Deel

advertentie

Duurzame energie

De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst

Duurzame energie

Veel vragen over duurzame energie in Tuitjenhorn
De gemeente Schagen heeft voor de derde keer een informatiebijeenkomst georganiseerd over de Regionale Energiestrategie (RES), ditmaal in Tuitjenhorn. De RES gaat over hoe we meer duurzame elektriciteit in Schagen kunnen gaan opwekken met zonne-energie. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad en vond plaats in het dorpshuis Ahoj. “Ik ben blij met de goede opkomst en betrokkenheid van de inwoners uit Tuitjenhorn. Uiteindelijk moeten we ons samen sterk maken voor het opwekken van duurzame energie“, aldus wethouder Hans Heddes.

In gesprek met het panel
De bijeenkomst in Tuitjenhorn werd goed bezocht met een opkomst van ongeveer 80 bewoners. Tijdens de bijeenkomst konden de bewoners vragen stellen aan het panel met deskundigen. Het panel bestond uit de wethouder Duurzaamheid van Schagen, de projectleider RES van gemeente Schagen, de gebiedsregisseurs Noord-Holland Noord van Liander, de energiecoöperatie NHEC, de beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid van gemeente Dijk en Waard en de voorzitter van de dorpsraad Tuitjenhorn. Er werd vooral interesse getoond in de uitwerking van de RES langs de N245, nabij de Kalverdijk en in de ontwikkeling van de bestaande en toekomstige netcapaciteit.

Energietransitie en netcongestieproblemen
Om de doelstellingen voor de energietransitie te behalen stimuleren wij al vele jaren verduurzaming van bedrijventerreinen en zon-op-dak-projecten bij bedrijven. Maar het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol, zowel bij de vraagkant (vergroten aansluiting), als bij de leveringskant (zon PV productie). Dit wordt ook wel netcongestie genoemd. Zo zijn er meerdere problemen bekend bij ondernemers op de bedrijventerreinen Kolksluis ’t Zand en Witte Paal. Om toch zon-opwek te realiseren is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden om de netcongestieproblemen op deze bedrijventerreinen op te lossen. Schagen zorgt voor afstemming en samenwerking met ondernemers, Liander, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) door te zoeken naar innovatieve oplossingen.

Uitwerking RES in gemeente Schagen
De gemeente werkt stapsgewijs aan de uitwerking van de eerste versie van de RES, naar een tweede. De planning van deze RES 2.0 voor de regio Noord-Holland Noord zal rond de zomer van 2023 gereed zijn. De bijeenkomsten in de verschillende dorpen leveren bouwstenen op voor de uitwerking van de RES 2.0 in Schagen. Zo zijn we eind 2021 en begin 2022 ook in gesprek geweest met de dorpsraden en inwoners uit Waarland en Warmenhuizen.

Meer informatie over de RES is te vinden op www.schagen.nl/res.

advertentie

Meer 'Politiek':

Ruim 200 woningen

22 juni 2022

De gemeenteraad heeft er een klap op gegeven

Met vijf achtereenvolgende besluiten heeft de gemeenteraad de bouw van ruim tweehonderd woningen mogelijk gemaakt. Dat zeer tot tevredenheid van de kersverse wethouder Simco Kruijer

Initiatieven woningbouw

21 juni 2022

Krijgen voorrang bij gemeente

De gemeente heeft in de afgelopen jaren flink opgeschaald in capaciteit en middelen om te zorgen dat er 300 woningen per jaar kunnen starten met de bouw

Het gemeentebestuur

15 juni 2022

Het is weer op volledige sterkte

Afgelopen dinsdag in de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd onder grote publieke belangstelling. Enthousiaste introducties van de fractievoorzitters en... ze hebben d'r zin an!

Afscheid wethouders

16 juni 2022

Vernieuwing in B&W na heel wat jaartjes

Twee wethouders vonden het wel welletjes na zoveel jaren en eentje gaat met pensioen, niet helemaal vrijwillig overigens, ze had graag nog aangebleven

Provincie beoordeelt Gemeente

16 juni 2022

Het bestuur wordt jaarlijks doorgelicht

Op een aantal hoofdpunten voert de provincie controles uit. Het gaat grotendeels over procedures en regelgeving, of alles wel volgens het boekje gaat, een soort audit

De nieuwe wethouders

13 juni 2022

En wie wat gaat doen de komende jaren

De formatie is klaar, het coalitieakkoord ligt er en de nieuwe wethouders zitten op hun plek. Voor drie van de vier breekt een periode van heel snel inwerken aan, gelukkig is het bijna zomerreces

Helling te stijl

13 juni 2022

Met fikse krassen tot gevolg

In Hoep Noord is de kruising Blaauwboerlaan - Zeewolf net klaar. Maar de helling die erin zit is voor de sportievere auto net iets te stijl, schade aan de auto én aan het wegdek

Burgerzaken

14 juni 2022

Vier extra avonden open

Het gemeentehuis aan de Laan in Schagen is de komende periode één avond van de week extra open. Voorafgaand aan de zomervakantie kunt u ook op maandagavond terecht, wel op afspraak

Brandweer

7 juni 2022

Twee kazernes moeten sluiten

Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld

De Groene Traverse

9 juni 2022

Een omstreden plan in het centrum

Donderdag was er wederom een informatie avond over het appartementencomplex. De gemeente, de bouwer en de architect waren aanwezig en hadden het best druk

Cyclomedia

8 juni 2022

Kunnen we dat even herhalen?

Aankomende maand rijdt er een speciaal uitgeruste auto door de gemeente. De auto maakt straatfoto's van de openbare weg en panorama foto's

Burgemeester op bezoek

2 juni 2022

Bij basisschool De Rank

Kinderen van basisschool de Rank schreven brieven aan de burgemeester. Zij uitten klachten en wensen en daar zaten best goede ideeën tussen dus besloot de burgemeester op bezoek te gaan

Energiebesparen

2 juni 2022

Waarop precies en hoe dan?

Uw huis verduurzamen betekent een enorme besparing op de energiekosten. De gemeente biedt gratis advies om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor uw huis

Detailhandel Schagen

2 juni 2022

Winkeliers; Let op uw zaak!

Bij koopstroomonderzoeken bleek in het bijzonder de aantrekkingskracht van ons winkelhart voor toeristen en inwoners. In de omgevingsvisie komt de detailhandel echter niet voor

Druk toerisme gaat toenemen

2 juni 2022

Ook de recreatie behoefte groeit

Er is een toenemende behoefte aan buitenrecreatie als gevolg van veranderingen in levensstijlen, waardoor mensen vaker “naar buiten” gaan in hun vrije tijd. Natuurgebieden worden te druk

De weekmarkt

1 juni 2022

De kramen staan weer als voorheen

De weekmarkt gaat weer terug naar de 'oude' opstelling. De kermis komt eraan, en de West-Friese markt, en een ieder moet een beetje de ruimte krijgen, zo vindt de burgemeester

Coalitieakkoord ligt klaar

24 mei 2022

De wethouders zijn inmiddels voorgesteld

Om tot een uiteindelijke portefeuilleverdeling te komen, moeten de wensen van de vier partijen naast elkaar gelegd worden en moeten overlap en leemtes in de portefeuilleverdeling opgelost worden

Reilen en zeilen van de gemeente

25 mei 2022

Hoe wilt u daarover geïnformeerd worden?

Lezen de inwoners van gemeente Schagen vaak de krant? Of zoeken inwoners informatie via online kanalen? De gemeente Schagen wil weten hoe zij haar inwoners het beste kan informeren

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Starterslening koophuis

20 mei 2022

Heb je moeite om je eerste huis te kopen?

Woningzoekenden die net niet voldoende inkomen hebben worden hiermee geholpen. De starterslening financiert het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom

Bedrijfspanden gecontroleerd

20 mei 2022

Op illegale bewoning en criminaliteit

Bij de controle werd onder meer illegale bewoning door arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden er goederen aangetroffen voor het professioneel produceren van hennep

Houten micro windmolens

20 mei 2022

Met een maximale hoogte van 15 meter

Ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte

Bouwen in Waarland

De eerste stap is gezet

Een glastuinbouwbedrijf wordt gesaneerd en ter compensatie hiervan mag de projectontwikkelaar woningen bouwen aan de Beemsterboerweg.

Gastvrij voor de bij

8 juni 2022

Weet u geschikte locaties voor bijenhotels?

Op het participatieplatform samen.schagen.nl kunnen inwoners tot 25 juni geschikte locaties doorgeven voor bijenhotels. Er staat omschreven wat een plek geschikt maakt

Toeristenbelasting

13 mei 2022

De OFS vindt het afschrikwekkend

Belastingverhoging komt nooit echt lekker aan, zo ook in dit geval. Dertig procent maar liefst, daar schrik je van, maar niet als je ziet dat het dan over 41 cent gaat

Knelpunten elektriciteitsnetwerk

13 mei 2022

Ondernemers zoeken naar oplossingen

Het netwerk raakt vol, aanvragen van elektriciteitsaansluitingen laat lang op zich wachten, teruglevering aan het netwerk kan vaak niet. De gewenste verduurzaming wordt hierdoor afgeremd

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Coalitie perikelen

13 mei 2022

De voortgang van de besprekingen

Gesteld word dat een brede wens in de gesprekken met de politieke fracties is uitgesproken dat er bestuurlijk krachtige wethouders moeten worden benoemd.

Gemeentelijke jaarrekening

6 mei 2022

We zijn weer in het rood gedoken!

Schagen is een 'nadeelgemeente' we krijgen per inwoner minder uit het gemeentefonds uitgekeerd. Dat staat echter niet gelijk aan het gat van 1,9 miljoen

Callantsoog mag bouwen

3 mei 2022

17 sociale huurwoningen aan de Denneweg

De Raad van State oordeelt dat er voldoende parkeerplekken komen. Voor het bouwplan is een positief advies gegeven door de welstandscommissie. De noodzaak van woningbouw vindt de RvS ook voldoende aangetoond

Coalitie gaat in de breedte

29 april 2022

Maar liefst 4 partijen op het pluche

De informateurs brachten hun rapport uit over de vorming van een nieuwe coalitie. Die zou maar liefst 21 van de 29 stemmen in de raad beslaan. Kun je dan nog van oppositie spreken

300 woningen voor Oekraïners

29 april 2022

De gemeenteraad heeft het goedgekeurd

Een aantal omwonenden van de locaties sprak ook in bij de gemeenteraad. Zij waren kritisch over de snelheid, maar ook begripvol voor de situatie

Vervoer naar priklocaties

29 april 2022

De gemeente vergoedt het niet langer

Als inwoners (financieel) niet in staat zijn om vervoer te regelen naar één van de priklocaties voor de komende boostervaccinaties, kunnen zij gebruik maken van de reguliere Wmo vervoersindicatie

De Ribbius Peletier Penning

29 april 2022

Welke vrouw verdient een onderscheiding?

Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen? We zoeken haar

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug