Deel

advertentie

Brandweer

Twee kazernes moeten sluiten

Brandweer

Toekomst van de brandweer
In opdracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt op dit moment gewerkt aan toekomstplannen voor brandweerkazernes in de kop van Noord-Holland. Vooralsnog behelzen de plannen dat twee kazernes in de Noordkop verdwijnen en dat 14 kazernes een uitgekleed takenpakket krijgen toebedeeld, waaronder in de gemeente Schagen de post in Dirkshorn.

Grote onrust bij brandweer
Fractievoorzitter Angelique van Wijk: “De VVD Schagen vindt de veiligheid van onze burgers buitengewoon belangrijk en maakt zich zorgen over de huidige plannen en over de wijze waarop de procesmatige aanpak daarvan verloopt. We missen het doel en de onderbouwing van de plannen. Er heerst grote onrust bij brandweerlieden, die zich intrinsiek verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van onze inwoners. Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld.”

Waar blijft de argumentatie
Op 2 juni vergaderde de Regionale Raadscommissie, waarbij de fractievoorzitters van politieke partijen uit Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel aanwezig waren. Ook Krishna Taneja, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, nam deel aan de vergadering. VVD Schagen greep het moment aan om te benadrukken dat er onrust heerst onder de vrijwillige brandweerlieden en informeerde bij hem naar het proces en de huidige stand van zaken.

Gesprekken en vergaderingen
Dhr. Taneja gaf aan dat er gesprekken zijn geweest met postcommandanten en dat kazernes inmiddels een powerpointpresentatie hebben ontvangen waarin op hoofdlijnen de richting is aangegeven. Tijdens de vergadering werd besloten dat er in juli een openbare beeldvormende vergadering wordt georganiseerd. Op navraag van de VVD beloofde Taneja dat de komende weken alle posten worden bezocht en dat er alles aan wordt gedaan om met iedereen in gesprek te gaan. Naar verluidt worden de eerste plannen in oktober gepresenteerd en kunnen gemeenteraden daar hun zienswijze op geven. Een beslissing volgt dan mogelijk in december.

advertentie

Meer 'Politiek':

Handhaving Witte Paal

30 september 2022

Dwangsom is aanstaande

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning

Achtergronden Witte Paal

30 september 2022

Flarden geschiedenis omtrent pand van Assor

Ruim 20 jaar zitten de ondernemers die boven hun bedrijf wonen tegen de rotzooi aan te kijken. Dhr. Assor woonde in een keet die op gemeentegrond stond. Zijn spullen stonden op de openbare weg

Energietoeslag

23 september 2022

De gemeente kan €1300,- uitkeren

Veel huishoudens hebben de eerste toeslag al op hun rekening staan. De extra toeslag van €500,- wordt automatisch na gestort. Twijfelt u over een mogelijke aanvraag, bel dan de gemeente

Hobbels Tiny Houses geslecht

23 september 2022

Beide partijen willen dit experiment laten slagen

Tiny Houses zijn woningen die duurzaam zijn om zo een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huurovereenkomst met de gemeente leek roet in het eten te gooien

Noorderpoort kan door

23 september 2022

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven

Het nieuwe appartementencomplex op de hoek van 't Noord en de Sportlaan kan de volgende stap zetten. Bewoners vinden het gebouw te groot, stedenbouwkundigen vinden het goed passen

Energiebespaarbus

23 september 2022

Voor advies en informatie omtrent isolatie

Inwoners die niet langs kunnen komen bij de Energiebespaarbus, kunnen ook gratis advies krijgen van de energiecoach. Deze komt graag langs om advies te geven over het energiezuiniger maken van de woning

Zonneparken

23 september 2022

Het beleid moet worden bijgesteld

Na vaststelling van de Regionale Energie Strategie kwam de noodzaak om het beleid betreffende zonneparken bij te stellen. Inwoners van Schagen mogen hier over meepraten

Stikstof

23 september 2022

Wat is het precies en waarom is het zo schadelijk?

Het gaat om de verbindingen die stikstof aangaat met zuurstof of met waterstof. Het overbemest de grond en daar kunnen niet alle planten en dieren goed tegen

Beschermd Provinciaal Landschap

16 september 2022

De geheimen omtrent het verkenningstraject

Het landschapsbeleid van de Provincie kan Schagen 130 hectare bouwland kosten. De Provincie vindt dat Schagen die grond niet nodig heeft om voldoende woningen te kunnen bouwen

Viskramen mogen blijven

16 september 2022

Weer opnieuw een geuronderzoek gedaan

Gelukkig is het goed afgekomen, de viskramen mogen voorlopig weer twee jaar blijven staan. Daarna gaat de gemeente het beleid van de ambulante handel volledig herzien

Spookbewoning

15 september 2022

Als een woning voor criminele zaken wordt gebruikt

Voor kleinere gemeenten is het extra moeilijk om criminele activiteiten op te sporen waar woningen bij ingezet worden. Voor bijvoorbeeld hennepkwekerijen of mensenhandel

Asielzoekers naar Petten

14 september 2022

Tijdelijke crisis noodopvang aan Zuiderhazedwarsdijk

De veiligheidsregio is blij met deze plek. Ook in 't Zand zijn reeds 50 vluchtelingen neergestreken. De locatie in Petten wordt winterhard en windvast opgebouwd en blijft tot het eind van het jaar staan

Energie besparen

16 september 2022

Inzicht in energie besparen voor huiseigenaren in Petten

Duurzaam Bouwloket heeft energiescans afgenomen van diverse voorbeeldwoningen uit het dorp. Met de resultaten uit de energiescans zijn maatwerkadviezen samengesteld

Vitaliteitsweek

15 september 2022

Gratis activiteiten voor een gezondere leefstijl

Het gaat niet alleen om fitheid, maar ook om contact hebben met anderen, voor jezelf kunnen zorgen, meedoen, energie hebben, jezelf accepteren en vrolijk zijn

Informatieavond Pallas

9 september 2022

Vergunning bouw reactor in Petten

De informatieavond gaat over de bouwvergunning, niet om andere zaken zoals het toekomstig productieproces. De avond begint om 19:00 uur in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen

Onkosten gemeenteraad

9 september 2022

Ook vergaderen kost geld

De raadsfracties van gemeente Schagen zijn er op gericht om hun budget nooit te overschrijden. Sterker nog, ze willen graag budget overhouden en daarbij steken ze elkaar graag de loef af

Plein 1945 Petten

9 september 2022

Er mogen appartementen gebouwd worden

De rechter heeft het beroep van een aantal omwonenden tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is binnen de beroepstermijn geen hoger beroep ingesteld

Opvang Oekraïners

9 september 2022

In het centrum van Schagen

De woonunits zijn besteld, en de voorbereidende werkzaamheden reeds gestart. Op het grasveldje van voormalig basisschool de Ark worden 15 noodwoningen geplaatst

Uitbreiding electriciteitsnetwerk

2 september 2022

Samenwerken en snel plannen uitvoeren

Bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Dit is een gezamenlijke opgave van netbeheerders, provincie en gemeenten

Toekomstbestendige regio

2 september 2022

Gemeenten in de Kop gaan samenwerken

Wethouder Kruijer heeft zijn handtekening eronder gezet, samen met zijn collega wethouders en de gedeputeerde van de provincie. Onderlinge samenwerking maakt gemeenten sterker

Glasvezel

2 september 2022

Concurrentie op de markt is beter

Waar er eerst één grote marktpartij was, die glasvezel verspreid door de gemeente Schagen aanlegde, zijn er nu meer. Het is niet aan de gemeente om overheersing van één bedrijf toe te staan

Pallas

2 september 2022

De nieuwe reactor bij Petten

Eventuele bezwaren kunnen nu ingediend worden. De zienswijzenprocedure loopt tot en met 7 oktober 2022. Mocht u vragen hebben, er worden nog informatieavonden georganiseerd

Tiny Houses

2 september 2022

Wederzijds onbegrip stokt huurovereenkomst

Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden maar de partijen komen er niet erg uit. De gemeente wil verder geen toelichting geven maar het gaat over geld

Instroom asielzoekers

26 augustus 2022

Gezamenlijke actie gemeenten NH

De brief van de VVD-ers aan de VVD fractie in de Tweede Kamer staat hier volledig afgedrukt

Parkeren in Schagen

26 augustus 2022

Kan het Makadodak ook in de avond open?

Het blijkt niet echt nodig te zijn om extra parkeerplekken te creëren in de avonduren. Bovendien is de gemeente toch op weg om het centrum autoluwer te maken

Parkeren in winkelhart Schagen

26 augustus 2022

Waarom de parkeermogelijkheid afbakenen?

Zonder de gemeenteraad hierin te kennen heeft het college besloten de extra parkeergelegenheid op het Makadodak na sluitingstijd dicht te houden, gemiste kans voor ondernemend Schagen

Tijdelijke woonunits

28 juli 2022

In het centrum van Schagen

Op de plek van basisschool De Ark in het centrum van Schagen zullen tijdelijke woonunits geplaatst worden voor Oekraïense vluchtelingen. Er wonen er momenteel 220 bij particulieren thuis

Subsidie voor netcongestie-oplossingen

26 juli 2022

Moet het netwerk niet gewoon uitgebreid worden?

Oplossingen maar ook onderzoek naar mogelijkheden kan rekenen op subsidie van de provincie, Slimme oplossingen geven vaak sneller resultaat dan uitbreiding van het netwerk

Problematische jeugd

25 juli 2022

Goed gesprek tussen ouders, politie en jongerenwerk

De gemeente heeft een groep problematische jeugd in beeld. Het animo onder de ouders om hier over te komen praten is echter klein. Gemiste kans want er is namelijk hulp

Subsidies voor Gemeenten

29 juli 2022

Voor de effecten van klimaatverandering

Bijvoorbeeld voor de herinrichting van het winkelgebied, waardoor hittestress en wateroverlast afnemen. En voor de aanleg van regenwateropvang zodat wateroverlast vermindert en de bodem minder droog wordt

We moeten van het gas af

21 juli 2022

Maar waar vind je goede informatie?

De gemeente wil graag ondersteuning bieden maar de zoektocht naar informatie is een groot obstakel. Er zijn vragen gesteld in de gemeenteraad en er komt wellicht een brochure

Stikstofplannen baren zorgen

21 juli 2022

De gemeente komt op voor haar agrariërs

Schagen pleit voor een integrale aanpak. De werkelijke uitstoot per bedrijf moet daarbij het uitgangspunt zijn. Veel agrariërs werken al bewust natuur-inclusief maar worden daarin niet erkend

De kustbus

20 juli 2022

Was afgeschaft wegens een tekort aan personeel

Gemeenten Den Helder, Schagen en de OFS hebben de handen ineen geslagen, de kustbus rijdt alsnog tussen Petten en Den Helder dankzij de firma Jan de Wit

Portefeuille verdeling

13 juli 2022

Deze is definitief vastgesteld door B&W

De definitieve indeling van wie waar verantwoordelijk voor is ligt er. Mocht u iets specifieks te bespreken hebben dan weet u bij wie u moet zijn

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug