Deel

advertentie

300 woningen onbewoond

Alleen al in de gemeente Schagen

300 woningen onbewoond

Handhaving op oneigenlijk gebruik woningen
De gemeente Schagen ontvangt regelmatig klachten over woningen die niet gebruikt worden, waarvoor ze bedoeld zijn. Ze worden bijvoorbeeld verhuurd aan toeristen of staan het grootste deel van het jaar leeg. Omwonenden ervaren hiervan overlast. De klachten variëren van geluidsoverlast tot het onttrekken van woningen aan de woningmarkt. Elk ander gebruik kan leiden tot een handhavingstraject.

Achtergrond
In 2021 is gestart met het project ‘Oneigenlijk gebruik woningen’. Het ging hier om een aanpak van ongeveer 300 woningen waarvan bekend is dat hier niemand staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Er werd vermoed dat (een deel van) deze woningen recreatief verhuurd worden. Dat is meestal expliciet verboden volgens het bestemmingsplan, meestal hebben de gronden de bestemming ‘wonen’. Het recreatieve gebruik past niet naast “normale” bewoning. Bovendien worden woningen op deze manier onttrokken aan het broodnodige woningbestand.

Woningvoorraad aangevuld
Het toezicht en de handhaving op het oneigenlijke gebruik van woningen heeft er toe geleid dat in 189 woningen weer mensen staan ingeschreven in het Basisregistratie Personen en daarmee weer zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. Er zijn op dit moment nog 112 woningen waar niemand staat ingeschreven in de BRP.

Controles ook in 2023
De controles ‘oneigenlijk gebruik woningen’ worden in 2023 op dezelfde wijze voortgezet. De gemeente adviseert woningeigenaren hun huis te gebruiken voor bewoning door een huishouden. Elk ander gebruik kan leiden tot een handhavingstraject. Dit kan betekenen dat aan een eigenaar van een woning die een woning verkeerd gebruikt een last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,- wordt opgelegd.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Herinrichting op de tocht

24 maart 2023

Door de inflatie schoten de prijzen omhoog

Een viertal projecten betreffende stedelijk water en riolering stonden plotsklaps op de tocht. De begrotingen waren niet toereikend door de plotselinge inflatie maar de werkzaamheden kunnen lastig wachten

Camera’s op het NS-station

24 maart 2023

Moet de camerabewaking blijven of niet?

De camera's bleken een positieve uitwerking te hebben op de overlast op het treinstation in Schagen. De vraag is nu of we met z'n allen vinden dat ze er permanent moeten blijven hangen

Bloembakken op de keinsmerweg

24 maart 2023

Dat ging binnen een week al behoorlijk fout

Op de kleinere wegen in onze gemeente gebeurt wel eens wat, te hard rijden is vaak het probleem. Dan gaan bewoners klagen en besluit de wethouder tot een wegversmalling

Wegwerpbekertjes

24 maart 2023

Volgende week ligt de Markt er weer vol mee

Aankomende week staan de Paasveegangers op de Markt wederom tot hun enkels in een zee van plastic bekertjes. Voor de groene partijen een doorn in het oog

Microturbines

24 maart 2023

Zij mogen geplaatst worden bij agrarische bedrijven

Die afspraak is reeds gemaakt maar in de raad gaan nu geluiden op om vergroting van de bladen toe te staan om de agrariërs de kans te geven volledig duurzaam te zijn

De Griffie

24 maart 2023

Wat doet een griffie eigenlijk binnen de gemeente?

Het College, dat zijn de burgemeester en wethouders worden ondersteund door de gemeentesecretaris. De gemeenteraad heeft daarvoor de griffie

Opening Paasvee

17 maart 2023

Want de Paasvee komt met rasse schreden dichterbij

Op 29 maart is het zover, dan vieren we de 122ste editie van de Paasveetentoonstelling. De koeien komen al vroeg, de opening vindt plaats in Slot Schagen rond negen uur

Samenwonen in de bijstand

17 maart 2023

Dat mag niet maar we gaan het toch doen, tijdelijk

Als je een bijstandsuitkering hebt en je gaat samenwonen raak je meteen een deel van je inkomen kwijt. Nu krijg je de kans van de gemeente om het eerst een half jaartje te proberen

Groeneweg levert grijze bak in

17 maart 2023

HVC gaat er 30 ondergrondse containers plaatsen

Volgens de planning zijn dat maximaal 100 huishoudens per container, volgens de buurt hier en daar 120 huishoudens. En wat gebeurt er dan als de bakken vol raken

Tiny Houses

10 maart 2023

We zitten nog een beetje in de probeer fase

De gemeente Schagen is wel voorstander van bijzondere woonvormen maar het is nog een zoektocht naar de juiste standaard. Inmiddels is er zicht op wat duidelijkere regelgeving

Publiek geld doneren aan giro 555

10 maart 2023

Het is hier en daar een heet hangijzer...

Belastinggeld verdwijnt ook wel eens naar goede doelen. Maar kan de overheid dat wel maken? Belastinggeld aan heel iets anders uitgeven dan waar het voor geïnd is

Verduurzamen bedrijventerrein

10 maart 2023

Provincie stelt twee miljoen beschikbaar aan ondernemers

De regeling is met name voor het installeren van zonnepanelen, laadpalen en LED-verlichting. De regeling werd ook gebruikt voor het aanleggen van isolatie, warmtepompen en duurzame ventilatiesystemen

Innovatie versterken in de regio NHN

10 maart 2023

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige economie?

De economie groeit er minder hard dan gemiddeld. Innovatie in het bedrijfsleven blijft wat achter, de infrastructuur en huizenmarkt kan nog verbeteren en de regio heeft moeite om jonge talenten te behouden

Natuurvriendelijke oevers

10 maart 2023

Gemeente Schagen kreeg er subsidie voor van het waterschap

Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie

Burgerberaad

10 maart 2023

Gemeente Schagen zet de eerste stappen

Een burgerberaad is participatie op een hoger vlak. Inwoners worden in het burgerberaad geloot en worden ondersteund door ambtenaren en specialisten. Zij kunnen bindende adviezen aan de raad geven

Belastingaanslag

26 februari 2021

De WOZ is de deur uit

Sommige inwoners kiezen onnodig voor een no-cure-no-pay bureau, dat namens hen bezwaar indient. Terwijl verlaging van de WOZ-waarde ook direct met de gemeente geregeld kan worden

De Waterschappen

3 maart 2023

Die kiezen we gedeeltelijk op 15 maart

Ons waterschap heet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het beheert het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal inclusief Texel

Provinciale staten

3 maart 2023

Wat doen zij eigenlijk?

Op 15 maart mogen we stemmen maar waar stemmen we eigenlijk op? Hier een kort overzicht van de taken die het provinciebestuur heeft, zij staan tussen de rijksoverheid en de gemeente

Onderhoud stedelijk water

3 maart 2023

44 km extra baggeren en maaien in Schagen

Nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen

Bouw schoolgebouwen onder druk

23 februari 2023

Financiële gaten veroorzaakt door prijsstijgingen

De gemeente is wettelijk verplicht om passende huisvesting te regelen voor onderwijs. Met de huidige prijsstijging kunnen niet alle projecten zomaar doorgang vinden

Oekraïense vlag op gemeentehuis

24 februari 2023

Een mentale steun voor alle vluchtelingen

De Oekraïense vlag hangt alleen op vrijdag 24 februari op het gemeentehuis. De kleuren op de vlag staan voor de uitgestrekte graanvelden onder de blauwe Oekraïense hemel

Groenadoptie

23 februari 2023

Je kunt een stukje gemeentegroen adopteren

Als je als inwoner van Schagen een stukje gemeentegroen of straatwerk in de buurt hebt liggen waar je een leuk groen idee voor hebt, dan ben je welkom

LEADER gaat weer van start

23 februari 2023

De kop van Noord-Holland doet mee

Het is een subsidieregeling gericht op projecten met als doel het versterken van het landelijk gebied. Denk aan; leefbaarheid, duurzaamheid en behoud van voorzieningen

Onderzoek onder ondernemers

22 februari 2023

Verandering vraagt veel planning, ook bij de gemeente

Met ondernemers die aangeven dat zij uitbereidingsplannen hebben, neemt de gemeente contact op. Om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen en sneller te kunnen helpen

Rookvrije zones in Schagen

22 februari 2023

Rond openbare gebouwen niet meer roken

De gedachte is om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Hoe minder roken normaal lijkt, hoe makkelijker het is te weerstaan. Quint: "Hoe mooi zou het zijn om uiteindelijk een generatie te hebben, waarbij roken niet meer bestaat."

Feestelijke bijeenkomst

22 februari 2023

Eindelijk weer nieuwbouw in Sint Maarten

Sint Maarten heeft een levendige Carnavalsvereniging. Na het feestweekend nog een klein feestje erachteraan. De fundering van de nieuwe wijk werd gevierd met het plaatsen van de eerste muurblokken

Bijeenkomst in ’t Zand

22 februari 2023

Hoe houden we ons platteland vitaal?

De agrarische sector in Noord-Holland is de drager van de plattelands economie en voorzieningen en is beeldbepalend voor het fraaie boerenlandschap maar de regels knellen

Gezonde landbouw

17 februari 2023

Boer Huiberts kreeg er een onderscheiding voor

In de race om de stoeltjes op Provinciale Staten werd ook Sint Maartensbrug aangedaan. Boer Huiberts werd in het zonnetje gezet wegens zijn natuurvriendelijke landbouw

Stemmen op 15 maart

16 februari 2023

De invloed van de Provincie is best groot

Het is van belang om ook te stemmen voor Provinciale Staten en daarbij de Waterschappen en de Eerste Kamer. Er is een overzicht van wat alle partijen in hun programma hebben staan

Lokaal stemmen op 15 maart

17 februari 2023

Dat kan bij de Provinciale Statenverkiezingen

Bijna 40% van de inwoners van Noord-Holland stemden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op een lokale partij. Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen kan dat ook

Boeren en supermarkten

16 februari 2023

Het kan van het land direct naar de winkel

Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers

Mantelzorgers opgelet

9 februari 2023

Kent u de respijtzorg al?

Dik kans dat u als mantelzorger nooit om hulp vraagt. Maar die is er wel. Zodat u even op adem kunt komen, weekendje weg of gewoon even een dagje niks

Buitenzwemwater verbeteren

9 februari 2023

Weg met de blauwalg!

De maatregelen die beheerders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: doorspoelen met schoon water en de locatie beter schoonmaken, er wordt twee ton subsidie beschikbaar gesteld

Hoogspanningsnet moet uitgebreid

9 februari 2023

En daar zijn eindelijk afspraken over gemaakt

40 elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid, en er komen er 20 nieuwe bij, ook moet honderden kilometers aan extra verbindingen worden aangelegd, in ons platte land

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug