Deel

advertentie

Bouwondernemers bieden hulp

Zij gaan bouwen voor Oekraïense vluchtelingen

Bouwondernemers bieden hulp

300 woningen voor Oekraïners in Schagen
De gemeente Schagen wil op 4 locaties snel in totaal 300 woningen realiseren voor de huisvesting van mensen uit Oekraïne. Dit om deze mensen te helpen en te voorkomen dat de huisvesting anderen die met spoed een woning zoeken minder kans geeft.
In gemeente Schagen worden op dit moment 154 Oekraïense vluchtelingen veelal bij particulieren opgevangen. Om meer mensen op te kunnen vangen en te zorgen dat de komst van mensen uit Oekraïne geen verdringing veroorzaakt voor mensen die ook met spoed een woning zoeken, willen burgemeester en wethouders tijdelijke woningen bouwen. Hiervoor wil de gemeente een vergunning voor 20 jaar afgeven.

Bouwondernemingen
Maar liefst 6 bouwondernemingen uit de gemeente en nabije regio kwamen zich melden bij de gemeente met ideeën over hoe de vluchtelingen geholpen zouden kunnen worden met modulaire woningen die via de ‘crisis en herstelwet’ snel gebouwd zouden kunnen worden. Ze zijn met de wethouder aan één tafel gaan zitten en willen de projecten zonder winstbejag bouwen. De plannen liggen al klaar en de gemeente gaat in sneltreinvaart door de procedures heen. Extra mankracht wordt op het gemeentehuis ingezet om al deze zomer tot bouw over te kunnen gaan.

Mochten de woningen weer vrij komen doordat vluchtelingen weer terugkeren naar hun vaderland dan kunnen de woningen verhuurd of verkocht worden om zo de gemaakte kosten een beetje terug te verdienen. Wel staat de periode van 20 jaar als een paal boven water, dan moeten de woningen weer verwijderd worden. Er worden namelijk geen bestemmingsplannen aangepast.

4 tijdelijke bouwlocaties
Op vier plekken in de gemeente worden in totaal 300 tijdelijke wooneenheden gebouwd. Deze locaties zijn: Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, het voormalige HHNK terrein ten zuiden van Petten en Parallelweg 45 in ’t Zand. Op deze locaties werkt de gemeente samen met lokale bouwbedrijven aan woningen die 20 jaar kunnen blijven staan. Door die termijn is het haalbaar en betaalbaar om nu snel extra woonruimte te creëren, zonder te concurreren met andere groepen woningzoekenden.

De burgemeester:
In het voorstel zijn meerdere beslispunten opgenomen. Burgemeester Marjan van Kampen: “Ik ben zo ontzettend trots dat zoveel inwoners bereid zijn om deze mensen op te vangen, maar we moeten ook reëel zijn. Dit zou ook langer kunnen duren en we hebben ook al forse uitdagingen in de woningmarkt. Daarom moeten we ook naar langdurige woonlocaties kijken. We hopen natuurlijk dat de oorlog weer snel voorbij is, als de mensen uit Oekraïne na de oorlog terug gaan kunnen we ook andere woningzoekenden helpen.”

Kosten
Om dit allemaal te kunnen betalen, komt er vanuit het college een voorstel aan de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet te verstrekken voor een bedrag van € 500.000 en een revolverend fonds in te stellen om de bouw van ongeveer 30 woningen mogelijk te maken van 5.000.000 euro. Dit laatste bedrag is alleen om de bouw snel op gang te kunnen  brengen en als overbruggingsbudget te dienen. Het bedrag moet uiteindelijk weer in de gemeentekas terugvloeien.

Huisvesting
De gemeente Schagen staat tot 31 december 2023 toe dat Oekraïense vluchtelingen mogen wonen in vakantiewoningen of stacaravans. Daarnaast verleent de gemeente medewerking aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bestaande wooneenheid bij een woning of het tijdelijk plaatsen van een wooneenheid op het perceel van een woning. Deze woningen kunnen net zoals nu ook mantelzorgwoningen voor 10 jaar worden vergund. Zolang de oorlog in Oekraïne om opvang vraagt worden de woningen ingezet voor deze groep, daarna mag er ook regulier gehuisvest worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Wooncompagnie zich ook als investeerder aandienen, zij zijn tevens de aangewezen partij als het om verhuur gaat.

Ontwikkelingen gaan snel
Gemeente Schagen is verheugd te melden dat inmiddels zes Oekraïense vluchtelingen aan het werk zijn gegaan bij diverse werkgevers. Ze zijn blij dat ze zo snel zijn geholpen richting werk door de gemeente. “Deze ontwikkeling is voor meerdere partijen positief. Werkgevers kunnen moeilijk aan personeel komen, en voor de Oekraïners is het fijn dat zij een bijdrage kunnen leveren in hun eigen onderhoud,” licht burgemeester Van Kampen toe. Meer informatie is terug te vinden op de website www.schagen.nl/oekraine.

Het laatste woord ligt nu bij de gemeenteraad.

advertentie

Meer 'Om Schagen':

Slachtoffers Cybercriminaliteit

23 juni 2022

Oplichting vaker via je telefoon, tablet en PC

Een oplichter, die via een vernuftige adreswijziging bij de mobiele telefonieprovider een simcard aanvraagt op uw naam en vervolgens uw bankrekening leegtrekt

Bouwprojecten

22 juni 2022

De Veldwachter en de Tramhalte staan in de startblokken

De Tramhalte zijn woningen voor spoedzoekers maar er worden ook sociale huurwoningen gebouwd. De Veldwachter zijn koopwoningen van klein tot groot en goed te doen voor starters

Veteranendag

22 juni 2022

Zaterdag 25 juni

Meer dan 100.000 veteranen worden in Den Haag in het zonnetje gezet. De veteranen worden op deze dag landelijk bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden

Leerlingen in de raadzaal

16 juni 2022

Heeft de gemeente een juniorraad?

Er werden voorstellen gedaan en vragen gesteld, zoals dat gaat in een gemeenteraad. Twee 'echte' raadsleden waren ook aanwezig en hielpen toen het op lobbyen aankwam

De West-Friese Markt

16 juni 2022

De paarden staan al te trappelen

We hebben een nieuwe miss en de kledinguitleen is al van start gegaan. Na de kermis gaat het festijn beginnen met de dag van de ambachten

De Groene Traverse

9 juni 2022

Een omstreden plan in het centrum

Donderdag was er wederom een informatie avond over het appartementencomplex. De gemeente, de bouwer en de architect waren aanwezig en hadden het best druk

Liander zit knel

9 juni 2022

Een nieuwe aansluiting duurt en duurt

Een zakelijke aansluiting, zeg maar iets groter dan een paar computers en een koffieapparaat duurt inmiddels anderhalf jaar. Ondernemers moeten op tijd een aanvraag indienen

Burgemeester op bezoek

8 juni 2022

Bij basisschool De Rank

De kinderen van groep 8 hebben de burgemeester een brief gestuurd, met klachten, en daar wilden ze de burgemeester graag eens over spreken

Kermis in Schagen

8 juni 2022

Opbouw start volgende week

We kunnen weer zwieren en zwaaien! Van vrijdag 17 juni tot zondag 26 juni is het kermis en staan de Gracht, de Nieuwstraat en het Slotplein vol met attracties

Kunst in de Waldervaart

2 juni 2022

We mogen kiezen uit drie objecten

Wethouder Kruit zal de Schager politiek verlaten. Zij had een groot hart voor kunst. Gelukkig laat zij ons op de valreep nog een laatste groet na

Grooming

7 juni 2022

Weet u wat dat is?

Er wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders van basisschoolleerlingen met als thema sexting en grooming en de risico's van social media op dit gebied

Westfriese Archeologie

9 juni 2022

Over erfgoed en cultuurhistorie

Zaterdag 18 juni 'vindt' u van alles uit de omgeving in de kerk op de Markt. Over het kasteel bijvoorbeeld maar ook over de Hondsbossche en het Zijper Museum

Druk toerisme gaat toenemen

2 juni 2022

Ook de recreatie behoefte groeit

Er is een toenemende behoefte aan buitenrecreatie als gevolg van veranderingen in levensstijlen, waardoor mensen vaker “naar buiten” gaan in hun vrije tijd. Natuurgebieden worden te druk

De weekmarkt

1 juni 2022

De kramen staan weer als voorheen

De weekmarkt gaat weer terug naar de 'oude' opstelling. De kermis komt eraan, en de West-Friese markt, en een ieder moet een beetje de ruimte krijgen, zo vindt de burgemeester

Nieuwbouw centrum Schagen

2 juni 2022

Plannen worden nader toegelicht

Op de hoek Mauvestraat-Beethovenlaan wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Daar is nogal wat weerstand tegen dus wordt er wederom uitleg van de plannen gegeven

Opening buurtkippenhok

31 mei 2022

Op de Kinderboerderij Waldervaart

het nieuwe “Buurtkippenhok” wordt geopend door André Wijnker, de voorzitter van de Dierenweide. Er komt een schapenscheerder en je kunt 'de Kippenrace' spelen

Miss Westfriese Folklore

30 mei 2022

Wilt u meedoen? U kunt zich nog aanmelden

Het is geen must om Miss te worden, u mag ook alleen uw kostuum showen. Dat kan een pak zijn dat al jaren oud is, maar ook een nieuw pak dat al dan niet zelf gemaakt is

Avond4daagse

2 juni 2022

De kilometervreters hebben het weer geflikt!

Afgelopen week werd voor het eerst in twee jaar de avond4daagse weer gelopen. Ze troffen het met het weer en de jongeman op deze foto werd de loper van dag 3, Jaxx Baars

Zondagmorgen

2 juni 2022

Wim Vonk te gast

Wim is graag de bruggenbouwer voor de dorpen in, en voor onze gemeente in het algemeen. Dit was hij al als vrijwilliger en nu, als raadslid, kan hij vaak net dat zetje extra geven

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Blauwe vlag

23 mei 2022

Voor de 4 Schager stranden

Jachthavens en stranden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid

Wijkenloop Centrum

27 mei 2022

Aantal deelnemende kinderen was karig!

Het zal het Hemelvaartsweekend geweest zijn, maar evengoed jammer dat er vrij weinig kinderen meededen. Volgende week is de avond4daagse dus de eerstvolgende run is de week erna

De A.C. de Graafweg

24 mei 2022

Zand, water en leidingen

De weg voldeed al langere tijd niet meer aan de veiligheidseisen en dus ging de weg vorig jaar op de schop. De werkzaamheden zullen nog tot 2024 duren. Maar het animatiefilmpje laat al zien hoe het gaat worden

Onderscheiding

20 mei 2022

Sinds 1993 bij de Reddingsmaatschappij

Arno Vriesman is sinds 1993 betrokken bij het KNRM Reddingsstation Callantsoog. Als opstapper, Schipper en bemanningslid maar ook in de onderhoudsploeg is hij actief

Ongezouten mening

20 mei 2022

Van huurders van de Wooncompagnie

Albert Huizinga (64): hij worstelt al jaren met overlastproblemen en voelt zich door de corporatie niet gehoord. ‘Dat ik in het panel ongestoord mijn hart mocht luchten, was een verademing

Ervaringsroute

20 mei 2022

Hoe steek je de Gracht over met weinig zicht?

Vroeger was er een zebrapad op de Nieuwstraat, nu kun je nergens rustig oversteken, het verkeer stopt niet voor je en er staan vaak busjes op de stoep geparkeerd, onhandig als je blind bent

Schagerwijkenloop

20 mei 2022

Van afgelopen donderdag

De wijkenlopen zijn in volle gang, afgelopen week in Hoep Noord/Zuid en volgende week in het Centrum, de start is dan bij het Regius College. Doen jullie ook mee?

Veteranendag

19 mei 2022

Dit jaar in Tuitjenhorn

Op deze dag eren wij “onze” Schager” Veteranen en tonen wij onze waardering en erkenning. Tijdens de lokale Veteranendag kunnen zij elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Lezing over huisarts Groenhart

13 mei 2022

Door historicus Philip van der Zee

Dokter Groenhart was huisarts tijdens de tweede wereldoorlog. Verzetsdaden zijn hem toegeschreven maar wat hij allemaal precies heeft gedaan is onduidelijk, wel ontspoorde er een trein

Kaatje Tak

13 mei 2022

Het huisje is weg maar de herinnering blijft

Het oudste pand in de voormalige gemeente Harenkarspel. Tien jaar na de bouw van het huisje werd Kaatje Tak er in 1854 geboren. Het huis is naar haar vernoemd

Woning splitsen

13 mei 2022

Wooncompagnie start proef

De Wooncompagnie beschikt over veel ruime eengezinswoningen terwijl veel woningzoekenden alleen of met z'n tweetjes zijn. Dan zou woningsplitsing een oplossing kunnen brengen

Jannie in het zonnetje

13 mei 2022

Ze kreeg het Schager Compliment uitgereikt

Al sinds 2008 is Jannie Paarlberg verbonden aan het bestuur van de Herboren Toren in Burgerbrug. Zij was actief op het secretariaat, regelde de programmering en de PR

Schaakclinic

13 mei 2022

Fascineert schaken u ook?

Jasper schaakt al vanaf zijn derde jaar en heeft zich ontwikkeld tot een gedreven toernooischaker. Hij coacht jonge pupillen en deelt zijn passie met jong en oud

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug