Dorpshuis Stroet

Met vereende kracht weer opgeknapt

Dorpshuis Stroet

Gemeente draagt bij aan renovatie dorpshuis ’t Centrum in Stroet
De gemeente heeft zo’n 10 dorpshuizen binnen haar grenzen. Voor de renovatie van dorpshuis ’t Centrum in Stroet stelt gemeente Schagen bijna achtduizend euro beschikbaar. Het gaat vooral om vernieuwing van  keuken en de bar. Het bedrag komt ten laste van de post ‘reserve renovatie dorpshuizen’.

Het dorpshuisbestuur  heeft een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage. De aanvraag voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid. Hierin staat dat de gemeente maximaal een derde van de renovatiekosten subsidieert. Het renovatiewerk was al begonnen. Door de coronacrisis heeft het stilgelegen. Het maximale bedrag dat het dorpshuis kan ontvangen is € 7.925,00. Dit is precies het bedrag dat het dorpshuisbestuur heeft gevraagd.

Kloppend hart
Het opknappen van het dorpshuis heeft alles te maken met de leefbaarheid in het dorp Stroet. In een dorpshuis ontmoet het dorp elkaar en zijn er activiteiten. Daarom is een dorpshuis het kloppend hart van een dorpskern. Na de renovatie kunnen de gebruikers hun dorpshuis ‘t Centrum weer optimaal benutten. “Dat is goed voor nu en voor later”, zegt wethouder Joke Kruit. “In het coalitieakkoord 2018-2022 namen wij als gemeentebestuur op dat wij de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel hebben staan.”

Zelfredzaamheid
Bovendien staat hier iets over in het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 van de gemeente. Bij het accommodatiebeleid staat een principe. Dat luidt: “dat in een duurzame en zelfredzame samenleving inwoners naar vermogen bijdragen aan het in stand houden van sport- en buurthuizen.” Daarom wordt een inspanning van de inwoners van Stroet zelf verwacht. De totale kosten zijn 24.000 euro. Twee-derde van deze kosten brengt het dorpshuisbestuur zelf op.