Appartementen aan Parallelweg

Kan er nog net tussen...

Appartementen aan Parallelweg

Oud plan
De strook ligt er een beetje verwaarloosd bij, een hek moet de rotzooi een beetje bij elkaar, en in toom houden. Maar nu de woningnood hoog is en de prijzen dus evenredig meestijgen is er plots weer belangstelling voor dit miezerige stukje land want je ziet het niet maar het zijn echt wel meters die daar ongebruikt liggen.

Drive-in
Toen het plan Bronchorst in wording was werd ook voor de ‘overgebleven’ strook een bestemming gezocht. Er zouden drie drive-in woningen gebouwd worden en de gemeente verleende een onherroepelijke bouwvergunning. Maar de crisis destijds gooide roet in het eten en de woningen bleken onverkoopbaar, en werden dus uiteindelijk niet gebouwd. Maar aan een crisis komt ook een keer een eind en er werd alvast een voorschot genomen op toekomstige bouw.  Het plan behelsde 11 appartementen in twee en gedeeltelijk drie lagen gebouwd met parkeerterrein en al. Op dat plan is destijds ook een stedebouwkundig akkoord gegeven. De bewoners menen dat het oorspronkelijke plan uit twee lagen bestond, dat is ze medegedeeld bij de aankoop van hun appartement, en zij willen de bouwer daar graag aan houden. De wethouder heeft een ander verhaal.

De reactie van wethouder Jelle Beemsterbroer: ‘Er zijn vorig jaar 11 appartementen in het college akkoord bevonden. Er is nu een gewijzigd plan voor 19 kleinere startersappartementen in behandeling. Het college heeft daar nog geen besluit op genomen. Naar verwachting gebeurt dat binnen enkele weken. Plan blijft wel binnen het oorspronkelijke bouwvolume. Het gebouw wordt dus niet groter. Ook in het vorige plan was het gebouw al grotendeels 3 bouwlagen.’

Wijziging
Nu de nood voor vooral kleinere woningen hoog is werd er dus een nieuw plan ingebracht. Dit maal 19 appartementen met 22 parkeerplaatsen. Niet a lá Bronchorst-stijl maar snelbouw met container-achtige units. Dat is plots andere koek, vonden ook de bewoners van het aangrenzende deel van Bronchorst. De snelkookpan staat op, we houden u op de hoogte…