbeeld aan toeristen verhuurd omdat dat veel geld opbrengt

Groenoord

13 januari 2023

Gaat het een modern sportpark worden?

Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen maar het begin is er. Groenoord kan een sportpark worden waar Schagen trots op kan zijn. Maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op

Het gevaar wat N9 heet

13 januari 2023

Er komt een onderzoek

Het aantal verkeersongevallen op de N9, en ook de hachelijke oversteeksituaties bij Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug houdt de plaatselijke politiek al lange tijd bezig

Beleid zonneparken

13 januari 2023

Grotere parken nu ook mogelijk

In 2019 stelde de gemeenteraad het beleid Zonneparken vast. Hierin staat beschreven waaraan aanvragen voor zonneparken moeten voldoen. Het beleid is nu geactualiseerd

Strandhuisjes Petten

22 december 2022

80 huisjes en 2 strandpaviljoens

De Raad van State heeft geoordeeld dat het Natura 2000-gebied Zwanenwater-Pettemerduinen niet wordt aangetast door de stikstofdepositie die het plan veroorzaakt

Gemeente ontbindt contract

22 december 2022

Met projectontwikkelaar Recreatie Beheer BV

Al dertig jaar is de grond in St. Maartenszee gereserveerd voor een projectontwikkelaar die er tot op heden nog niets mee gedaan heeft. De gemeente wil de grond nu terug

Commissaris van de Koning

21 december 2022

De heer van Dijk op bezoek in Petten

De veiligheidsregio NHN staat voor een grote uitdaging waar het de opvang van vluchtelingen betreft. Commissaris van Dijk kwam op bezoek bij de noodcrisisopvang te Petten

Aanvulling woondeal

20 december 2022

Conceptrapport woningnood en bereikbaarheid

Specifiek knelpunt verkeersafwikkeling vrachtwagens naar provinciale wegen. Aanleg onderdoorgang Zuiderweg voor fiets, auto en vrachtverkeer in combinatie met zuidelijke verbinding N241-N245

Ontbijt op school

21 december 2022

Op een aantal scholen start een test

De ontbijtpakketten worden wekelijks op bestelling bij een lokale supermarkt samengesteld en door een vrijwilliger bij de gezinnen thuisbezorgd. De Beheersstichting Huize van Strijen sponsort

Zebrapaden

12 december 2022

Ze waren uit de Nieuwstraat verdwenen

Veel mensen klaagden over het gebrek aan een zebrapad in de Nieuwstraat. De nieuwe bestrating geeft wel oversteekplaatsen aan maar dat is voor automobilisten niet erg duidelijk

Meevaller

15 december 2022

Een wethouder financiën met goed nieuws?

Je kunt het je bijna niet voorstellen maar onze wethouder Quint verkondigde een blijde boodschap, een meevaller van een kleine vier ton, als dat geen lacht op je gezicht tovert...

Ons groen/blauwe netwerk

15 december 2022

Wat ook nog ingedeeld is in goud en zilver

Bent u het spoor al bijster? Onze stadsecoloog niet, hij heeft de bijna volledige biodiversiteit van Schagen in kaart gebracht en kent alle sporen van salamander tot vleermuis

Feest op gemeentehuis

15 december 2022

15 december is de dag van de naturalisatie

Voor de nieuwe Nederlanders een dag van groot belang. Nederlander worden en een paspoort krijgen, eindelijk aan een toekomst kunnen denken

Hectiek in raadszaal

7 december 2022

Over de inkomensgrens voor de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent geen inkomensgrens. Dat betekent dat arm en rijk er bijvoorbeeld een huishoudelijk hulp kunnen bestellen als dat wegens ziek en zeer nodig is

Asielzoekers

9 december 2022

Aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten

De crisisopvang stond gepland tot eind december. Dat er in die drie maanden een andere oplossing zou komen zat niet echt in de lijn der verwachting

Nieuwe edities GO!-NH

9 december 2022

Versnellingsprogramma voor duurzame ondernemers

Startende ondernemingen en mkb die zich bezighouden met thema's op het gebied van duurzaamheid kunnen zich vanaf nu weer inschrijven voor één van de twee versnellingsprogramma's

Oplichters

9 december 2022

Zij doen zich ook voor als gemeente ambtenaar

Nu veel mensen het financieel moeilijk hebben kunnen oplichters daar aan alle kanten aan verdienen. Zij doen zich tegenwoordig ook voor als gemeenteambtenaren om zo geld los te peuteren

Archeologie en cultuurhistorie

30 november 2022

Het is nu allemaal in kaart gebracht

Je kunt eigenlijk nergens zomaar een schop in de grond steken zonder dat de afdeling archeologie langs is geweest. Dat is binnenkort verleden tijd

Nieuw plan Waldervaart

2 december 2022

Het gebied van het winkelcentrum heringericht

De nieuwe winkels zijn al open en binnenkort wordt er begonnen met de nieuwe sporthal. De beide scholen worden verenigd in een Kindcentrum maar de appartementen liggen onder vuur

Verduurzaming

30 november 2022

Maar wie gaat al dat werk uitvoeren?

Voor de realisatie van de energietransitie en duurzaamheid zijn jaarlijks veel extra werknemers nodig. Maar die zijn er momenteel niet en ze zijn ook niet in opleiding

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Participatie

24 november 2022

We kunnen het woord niet meer horen!

Sinds de Participatie zijn intrede heeft gedaan in de gemeentepolitiek is er nogal wat misgegaan. Mensen werden er te laat in het proces bij betrokken of er gebeurde niets met aanbevelingen

Energievisie provincie

23 november 2022

Gemeente vindt het maar dunnetjes

Het college vindt dat de geboden oplossingen veel beter moeten worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig

Nieuwe adviesraad

23 november 2022

Voor de inwoners die hulp nodig hebben

De adviesraad vertegenwoordigt de stem van de inwoners die afhankelijk zijn van hulp of uitkering. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug